WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Про деякі проблеми економічної безпеки підприємництва - Реферат

Про деякі проблеми економічної безпеки підприємництва - Реферат

економікою перетворюється в першочерговий, породжуючи чимало соціально-економічних суперечностей. Подальша тінізація економіки призводить до некерованості і криміналізації суспільства в цілому.
Як наслідок тінізації економіки, у функціонуванні фінансово-кредитної системи спостерігаються високий рівень бартерних операцій, що, у свою чергу, ускладнює оцінку фінансового стану, і є одним із стимулів переходу підприємства в тіньовий сектор; велика дебіторська і кредиторська заборгованість підприємств, за відсутності вільних грошових коштів.
Крім того, благодатним ґрунтом для зростання згаданого сектора є постійні зміни у законодавстві, як правило, у бік зростання податкового навантаження. При цьому, до тінізації тяжіє середній і малий бізнес, тобто основа формування стабільної і розвинутої економіки держави, що призводить до зменшення фінансових ресурсів підприємництва, а як наслідок - фінансових ресурсів держави, що спричиняє неможливість виконання останньою функцій із соціального захисту населення.
Водночас тіньова економіка, де зосереджено чималу частку реального виробництва товарів і послуг, певною мірою стимулює розвиток процесів початкового нагромадження капіталу і є іноді єдиним джерелом доходів для населення, зайнятого в ній. Тож функціонування тіньового сектора економіки, з одного боку, знімає ряд соціальних проблем, з іншого - сприяє подальшій диференціації суспільства, будучи загрозою не тільки економічній, а й національній безпеці країни.
На початковому етапі формування тіньового сектора основною причиною залучення сюди підприємств є незаконне походження капіталу, що визначає так само незаконне його використання. Так формується кримінальний субсектор тіньової економіки, який є досить невеликим, незважаючи на великі витрати і ризики.
Особливістю кримінального сектора є відсутність легального статусу. За деякими оцінками, 2/5 частини готівки, що перебуває в тіньовому обороті України, припадає на такі комерційні комерційні структури:
o підставні (фіктивні) - для переведення безготівкових грошей вготівкові;
o "буферні" - реальні підприємства зі швидким і великим обігом капіталу, які приховують доходи від оподаткування через широке використання нелегальних схем, операцій з векселями, субпідрядних схем для імітації посередницької діяльності тощо;
o фінансові установи (банки, інвестиційні і страхові компанії, фонди, кредитні спілки тощо);
o гральні доми, казино, естрадні організації і шоу.
Стимулом для участі підприємств у відмиванні нелегальних доходів є підвищений прибуток.
Для відмивання нелегальних доходів представники тіньової економіки, зокрема, кримінального субсектора останньої широко використовують зовнішньоекономічну діяльність (тіньові - власну, кримінальні - інших підприємств). Згідно з оцінками фахівців, за допомогою таких форм діяльності за межі України щорічно вивозиться близько 5% валового внутрішнього продукту.
Про використання зовнішньоекономічної діяльності для відмивання нелегальних доходів можуть свідчити такі ознаки:
o значні авансові платежі "під майбутнє постачання" товарів, послуг;
o заниження контрагентних цін порівняно зі світовим ринком;
o переказ інвалюти за кордон під виглядом внесків в статутні фонди нібито утворюваних закордонних фірм;
o укладання експортних контрактів з розрахунком протягом тривалого часу, з постачанням на умовах "безвідзивного акредитиву", інкасо з попереднім акцептом, внаслідок чого гроші в країну ніколи не повертаються;
o неповернення коштів через форс-мажорні обставини;
o внесення страхового депозиту в іноземний банк під приводом страхування майбутнього кредиту, який взагалі не отримується, та ін.
Зростання тіньового сектора економіки відбувається за рахунок легального бізнесу (через використання недосконалості чинного законодавства, унаслідок чого держава зазнає додаткових витрат у вигляді недоотримання доходів), напівлегального (доходи хоч формуються і за рахунок узаконеної діяльності, але - шляхом приховування частини виробленої продукції, виконаних робіт, наданих послуг або отриманого прибутку) і неофіційного (різні форми власності незареєстрованого підприємництва: "човникова" торгівля, репетиторство, робота в домашніх умовах тощо).
Значний розмір тіньового сектора економіки свідчить про недосконалість податкового законодавства: навіть одноразове списання податкової заборгованості, наприклад, неспроможне повернути тіньовий капітал в легальний оборот.
Як свідчить динаміка тіньового сектора, функціонування в ньому, з економічного погляду, виявляється вигіднішим для суб'єктів господарювання. Тому виникає необхідність розробки альтернативних податкових систем. Нині згадане є досить актуальним серед інших проблем економічної безпеки для гарантування незалежності, стійкості, здатності до прогресу в умовах дії дестабілізаційеих чинників; створення умов для успішого функціонування підприємництва, нагромадження капіталу.
Література
1. Конституція України. - К.:1996. - Ст. 13, 17.
2. Закон України "Про основи національної безпеки України".
3. Закон України "Про національну безпеку України".
4. Закон України "Про підприємництво".
5. Козаченко Г. В., Пономарьов В. П., Ляшенко О. М. Економічна безпека підприємства: сутність та мехінізм забезпечення: Монографія. - К.: Лібра, 2003.
6. Єрмошенко М. М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. - К., 2001.
7. Міщенко С. Г. Аналіз процесів забезпечення фінансової безпеки регіону // Тези ІV Всеукраїнської конференції з проблем економічної кібернетики. - Донецьк, 2000. - С. 24-27.
8. Сухорукова Т. Проблеми економічної безпеки підприємства // Бізнес-інформ. - 1998. - № 4.- С. 61-65.
9. Камлик М. І. Економічна безпека підприємницької діяльності. Економіко-правовий аспект: Навчальний посібник - К.: Атіка, 2005.

 
 

Цікаве

Загрузка...