WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Класифікація торгових вагівниць та вимоги до них - Реферат

Класифікація торгових вагівниць та вимоги до них - Реферат


Реферат на тему:
Класифікація торгових вагівниць та вимоги до них
Вагівниця - це вимірювальний прилад, який призначений для визначення маси товарів. Вагівниці, які використовують у торгівлі класифікують за певними ознаками.
1. За місцем та способом встановлення - настільні, пересувні, стаціонарні.
До настільних відносяться вагівниці настільні звичайні, закриті, циферблатні, лоткові та електронні. їх встановлюють на прилавку, робочому столі та застосовують для зважування в границях від 20 г до 20 кг в магазинах, для попереднього фасування і відпускання товарів покупцям.
Для точного визначення ваги дорогоцінних каменів та металів застосовують настільні лабораторні технічні вагівниці 1-го класу.
До пересувних відносяться платформові вагівниці, які призначені для зважування великих вантажів. Встановлюють їх на підлозі, а у випадку необхідності пересувають їх до місця прийому та відпускання товарів.
Стаціонарні вагівниці встановлюють на постійному місці в спеціальних поглибленнях. Платформа повинна бути на рівні підлоги, що забезпечує процес зважування.
Пересувні та стаціонарні вагівниці називають товарними. До стаціонарних відносяться також автомобільні та вагонні вагівниці.
2. За видом вказівного (лічильного) пристрою розрізняють: вагівниці гирні, шкальні, шкально-гирні, циферблатні та цифрові електронні.
На гирних вагівницях масу зваженого товару визначають, підраховуючи вагу гир; на шкальних - додають значення шкали за місцем розміщення пересувних вмонтованих гир; на шкально-гир-них за значенням гир, розміщених на гиротримачі, і шкалі коромисла, за якою для досягнення рівноваги пересувається рухома гиря; на циферблатних вагівницях - за шкалою визначають масу товару при зважуванні в границях вагівниці; на електронних вагівницях при розміщенні товару на вантажопіднімальному пристрої на цифровому табло загоряються цифри, які показують ціну одного кілограма, його вагу й вартість.
3. За видом відліку показань зважування розрізняють вагівниці з візуальним відліком та з докуметальною регістрацією. При візуальному відліку робітник підраховує показання з табло, циферблата, шкали або підраховує масу гир. На вагівницях із документальною регістрацією значення ваги та вартості товару друкують на чеках та стрічках.
4. За способом зняття показань вагівниці бувають з місцевим (робітник знаходиться біля вагівниці) та дистанційним (робітник знаходиться на відстані) способами зняття показань.
5. За принципом дії вони бувають важільними та електронними. В торгівлі більше використовують важільні вагівниці. Важіль - це твердий стержень, який має точку опори і точку прикладення сили. Важелі бувають рівноплечими та нерівноплечими. У рівноплечого важеля точки прикладення сил знаходяться на рівній відстані від точки опори.
Для досягнення рівноваги на обидва плеча необхідно подіяти однаковою масою гир та вантажу. У нерівномірного важеля точка опори прикладення сил знаходиться на рівній відстані від точки опори. Співвідношення малого та великого плеча важеля може бути 1:2; 1:4; 1:5, 1:10 тощо. Щоб наступила рівновага, необхідно на обидва плеча подіяти масою вантажу, оберненопропорційною довжині плечей.
Сучасні важільні вагівниці, які застосовуються в торгівлі, мають більш складну конструкцію. Замість простого коромисла застосовують систему важелів - важільний механізм. Для зручності експлуатації вагівниці мають вантажоприймальний та вказівний пристрої; пристрої для встановлення та регулювання. Всі частини вагівниці змонтовані на загальній основі - корпусі, конструкція якого залежить від типу, галузі використання вагівниць.
Робота електронних вагівниць основана на принципі автоматичного перетворення зусилля від зважуючого товару через силовимірювальний датчик в електричні сигнали, які поступають в електронний блок. Із електронного блоку інформація вводиться на блок індикації та блок виводу інформації. На цифровому табло загоряються цифри, які показують вартість, масу, ціну.
Для характеристики основних технічних та експлуатаційних даних кожному типу і кожній моделі вагівниць присвоєне буквено-цифрове позначення:
- вид платформового пристрою: Р - важільно-механічний;
- спосіб встановлення вагівниць на місці експлуатації: Н -настільні, П - пересувні, С - стаціонарні;
- тип вказівного лічильного пристрою: Г - гирно-коромисловий, III - шкально-коромисловий, Ц - циферблатний;
- галузь використання : А - автомобільні, В - вагонні;
- вид відліку та спосіб зняття показань зважування: 1 - візуальний, 2 - документальна регістрація, 3 - місцевий, 4 - дистанційний.
Наприклад, РН-10Ц13 - вагівниці важільні, настільні, з найбільшою границею зважування 10 кг, циферблатні, з візуальним відліком та місцевим способом зняття показань зважування.
ВНЗ-10 - вагівниця настільна, звичайна, з найбільшою границею зважування 10 кг.
ВНЗ-5 - вагівниця настільна закритого типу, з найбільшою межею зважування 5 кг.
