WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Фінансовий план - Реферат

Фінансовий план - Реферат

нормальної діяльності фірми. Вони включають:
o заробітну плату адміністративно-управлінського, допоміжного та обслуговуючого персоналу фірми;
o нарахування й податки на заробітну плату цих категорій персоналу;
o додаткові виплати, які передбачені колективним договором (дотації на харчування, медичне обслуговування тощо);
o рентні платежі;
o платежі за комунальні послуги;
o витрати на офіс;
o витрати на відрядження;
o витрати на рекламу;
o страхові платежі;
o амортизаційні відрахування;
o інші операційні витрати.
У процесі розрахунків вартості проданих товарів та операційних витрат важливо якомога повніше передбачити можливі статті витрат і правильно спрогнозувати їх динаміку по місяцях. Річ у тому, що витрати на ту саму статтю можуть суттєво відрізнятися протягом розрахункового періоду. Наприклад, витрати на рекламу, комісійні торговим агентам, витрати на відрядження будуть значно більшими в перші місяці виходу фірми на ринок.
4. Визначається валовий прибуток фірми. Валовий прибуток обчислюється як різниця між загальним обсягом продажу фірми і вартістю проданих товарів (сумою прямих витрат фірми на виробництво та реалізацію продукції).
5. Обчислюється операційний прибуток фірми відніманням від валового прибутку
Таблиця 2. Прогноз обсягів реалізації підприємства за рік ( з поквартальним розподілом)
Показники Усього за другий рік За кварталами
Виріб А 1 2 3 4
Кількість виробів, які реалізовано
(одиниць)
Продажна ціна за одиницю
(гривень)
Обсяг реалізації (гривень)
Виріб Б
Кількість виробів, які реалізовано
(одиниць)
Продажна ціна за одиницю
(гривень)
Обсяг реалізації (гривень)
Виріб В
Кількість виробів, які реалізовано
(одиниць)
Продажна ціна за одиницю
( гривень)
Обсяг реалізації (гривень)
Загальний обсяг продажу
(гривень)
суми операційних витрат.
6. Розраховуються суми сплати процентів за отримані кредити.
7. Обраховується прибуток до сплати процентів як різниця між операційним прибутком і сумою сплати відсотків за кредит.
8. Обчислюються згідно з чинним законодавством суми податків з прибутку фірми.
9. Визначається чистий прибуток фірми як різниця між прибутком до сплати податків і сумою податків з прибутку фірми.
Розміри прибутків і збитків фірми значною мірою залежать від обсягів продажу її продукції. Обсяги продажу, як уже зазначалося. - це параметр, що його рідко коли можна точно спрогнозувати. Саме для того, щоб з'ясувати, якими мають бути обсяги продажу продукції фірми, щоб досягти прибутковості, і проводиться аналіз беззбитковості. Ось чому інвестори й кредитори вимагають, щоб у підрозділі "План доходів і видатків" було проведено аналіз беззбитковості та обчислено точку беззбитковості.
Точка беззбитковості характеризує таку ситуацію, за якої загальні доходи від продажу продукції фірми повністю покривають витрати на її виробництво й реалізацію (ситуація, коли фірма не отримує прибутків, але не має і збитків). Таким чином, точка беззбитковості показує, скільки одиниць продукції має продати фірма, щоб її витрати окупилися її доходами. Продаж кожної наступної одиниці продукції приноситиме фірмі прибуток. Навпаки, зменшення обсягів продажу продукції нижче за рівень, визначений точкою беззбитковості, означає, що фірма нестиме збитки.
Для визначення точки беззбитковості необхідно знати:
o ціну продажу одиниці продукції фірми;
o прямі витрати (змінні витрати) на одиницю продукції;
o загальні операційні витрати.
Обчислення точки беззбитковості здійснюється за формулою:
де Зов - загальні операційні витрати фірми; ЦОП - ціна одиниці продукції фірми; В" - прямі витрати на одиницю продукції.
Точку беззбитковості можна визначити і графічним методом (рис. 2). У процесі обчислення точки беззбитковості підприємець має можливість моделювати різні ситуації (змінювати ціну одиниці продукції, рівень прямих та операційних витрат) і спостерігати, як такі зміни впливатимуть на прибуток фірми. Таким чином, аналіз беззбитковості є дуже корисним інструментом фінансового планування. При цьому він має більше значення для кредитора, ніж для інвестора. Кредитора передовсім інтересує питання про здатність фірми обслуговувати борг, тоді як інвестор шукає підприємницькі проекти з високою нормою прибутку.
3. План руху грошових потоків
План доходів і видатків, навіть із добрими перспективами щодо прибутку, зовсім не гарантує стабільної платоспроможності фірми. Річ у тому, що готівка (гроші в касі та на банківському рахунку фірми) - це зовсім не те саме, що прибуток. Обсяги готівкових коштів змінюються лише тоді, коли фірма фактично отримує платежі або коли сама здійснює якісь виплати.
Продаж товарів (послуг) фірми не завжди означає миттєве надходження грошей у касу або на рахунок фірми. Оплата купленої продукції звичайно здійснюється не одразу, а через певний час, наприклад, при продажу товарів в кредит. З іншого боку, сама фірма розраховується за рахунками не в момент їхнього надходження, а трохи пізніше. Навіть тоді, коли фірма і не має проблем зі збутом своєї продукції, виникає потреба в короткострокових позичках для покриття поточних витрат фірми. Окрім того, треба враховувати, що:
1) план грошових надходжень і виплат має відображати надходження грошей з усіх джерел, включаючи не тільки виторг від реалізації продукції (послуг), а й кошти, отримані:
o від продажу акцій та інших цінних паперів;
o в борг;
o від продажу або ліквідації активів фірми тощо;
2) готівки; погашення основної суми боргу (за винятком сплати відсотків) не належить до витрат фірми і тому не включається в план прибутків і видатків. Проте сплата боргу є грошовим зобов'язанням фірми і має знайти відображення в плані руху
3) у разі, коли фірма розширює свою діяльність, витрати на такі статті, як складські запаси, заробітна плата зростають швидше, ніж надходження від реалізації готової продукції. За такої ситуаціївиникає дефіцит готівки;
4) на практиці іноді виникає ситуація, коли фірма має надлишок готівки. Для того, щоб Його використати максимально ефективно, також потрібно підготуватися заздалегідь.
Для вирішення таких проблем складається план грошових надходжень і виплат. Такий план, зокрема, дає змогу:
o визначити періоди, коли фірма відчуватиме дефіцит або надлишок готівки;
o обчислити, скільки коштів потрібно позичити на ці періоди;
o показати, на що ці кошти буде витрачено;
o з'ясувати, коли їх треба повернути.
Головне завдання розробки плану руху готівки зводиться до узгодження в часі грошових надходжень і виплат, щоб забезпечити ліквідність фірми в плановому періоді, тобто забезпечити постійну наявність на рахунку фірми коштів, достатніх для розрахунків за її зобов'язаннями.
Плановий касовий бюджет складається на основі плану доходів і видатків з поправкою на очікувані зрушення в надходженнях і виплатах готівкових коштів. У разі, коли виплати в даний період перевищують надходження коштів, фірма має заздалегідь вирішити питання щодо короткострокової позички, розміри якої були б достатніми для розрахунків із кредиторами. Якщо в інший період грошові надходження, навпаки, перевищують виплати, то ці "зайві гроші" можна, в свою чергу, комусь позичити з

 
 

Цікаве

Загрузка...