WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Система фінансового обслуговування бізнесу - Реферат

Система фінансового обслуговування бізнесу - Реферат

фондовому ринку відбувається розміщення нових цінних паперів акціонерних товариств, урядових та муніципальних органів, на вторинному - здійснюються операції купівлі-продажу раніше випущених паперів (на фондових біржах або на позабіржових ринках).
Фондова біржа - це акціонерне товариство, яке зосереджує попит і пропозицію цінних паперів, сприяє формуванню їх біржового курсу і здійснює свою діяльність згідно з чинним законодавством України, статутом і правилами фондової біржі. Для створення біржі необхідно об'єднати не менше як 20 засновників - торговців цінними паперами, які мають дозвіл на здійснення комерційної та комісійної діяльності з цінними паперами.
Цінний папір - це грошовий документ, що засвідчує право на воло­діння або надання позички і визначає взаємовідносини між особою, що випустила цей документ і його власником. Емісія цінних паперів і функціонування фондової біржі регулюються Законом України "Про цінні папери і фондову біржу". Цим законодавчим актом визначено такі види цінних паперів: акції, облігації внутрішніх республіканських і місцевих позичок; облігації підприємств; казначейські зобов'язання держави; ощадні сертифікати; векселі. Основні характеристики цінних паперів викладені в ст. 4, 10,15, 18, 21 зазначеного вище Закону. Ме­ханізм їх реєстрації та обігу подано у гл. 7 цього ж Закону.
Грошові прибутки населення дають змогу вкладати кошти в цінні папери і цей процес набуває поширення.
Фондові біржі надають можливість підприємницьким структурам діставати кошти з досить значних нагромаджень, що безумовно пози­тивно впливає на економічний розвиток. Ця перевага повністю ком­пенсує всі недоліки фондових бірж і, отже, робить їх необхідними для суспільства
Слід зазначити, що організація фондового ринку, або ринку цінних паперів, відбувається поспіхом. Ще немає ні професійних брокерів, ні відповідного закону, ні клірингових і страхових організацій, а вже планується створення фондових бірж. Нині потрібно навести порядок в інвестиційному бізнесі, лібералізувати Закон "Про цінні папери і фондову біржу", змінити податкову політику, яка повинна даватимо­гутні стимули для фінансових інвестицій.
Податкова система
Найважливіше місце у діловому житті бізнесмена займають відно­сини, що виникають з приводу податків. Звичайно, підприємець, біз­несмен, який доклав багато зусиль для створення свого підприєм­ства (фірми) та його успішної роботи, не дуже поспішає ділитися з державою отриманим прибутком. Однак платити потрібно. Але, щоб робити це грамотно, - необхідно мати уявлення про оподаткування. При цьому важливо знати, які доходи не підлягають оподаткуванню, якими пільгами можна скористатися, щоб зменшити їх суму. Викла­сти усе це в одному невеликому параграфі неможливо. Тому слід ознайомитися з законами України та змінами і доповненнями до них, що регулюють оподаткування, насамперед "Про оподаткування при­бутку підприємств", "Про систему оподаткування", "Про прибутковий податок з громадян України, іноземних громадян та осіб без грома­дянства", "Про державну податкову службу в Україні", "Про податок на добавлену вартість", "Про державну митницю", "Про єдиний мит­ний тариф", а також декретами Кабінету Міністрів "Про податок на прибуток підприємств і організацій", "Про прибутковий податок з гро­мадян", "Про місцеві податки і збори" та ін.
Слід зазначити, що становлення податкової системи в Україні, яка адекватно відповідала б ринковій економіці, відбувається повільно, непослідовно.
Податкова система - це сукупність податків, а також методів і форм їх побудови. Завдяки податковій системі держава мобілізує фінансові ресурси, які йдуть на утримання державного апарату і на­дання послуг населенню.
Податки - це обов'язкові платежі, що стягуються державою з юри­дичних і фізичних осіб.
Податки виконують такі функції:
фіскальну - пов'язану з формуванням джерел державних видатків;
розподільчу - перерозподіл доходів юридичних і фізичних осіб від­повідно до прийнятих у суспільстві критеріїв доцільності і соціальної справедливості;
регулюючу - регулювання особистих, колективних, суспільних ін­тересів, а також взаємовідносин держави з різними секторами вироб­ництва
Залежно від різних ознак податки поділяють на прямі та непрямі, державні та місцеві, загальні та спеціальні.
Прямі податки - бувають реальні та особисті. Вони встановлюють­ся на доход і майно фізичних та юридичних осіб.
Реальні податки - стягуються з окремих видів майна До них належать: земельний податок на власників будівель, податок на власників транспортних засобів, сільськогосподарський податок.
Особисті податки - стягуються з джерел доходу або за декла­рацією при особистому обкладанні. Залежно від об'єктів обкладання розрізняють такі види особистих податків: прибутковий податок з на­селення, податок на прибуток підприємств; податок на прибуток іно­земних юридичних осіб; податок на доходи; плата за трудові ресурси; плата за воду; лісовий податок; екологічний податок; податок, що ре­гулює витрату коштів, спрямованих на споживання.
Непрямі податки - податки на товари та послуги, що встановлю­ються як надбавка до ціни товарів, тарифів, послуг і видів діяльності. Непрямий податок (податок з обороту) в основному реалізується на товари тривалого користування, предмети одягу, алкогольні напої, тютюнові вироби і фактично є податком на споживання.
Податок з обороту і податок з продажу - це фіскаль­ні монопольні податки, які стягуються з державних підприємств.
Мито - податок на імпортні, експортні і транзитні товари, що над­ходять у доход бюджету.
Податок на добавлену вартість - стягується з частини вартості, що утворюється на кожній стадії виробництва або обігу, його сума входить до продажної ціни на товари (послуги) і оплачу­ється кінцевим споживачем.
Державні податки установлюються та стягуються центральними органами управління, місцеві - органами управління на відповідній території.
Загальні податки визначаються державою, спеціальні (цільові) -використовуються для певних функцій, наприклад, соціальне страху­вання, яке використовується на забезпечення пенсій, допомог.
Податкове регулювання в нашій країні перебуває в стадії станов­лення і зазнаватиме змін.

 
 

Цікаве

Загрузка...