WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Презентація бізнес-плану - Реферат

Презентація бізнес-плану - Реферат

відомості щодо техніко-технологічної бази та організаційної структури підприємницького проекту.
Характеризуючи продукцію, треба більше підкреслювати ті переваги, які ця продукція дасть потенційним споживачам, і менше - технічні подробиці. Варто поставити себе на місце потенційних інвесторів. Найбільш імовірними можуть бути такі запитання;
1. Які потреби ринку задовольнятиме продукція (послуга)?
2. Що особливого в цій продукції (послузі)? Чому споживачі
відрізнятимуть її від товарів і послуг конкурентів?
3. Наскільки довго цей товар буде новинкою на ринку?
Відтак на презентації доцільно постійно наголошувати саме на відповідності даного товару (послуги) запитам ринку, на можливості створення стійкого попиту на нього. Тому наступний фрагмент презентації доцільно присвятити короткій розповіді про стан ринку та сутність маркетингової стратегії фірми. Передусім треба почати з оцінки потенційної місткості ринку та того сегмента ринку, який буде головним для даної компанії. Майбутні інвестори в процесі презентації мають одержати відповіді принаймні на такі запитання:
o Яка місткість ринку та частка ринку даного підприємства ?
o Хто є потенційним клієнтом ?
o Які переваги та слабкі сторони власні й конкурентів бачить сам підприємець?
o Яка стратегія забезпечення конкурентоспроможності підприємства та методи конкурентної боротьби ?
У цьому зв'язку необхідно продумати й ґрунтовно пояснити потенційним партнерам та інвесторам основні елементи свого плану маркетингу: схему розповсюдження товарів, ціноутворення, рекламу, методи стимулювання продажу, організацію після продажного обслуговування клієнтів (для складних технічних товарів).
Особливо треба наголосити на порівнянні ціни свого товару й цін на аналогічні товари конкурентів. Бажано подати ці дані в таблиці або в іншому наочному матеріалі.
Враховуючи типову психологію сприйняття людиною нової пропозиції, не слід "виплескувати" на потенційного інвестора одразу "стрімкий та бурхливий" потік кількісної та якісної інформації. Ви повинні відчувати, які напрями і проблеми започатковуваного бізнесу здатні найбільше заінтересувати інвестора, кредитора, майбутнього партнера.
Присутні на презентації повинні трохи "звикнути" до Вашої пропозиції, подумки її проаналізувати і позбутися негативного ставлення до майбутнього бізнесу, коли таке було. Головне "надзавдання" презентації бізнес-плану полягає в тому, щоб схилити своїх майбутніх партнерів до прийняття Ваших поглядів на проблеми.
2. Шляхи підвищення ефективності презентації бізнес-плану
На практиці підприємці застосовують різноманітні способи підвищення ефективності презентації. Основні з них такі:
o попереднє (до презентації) ознайомлення її учасників з бізнес-планом;
o обґрунтований вибір форми проведення презентації та методів встановлення контактів з учасниками презентації;
o широке використання художньо оформлених наочних матеріалів (схем, рисунків, таблиць тощо);
o звертання уваги учасників презентації на ключові питання пропонованого бізнесу.
Якщо Ви заздалегідь передали копію бізнес-плану потенційним інвесторам, то вони мають можливість підготуватися до зустрічі, відтак Ви можете виграти час на презентації, спиняючись одразу на головних проблемах та уникаючи допоміжних, другорядних уточнень і пояснень.
Якщо Ви не зуміли раціонально та по-діловому провести презентацію, то це, як правило, породжує сумнів щодо Ваших здібностей ефективно керувати компанією. Відомо, що перше враження дуже важливе, має довготривалий і непропорційно великий вплив. Якщо Ви одразу справите враження розумної та ділової людини, то існуватиме велика ймовірність позитивної відповіді на Вашу пропозицію. Навпаки, якщо Ви недбало одягнені, погано підготовлені чи надто самовпевненІ й глухі до будь-чиїх аргументів, крім Ваших власних, то інвестори Інстинктивно поставляться до Вас упереджено і не прислухатимуться навіть до найспокусливіших пропозицій.