ВЦЛ-1 ОМ - вагівниця циферблатна, лоткова, з границею зважування 10 кг, модернізована.
РП-500Ш13 - вагівниця важільна, пересувна, з найбільшою границею зважування 600 кг, шкальна, з візуальним відліком та зняттям показань.
До ваговимірювальних приладів ставлять вимоги - метрологічні, торгово-експлуатаційні та санітарно-гігієнічні.
Метрологічні вимоги:
а) точність зважування;
б) стійкість;
в) чутливість;
г) постійність показань. Торгово-експлуатаційні та санітарно-гігієнічні вимоги:
а) міцність, тривалість;
б) максимальна швидкість зважування;
в) наочність показань;
г) відповідність призначення вагівниць до роду зважуючих товарів;
д) нейтральність матеріалів, із яких виготовлені вагівниці; є) зручність догляду за ними.
Вагівниці настільні циферблатні
Вагівниця настільна циферблатна РН-10Ц13 (рис. 3.1) випускається з найбільшими границями зважування 2, 3, 10 кг. Вона широко застосовується в торгівлі, так як при зважуванні товару в границях шкали не потрібно гир, вона швидко приходить до стану рівноваги, а двосторонній циферблат дозволяє продавцю та покупцю бачити результат зважування.
Вагівниця складається із вантажоприймального пристрою з двома площадками - малої гарної і великої вантажної. Основною частиною є рівноплечий важіль, який складається із двох однакових дугоподібних стрічок. В центрі головного важеля є дві опорні призми, за допомогою яких він опирається на подушки, вмонтовані в корпус вагівниці. На кінцях важеля розміщені чотири вантажоприймальні призми, на які опираються з одної сторони гарний важіль, а з другої - вантажний важіль.
Гирний та вантажний важелі притримуються від перекидання паралельними тягами, які шарнірно кріпляться до корпусу вагівниці.
Вантажний важіль за допомогою тяги з'єднаний з квадрантом. Квадрант - нерівноплечий,
який за допомогою опорної призми та подушки вільно обертається в межах прямого кута. На квадранті прикріплені противага, регулятор тари та двіпаралельні стрілки. Регулятор тяги - це гайка, яка пересувається на гвинтовому стержні, служить для точного встановлення стрілки на нуль під час випуску вагівниць із виробництва або ремонту. Під гирною площадкою розміщена тарировочна камера, яка служить для встановлення стрілок на нульову поділку.
Під вантажною площадкою є заспокоювач (масляне гальмо), який складається із циліндра, прикріпленого знизу до основи вагівниці двома болтами, поршня з двома отворами, штока, пружини, ковпачка, кришки та зарифленої гайки. Шток поршня шарнірно кріпиться до вантажоприймального ричага. Дія заспокоювача регулюється обертанням рифленої гайки штока при знятій вантажній площадці.
В циліндр заливається трансформаторне масло до рівня кільцевого виступу. При правильному регулюванні заспокоювача стрілки здійснюють під час зважування три-чотири коливання в одну і другу сторону. Для горизонтального встановлення вагівниця має рівень, який представляє собою герметично закриту ампулу, в якій є спирт із бульбашкою повітря, гвинтові ніжки з контргайками. Вагівниця встановлена горизонтально, якщо бульбашка повітря знаходиться всередині контрольного кільця, накресленого на склі рівня.
Під час перевезення й перенесення вагівниць важільний механізм замикають стопорним гвинтом.
На циферблаті нанесена шкала з поділками, а також вказується мінімальна та максимальна границі зважування, ціна поділки, тип вагівниці, назва заводу-виготовлювача, товарний знак, номер стандарту, заводський номер та рік випуску.
Шкали циферблатних вагівниць мають різні границі зважування. Вагівниця РН-2Ц13 має шкалу з поділками від 0 до 200 г, ціну поділок 2 г, вагівниця РН-10Ц13 - шкалу з поділками від 0 до 1000 г, ціну поділки -5 г.
Механізм вагівниць закритий металевим кожухом із двосторонніми скляними вікнами.
В отвір гвинта, який скріплює вертикальні стінки кожуха, закріплюється пломба з клеймом державної перевірки, яка закривається ковпачком.
ВЦЛ-10М - циферблатні лоткові вагівниці, які призначені для зважування овочів та фруктів.
Вагівниця складається (рис. 3.2) із вантажоприймального лотка, циферблатного квадрантного показника, який має шкали та стрілки із сторони продавця і покупця, й важільного механізму. Важільний механізм за допомогою тяги з'єднаний з квадрантом. Вагівниця має масляний заспокоювач для утихомирення коливання стрілок, аретир для відкривання та закривання вагівниць під час зважування, рівень та гвинтові ніжки для встановлення в горизонтальному положенні, пристрій для плавної тарокомпенсаціі, терморегулюючі важелі для тарирування ненавантажених вагівниць.
Границі зважування від 0,5 кг до 10 кг, ціна найменшої поділки шкали -0,01 кг.
Правила експлуатації
При підготовці до роботи вагівницю встановлюють за рівнем. Відкривають аретир і, регулюючи тару, встановлюють стрілку циферб-латного показника на нульову відмітку шкали. За допомогою перекидувача зважений товар усувають із лотка або знімають разом з ним. Не можна залишати товар на вагівниці довгий час, а також зважувати при незакріплених тарорсгулюючих важелях.

 
 

Цікаве

Загрузка...