WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Оцінка ризиків - Реферат

Оцінка ризиків - Реферат

запланованих строків
реалізації підприємницької ідеї Недотримання графіка запланованих витрат Порушення прогнозних термінів одержання доходів
4 Маркетингові ризики Невідповідність цін, передбачених бізнес-планом, та реальних ринкових цін
Відмова постачальників кін віл попередньо укладених контрактів
Недостатнє ресурсне забезпечення виробництва Зайва кількість персоналу, не виправдана кінцевими результатами діяльності
Недостатньо обґрунтована сегментація ринку збуту Помилковий вибір цільовою сегмента ринку, стратегіїпродажу продукту, організації мережі збуту: системи логістики та трансфертних моделей реалізації продукту Неадекватні результати маркетингових досліджень через їх нераціональну організацію
Помилкова стратегія і тактика ціноутворення Неефективна реклама
Нарахування сезонної циклічності обсягів продажу
5 Ризики, пов'язані із системою взаємодії з партнерами та контрагентами Недостатньо налагоджена система взаємодії з партнерами та контрагентами
6 Ризики, пов'язані з непередбаченою конкуренцією Проникнення на ринок значної кількості днверсифікованих та інших фірм Виникнення нових фірм-конкурентів Експансія ч боку іноземних експортерів Створення продуктів-замінників Зниження конкурентами цін на аналогічну продукцію
7 Ризики, пов'язані із забезпеченням прав власності на запатентовані вироби Недостатні обсяги запатентованих технічних, маркетингових, дизайнерських рішень
Низький рівень патентного захисту
Тривалі строки одержання патентів
Низький рівень збереження комерційних таємниць
8 Ризики непередбачених витрат і збільшення кошторису Непередбачене збільшення ринкових цін на ресурси Зростання процентних кредитних ставок
Витрати на непередбачені бізнес-планом заходи Виплати за термінові роботи
Штрафні санкції, арбітражні виплати
Зниження депозитних ставок на кошти, які зберігаються па банківських рахунках
Продовження табл. 1
1 2 3
9 Ризики, пов'язані з конфліктними ситуаціями (iз законодавством, громадськістю) Нарахування в бізнес-плані можливості впровадження нових екологічних, ергономічних нормативів, ліцензії! та ін.
Зміна податкової політики, системи штрафних санкцій тощо
Додаткові витрати на "паблік рілейшнз"
10 Ризики, пов'язані з виникненням конфліктів у процесі формування певного підприємницького проекту у розвитку поточної діяльності фірми Використаний тимчасово вільних коштів па поточні потреби фірми
Фінансування із проектних коштів інших видів робіт Завищення нормативів накладних витрат
11 Ризики, пов'язані зі впровадженням інновацій, вен-чурного бізнесу Недосягнення бажаних економічних результатів у процесі розробки та впровадження інновацій Перевищення кошторису витрат у процесі досліджень Недосягнення прогнозних технічних параметрів у процесі проведення науково-дослідних, конструкторських і технологічних розробок, які становлять основу інноваційного проекту
Одержані результати випереджаючі, технічні її технологічні можливості виробництва
Виникнення небажаних економічних наслідків у процесі реалізації інноваційних проектів
2.Управління ризиками
Самий тільки опис імовірного ризику без викладення в бізнес-плані тих заходів, які можуть його мінімізувати, це марнування часу й місця. Тому в конкретному бізнес-плані треба докладно пояснити, як можна зменшити ризики і втрати.
Концепція управління ризиками має включати такі компоненти:
1) оцінку ступеня ризику, тобто визначення потенційних негативних наслідків прийнятих рішень, а також побічних ефектів, здатних негативно вплинути на кінцевий результат;
2) опрацювання механізму реагування на можливі негативні наслідки;
3) розробку заходів для нейтралізації або компенсації можливих негативних наслідків тієї чи тієї діяльності.
Чим ґрунтовніше викладатимуться всі ці питання, тим більшою буде довіра до бізнес-плану потенційних Інвесторів.
Загальний підхід до оцінки ризиків також базується на низці складників, а саме: виявленні та аналізі внутрішніх і зовнішніх факторів, які збільшують чи зменшують вплив конкретного виду ризику; оцінці конкретного виду ризику з погляду ліквідності підприємницького проекту та економічної доцільності інвестування; встановленні допустимого рівня ризику, здійсненні певних заходів для зменшення ризику. Аналіз ризику полягає в одержанні необхідних даних для прийняття управлінських рішень про доцільність участі в певному бізнесовому проекті І розробці засобів для захисту від можливих фінансових утрат.
У процесі врахування ризику варто зважати на всіх учасників підприємницького проекту: замовників, інвесторів, безпосередніх виконавців, продавців, покупців, страхові компанії тощо. Усі учасники проекту заінтересовані в тому, щоб запобігти загрозі бізнесу, урахувати можливі наслідки дій конкурентів, а також зміну ринкової ситуації. Виявлення ризику може здійснюватись різними способами: від складного аналізу в моделях дослідження операцій до суто інтуїтивних здогадок і аналізу колишнього досвіду.
Відомі принципи, на які слід спиратися, аналізуючи ступінь ризику будь-якого суб'єкта підприємницької діяльності. Суть цих принципів полягає в тому, що, по-перше, утрати від ризиків не залежать одна від одної; по-друге, утрати на одному напрямку з "портфеля ризиків" не обов'язково збільшують імовірність утрат на іншому (за винятком форс-мажорних обставин); по-третє, максимальні збитки не повинні перевищувати фінансових можливостей учасника.
У бізнес-плані є обов'язковим кількісний чи принаймні якісний аналіз ризику. Ці два види аналізу доповнюють один одного. Кількісний аналіз дає змогу визначити основні фактори ризику, найбільш небезпечні з цього погляду етапи й роботи, ідентифікувати ризики, порівняти результати щодо можливих економічних та соціальних наслідків, виявити вплив рішень, які приймаються в умовах невизначеності, на кінцеві результати діяльності суб'єктів господарювання. Кількісний аналіз є найскладнішим, але тільки він дає змогу конкретно визначити ступінь імовірності окремих ризиків, а відтак і здійсненність в цілому даного проекту, певного виду підприємницької діяльності.
У бізнес-плані можливе використання різноманітних методів кількісної оцінки ступеня ризику, а саме: статистичного методу аналізу доцільності витрат, методу експертних оцінок, аналітичного методу, методу аналогій.
Статистичний методу бізнес-плануванні

 
 

Цікаве

Загрузка...