WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Мале підприємництво: організація і проблеми становлення - Курсова робота

Мале підприємництво: організація і проблеми становлення - Курсова робота


Курсова робота
Мале підприємництво: організація і проблеми становлення
Зміст
І. Мале підприємництво в народногосподарському
комплексі України.
ІІ. Державна підтримка розвитку малого підприємництва.
ІІІ. Проблеми і шляхи розвитку малого підприємництва.
Список використаної літератури
І. Мале підприємництво в народногосподарському
комплексі України.
Питання розвитку малого підприємництва займає особливе місце в комплексі проблем, що постають перед економікою України на шляху формування і налагодження механізму ефективного функціонування ринкових відносин.
По-перше, виходячи насамперед з того, яку питому вагу в обсязі виробництва мале підприємництво займає в розвинутих країнах, ми схильні вважати цей вид діяльності чи не найголовнішим (і найважливішим) індикатором стану і динаміки розвитку ринкових відносин. Не випадково, якщо задатися питанням прослідкувати еволюцію публікацій у вітчизняній пресі на дану тематику, то з кожним наступним періодом приходить все глибше усвідомлення всієї складності, багатогранності й взаємозалежності проблем переходу до ринкових відносин, навіть абстрагуючись, у відомому розумінні, від тієї спадщини, яка дісталася нам від колишнього СРСР в усіх сферах життя.
По-друге, якщо в країнах з ринковою економікою процес становлення малого підприємництва проходив в умовах відповідної адекватної, скажемо навіть, природної реакції його безпосередніх суб'єктів на насущні проблеми власне життя, в основі якої лежали насамперед матеріальні мотиви, то в Україні цей процес йде "зверху", шляхом прийняття законодавчих та нормативних документів. У зв'язку з цим не можна не погодитись з Т.С.Смовженко, яка вважає, що нам "потрібна нова ідеологія управління процесами розвитку підприємництва.., притаманна ринковій системі господарювання, в якій функції і завдання держави повинні зміститись із переважно адміністративно-командних позицій на обслуговуючі, основний зміст яких полягає у створенні умов, необхідних для ефективного розвитку підприємницького сектора економіки в інтересах держави і суспільства в цілому"[27, с.66]. Але на наш погляд, вихідною передумовою переходу до нових форм управління, в т.ч. і в малому підприємництві, є докорінна зміна форми власності на основні засоби виробництва. По суті, без кардинальних зрушень в приватизаційних процесах кількість прийнятих законодавчих та нормативних актів стосовно малого підприємництва (як, втім, і будь-якої іншої сторони функціонування економіки, наприклад, сільського господарства), може зростати, в принципі, до безконечності, нівелюючись, в кінцевому підсумку, до регламентації чи не щоденних наших питань.
По-третє, мале підприємництво є органічною складовою частиною народногосподарського комплексу України, чи не визначальною рисою якого є взаємозв'язок і взаємозалежність всіх його складових. Але, як свідчить практичний досвід, при прийнятті тих чи інших рішень від цього досить таки часто абстрагуються. Взяти хоча б такий приклад. Існуючий на сьогоднішній день порядок оподаткування малих підприємств шляхом застосування єдиного податку більш-менш відповідає як інтересам держави, так і, в певній мірі, стимулює розвиток підприємницької діяльності в Україні. Але в сьогоднішніх умовах дедалі актуальнішим стає питання проведення пенсійної реформи, в зв'язку з чим при формуванні Пенсійного фонду передбачається внесення суттєвих змін в його порядок. А це, в свою чергу, неодмінно приведе до змін у відносинах підприємницьких структур з державою, оскільки питома вага надходжень до вказаного фонду із податку на малі підприємства досить-таки значна. У вітчизняній пресі вже можна зустріти різноманітні прогнози, часто-густо песимістичні, стосовно подальших перспектив розвитку малого підприємництва.
Ми зупинилися лише на найбільш важливих, на наш погляд, аспектах становлення і функціонування малого підприємництва в Україні. Не менш важливим видається і питання тієї ролі, яку відіграє цей вид діяльності в житті нашої країни. На перший план, зокрема, виступає соціальний його аспект. Не є таємницею, що реформування економіки супроводжується суттєвим підвищенням рівня безробіття серед всіх верств населення, падінням, виникненням значної заборгованості по виплаті заробітної плати, виїздом громадян у пошуках засобів для існування за межі України і т.д. В цих умовах роль малого підприємництва надзвичайно важлива. Хоча б з таких причин. В малих підприємствах легше розкритися всім можливостям співробітників, що має далеко не останнє значення насамперед для молоді, тут, як правило, не існує якихось штучних бер'єрів на шляху зростання заробітної плати, що, в свою чергу, служить процесу формування активного середнього класу в нашому суспільстві, ослабленню майнової диференціації, створенню передумов для розширення соціальної бази економічних реформ і т.д.
Більш конкретну картину нашого сьогодення дають результати проведеного автором статті аналізу розвитку малого підприємництва в Івано-Франківській області за останні чотири роки.
Таблиця 1.
Місце малого підприємництва в економіці Прикарпаття
Показники 1999 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р.
Питома вага МП в об'ємі виробництва
(робіт, послуг):
- промисловості
7,0
7,6
7,7
7,9
- сільського господарства 11,7 14,7 15,8 17,1
- будівництва 25,8 30,8 31,9 32,2
- торгівлі 45,0 31,3 31,2 27,7
- інших галузей 27,6 29,3 32,9 36,2
В цілому по народному господарстві краю
13,8
14,6
14,9
16,3
Динаміка розвитку малого підприємництва на Прикарпатті за останні 4 роки характеризується рядом особливостей. Так, наприклад, якщо в структурі виробництва області провідне місце займає промисловість (53,6 - 62,4 %), то питома вага МП в цій сфері коливається в межах 21 - 30,4 %. Дуже важливою є тенденція зростання обсягу виробництва МП в сільському господарстві, що пов'язанао насамперед з розвитком фермерських господарств. Аналогічна картина спостерігається і в будівництві. В той же час в торгівлі має місце стійка тенденція до зниження питомої ваги як в цілому по виробництву в області, так і серед МП. Більш детальна інформація представлена в таблиці.
Таблиця 2
Структура виробництва на Прикарпатті (%)
Показники 1999 р. 2000 р. 2001 р. 2002 р.
Обсяг виробленої продукції (робіт, послуг), всього в області
100,0
100,0
100,0
100,0
всього на МП 100,0 100,0 100,0 100,0
в т.ч. за видами економічної діяльності:
промисловість, в цілому
53,6
60,7
62,2
62,4
в т.ч. на МП 21,0 27,4 28,3 30,4
сільське господарство, в цілому 9,4 8,6 7,1 7,0
в т.ч. на МП 6,3 6,8 8,2 8,7
будівництво в цілому 7,9 7,6 7,1 7,0
в т.ч. на МП 11,0 14,9 15,3 15,7
торгівля, в цілому 12,3 11,8 11,6 10,1
в т.ч. на МП 34,8 25,2 21,6 19,5
інші галузі, в цілому 16,8 11,3 12,0 13,5
в т.ч. на МП 26,9 25,7 26,6 25,7
Доречним, на наш погляд, є йприведення даних стосовно структури зайнятих по основних видах господарської діяльності в краї.
Таблиця 3
Структура зайнятих в

 
 

Цікаве

Загрузка...