Зробіть все можливе для встановлення добрих взаємовідносин з учасниками презентації. Цьому сприяють кілька чинників, а саме:
o віра в себе, яка базується на старанній підготовці до презентації;
o справжнє захоплення своїм ділом (продукцією, послугою);
o проведення презентації у формі діалогу, а не монологу;
o використання по можливості стверджувальних речень, уникнення невизначених, двозначних і негативних висловів, короткі, ділові відповіді на запитання;
o уміння сприймати проблеми свого бізнесу очима партнерів;
o привітання партнерів теплою усмішкою, але без надмірної фамільярності.
Дуже важливим в процесі презентації є широке використання художньо оформлених наочних матеріалів. Якщо є можливість" продемонструйте зразки своєї продукції. Якщо цього з якихось причин неможливо зробити, або Ваш бізнес належить до сфери послуг, то продемонструйте хоча б фотографії, схеми, рисунки, таблиці тощо.
Якщо в процесі організації презентації Ваші майбутні партнери оглянуть зразки чи інші наочні матеріали, то це посилить враження від Ваших слів. інша річ, коли треба одержати кредит під ідею, ще не втілену в дослідному зразку нового товару. Тоді можна послатися на наявні сертифікати, патенти, висновки експертів, продемонструвати проекти дизайнерів. Усі наочні матеріали мають бути виконані професійно та акуратно. Але навіть за найширшого використання наочних матеріалів слід завжди пам'ятати, що Ви не читаєте лекцію, а закликаєте присутніх до діалогу.
Проводити презентацію повинен керівник (підприємець) особисто. Якщо йдеться про порівняно велику суму інвестицій (понад 200 тис. грн.), то до процесу презентації бажано залучити членів менеджерської групи. Але навіть тоді Ви повинні проводити презентацію особисто. У процесі презентації весь час слід постійно пам'ятати, що головне завдання полягає в тому, щоб примусити потенційних інвесторів повірити у Вас та у Вашу команду.
ЛІТЕРАТУРА
1. Агафонова Л.Г., Рога О.В. Підготовка бізнес-плану: Практикум. - К.: Знання, 1999.
2. Бизнес-план: методические материалы / Под ред. Р.Г. Маниловского. - М.: Финансы, 1994.
3. Бизнес-план: Зарубежный и отечественный опыт. Новая практика разработки и документация: В 2-х ч. /Под общ. Ред. В.М. Попова. - М.: Финансы и статистика, 1995.
4. Бизнес-план, или повысить доходность Вашего предприятия. Американская школа управления. - М.: Анкил, 1995.
5. Бурков В.П., Галь В.В. и др. Бизнес-план инвестиционного проекта. Методика составления: Метод. Пособие. - М.: ЦИПКК. А.П., 1997.
6. Горохов М.Ю., Малеев В.В. Бизнес-планирование и инвестиционный анализ. - М.: Филинъ, 1998.
7. Грабовый П.Г., Петрова С.Н. и др. Риски в современном бизнесе. - М.: Аланс, 1994.
8. Закон України "Про інвестиційну діяльність" №1560-ХІІ від 18.09.2001 // Відомості Верховної Ради, 1991, №47, зі змінами та доповненнями.
9. Закон України "Про підприємництво" №698-ХІІ від 07.02.1991 // Відомості Верховної Ради, 1991, №14, зі змінами та доповненнями.
10. Закон України "Про підприємства" №887-ХІІ від 27.03.1991 // Відомості Верховної Ради, 1991, №24, зі змінами та доповненнями.
11. Липсиц И.В. Бизнес-план - основа успеха. - М.: Машиностроение, 1992.
12. Маркова В.Д., Кравченко Н.А. Бизнес-планирование. - Новосибирск: ЭКО, 1994.
13. Мірошниченко А.В. Діловий успіх: бізнес-планування та маркетинг. - К.: А.Л.Д., 1997.
14. Пелих А.С. Бизнес-план. - М.: Ось-89, 1996.
15. Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К.: КНЕУ, 1999.
16. Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О., Шапринська Л.М. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. Посібник. - К.: КНЕУ, 1999.
17. Скворцов как разработать бізнес-план предприятия? ПРактическое руководство для бизнесменов. - К.: МКП "Прометей", 1994.
18. Шудра В.Ф., Беличко А.Н. Как подготовить успешный бизнес-план. 2-е изд., испр. и доп. - К.: Капрал, 1997.

 
 

Цікаве

Загрузка...