WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Мале підприємництво: організація і проблеми становлення - Курсова робота

Мале підприємництво: організація і проблеми становлення - Курсова робота

народногосподарському комплексі Прикарпаття (%)
Показники 1999 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р.
Всього зайнятих в народному
господарстві області
100,0
100.0
100,0
100,0
Всього зайнятих у малому підприємництві 100,0 100,0 100,0 100,0
в т.ч. за видами економічної діяльності:
промисловість, в цілому
39,3
45,5
45,8
45,9
в т.ч. на МП 21,1 22,3 23,1 24,2
сільське господарство, в цілому 20,3 18,1 16,5 16,1
в т.ч. на МП 7,7 9,2 9,9 10,5
будівництво в цілому 9,3 8,9 8,8 8,7
в т.ч. на МП 10,7 11,1 11,3 12,2
торгівля, в цілому 14,4 14,1 14,1 13,4
в т.ч. на МП 38,8 33,7 30,4 26,8
інші галузі, в цілому 16,7 13,4 14,8 15,9
в т.ч. на МП 21,7 23,7 25,3 26,3
Як бачимо, в цілому відсутні істотні розбіжності між структурою об'єму виробництва і структурою зайнятих в основних сферах господарської діяльності в краї. Звертає на себе увагу хіба що більш високі темпи зростання обсягу промислового виробництва у порівнянні з динамікою структури зайнятих, ріст чисельності зайнятих на МП у сільському господарстві і будівництві поряд із зменшенням питомої ваги зайнятих у вказаних галузях в цілому і зауважена раніше тенденція ослаблення по найважливіших показниках позицій торгівельних організацій.
ІІ. Державна підтримка розвитку малого підприємництва.
Науково-правові засади формування малого бізнесу в нашій країні були закладені ще з ухваленням у 1991 р. Закону України "Про підприємства в Україні". Де вперше визначалися ознаки віднесення підприємств до категорії малих за показником чисельності працюючих в окремих галузях економіки. Так, у промисловості чисельність працюючих на новоствореному чи діючому малому підприємстві не повинна була перевищувати 200 чол., а в інших галузях виробничої сфери - не більше 50 чол., водночас малі підприємства у науковій сфері та у сфері наукового обслуговування, мали бути з чисельністю зайнятих не більше 100 чол., у галузях невиробничої сфери - до 25 чол., а у роздрібній торгівлі - з чисельністю працюючих до 15 чол. [4].
У березні 1993 р. Кабінетом Міністрів України була схвалена Програма державної підтримки підприємництва в Україні, яка розглядалась як складова комплексу заходів щодо сприяння розвитку ринкових відносин та виходу україни з економічної кризи, а також входження у світові господарські зв'язки. Основні заходи держави на підтримку розвитку малого підприємництва здійснювалися згідно з Комплексним планом реалізації вищезазначеної Програми (щоправда, такі комплексні плани було розроблено лише у 1993 та 1994 рр., а вже на 1995-1996 рр. такий план не був затверджений).
Основною метою Програми 1993 р. визначалась реалізація державної політики щодо підтримки і захисту підприємництва, створення правових та організаційно-економічних умов для його розвитку і формування механізму державного регулювання й координації підприємницької діяльності. Проте, з огляду на світовий досвід, таке правове забезпечення було недостатнім для того, щоб створити необхідні умови для заснування та ефективного функціонування малого бізнесу в Україні. Так, багато спеціалістів визнають, що найважливішими напрямками успішного розвитку малого бізнесу є насамперед: доступність освіти, професійної підготовки і підвищення кваліфікації, оскільки більшість працюючих у малому бізнесі не мають спеціальної освіти та підготовки; доступ до послуг з питань розвитку підприємництва, до консалтингових послуг у зв'язку з необхідністю розширення інформаційного забезпечення малих підприємств; розширення співробітництва і обмін досвідом заради підвищення кваліфікаційного рівня, а також доступ до фінансових систем та до міжнародних мереж з метою вирішення проблем формування власних фінансових ресурсів.
Виходячи з цих вимог, можна стверджувати, що підтримка малого підприємництва в Україні набула статусу державної підтримки лише з ухваленням постановою Кабінету Міністрів України у квітні 1996 р. Концепції державної політики розвитку малого підприємництва [10]. Найголовнішою передумовою ефективного розвитку малого підприємництва Концепція визначала формування стабільної нормативно-правової бази. Підкреслювалось, що законодавство у сфері малого бізнесу має становити єдину правову систему і за взаємною узгодженістю норм, і за цілісністю нормативного регулювання підприємницької діяльності. Розроблення нових та удосконалених чинних на той період законодавчих актів, що регулювали підприємницьку діяльність у малому бізнесі, повинно було сприяти залученню до цього виду підприємницької діяльності широких верств населення та стимулювати його розвиток, у тому числі шляхом створення сприятливого податкового, цінового, інвестиційного, інноваційного режимів та умов для проведення зовнішньоекономічної діяльності, а головне - вдосконалювати та розвивати фінансову підтримку малого підприємництва.
Серед основних напрямків державної підтримки та регулювання розвитку малого бізнесу, розроблених у Концепції, можна виділити такі:
- удосконалення механізму сплати податків суб'єктами малого підприємства переведенням юридичних осіб на єдиний сукупний податок, обчислюваний за результатами фактичної діяльності і встановлення його граничного розміру, а також запровадження системи патентів для фізичних осіб, які займаються підприємницькою діяльністю;
- забезпечення умов для розвитку мережі фінансово-кредитних установ, інвестиційних та інноваційних фондів; страхових організацій з метою формування фінансових ресурсів малих підприємств;
- стимулювання експортної діяльності малих підприємств шляхом організації пільгового кредитування експортної продукції; створення сприятливих умов для страхування кредитів з експортних операцій; запровадження митних пільг для експортної продукції з підвищеним ступенем переробки;
- надання відповідних рекомендацій та необхідної інформації про зовнішньоекономічну діяльність, зовнішні ринки, тенденції їхнього розвитку, потенційне партнерство, а також проведення конференцій, семінарів, консультацій для суб'єктів малого пфдприємництва з метою забезпечення їх ефективної діяльності на зовнішніх ринках;
- стимулювання інноваційної діяльності малих підприємств та забезпечення їх інформацією про новітню техніку і технологію через надання консультацій та допомоги у проведенні досліджень і впровадженні інновацій, а також створення мережі технопарків і технополісів;
- створення розвинутої системи інформаційного забезпечення та інфраструктури, що підтримує діяльність малого підприємництва через запровадження мережі регіональних інформаційно-аналітичних центрів;
- створення системи підготовки і перепідготовки кадрів для малого бізнесу з використанням можливостей міжнародних організацій та фондів і з урахуванням досвіду іноземних держав у питаннях підприємництва та нлагоджування ділових контактів.Визначено також, що ці напрямки стимулювання розвитку та забезпечення ефективної діяльності малих підприємств, а також інші основні положення Концепції повинні враховуватися державними органами управління при формуванні щорічних державних і регіональних

 
 

Цікаве

Загрузка...