WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Бізнес-план як складова функціонування підприємства - Реферат

Бізнес-план як складова функціонування підприємства - Реферат

оцінювати успішність діяльності у процесі реалізації підприємницького проекту, виявляти відхилення від плану і своєчасно коригувати розвиток бізнесу. Крім того, у бізнес-плані вирішуються такі конкретні завдання [3]:
o уточнюються правові аспекти, нормативи, обмеження, вимоги муніципальних органів;
o наводиться аналіз початкових матеріалів: ситуативного плану, показників технічного стану бізнесу (для діючого бізнесу), соціальних умов і демографічного складу населення та ін.;
o розглядаються розміри можливих втрат, пов'язаних з організацією і розвитком конкретного бізнесу, з компенсаційними виплатами, а також із втраченою вигодою (наприклад, при достроковому припиненні оренди муніципальних об'єктів комерційними структурами);
o формується інвестиційна програма проектної пропозиції нового бізнесу з чітким аналізом можливих варіантів розвитку ситуації;
o визначаються форми та умови реалізації проектної пропозиції;
o прогнозуються умови виробництва продукції (надання послуг) підприємствами, що формуються на певній території, отримання ними прибутку, а також фінансових надходжень до бюджету (податки, збори, виплати та ін.);
o визначаються показники економічної, комерційної та бюджетної ефективності проектноїпропозиції, а також його соціальної та екологічної результативності;
o розробляється стратегія маркетингу;
o формується план фінансування та організації функціонування об'єкта;
o визначаються умови, форми, терміни розвитку бізнесу;
o уточнюються типи комерційних ризиків і умови страхування;
o готується резюме, у концентрованому вигляді подаються основні характеристики, параметри і показники проектної пропозиції, її переваги, можливі доходи, інвестиційні та експлуатаційні витрати, їх структура за джерелами фінансування, розміри і терміни фінансових надходжень до міського бюджету і позабюджетних фондів.
Отже, специфіка бізнес-плану полягає в тому, що це комплексний документ, який відображає всі основні аспекти підприємницького проекту. У ньому розглянено чимало проблем, які можуть виникнути під час діяльності, визначено способи розв'язання цих проблем.
Принципи управління за допомогою бізнес-плану передбачають необхідність врахування у процесі розробки багатьох специфічних факторів, що впливають на зміст бізнес-плану. Серед них можна виокремити такі:
o стан зовнішнього середовища підприємства;
o масштаб бізнесу;
o кількість бізнес-ліній;
o характеристики продукції (споживчий або інвестиційний товар, традиційний або інноваційний продукт);
o джерела фінансування (власний, позичковий, пайовий капітал, змішане фінансування);
o специфічні галузеві особливості.
Закономірно, що структура бізнес-плану не може бути однаковою в усіх випадках, бо на його зміст впливає багато різних чинників, але процес формування структури бізнес-планів має багато спільного. Зокрема, у структурі будь-якого бізнес-плану можна виокремити:
o опис ключових, найважливіших аспектів майбутнього бізнесу; опис стану всіх компонентів менеджменту, якого прагне досягти підприємець;
o кількісно охарактеризовані заходи, які передбачається вжити для досягнення поставлених цілей;
o узагальнення результатів розрахунків за допомогою фінансових показників, які й стають основними критеріями оцінки привабливості конкретного підприємницького проекту.
На наступному етапі здійснюється деталізація бізнес-плану. Саме тут враховується вплив на зміст бізнес-плану різних факторів і подається перелік розділів бізнес-плану:
1) резюме;
2) опис галузі і підприємства;
3) опис продукту;
4) план маркетингу;
5) виробничий план;
6) організаційний план;
7) фінансовий план;
8) оцінка ризиків;
9) додатки.
Звісно, ця структура є лише приблизною схемою бізнес-плану. Конкретний бізнес-план може бути і не таким детальним. Це залежить від факторів, які впливають на його зміст.
Поза сумнівом, що розробка бізнес-плану - це трудомістка процедура, яка потребує тривалого часу. Водночас ця процедура досить корисна з погляду управління підприємством, адже бізнес-план чітко і детально описує процес функціонування фірми, показує, як її керівники планують досягти мети. Добре розроблений бізнес-план допомагає підприємству зміцнити, завойовувати нові позиції на ринку, сприяє залученню необхідних фінансових ресурсів і відповідає на питання, чи варто взагалі вкладати гроші в цю справу і чи принесе вона прибуток? Бізнес-план допомагає передбачати майбутні проблеми і зрозуміти, чи переборні вони, що потрібно зробити для їх вирішення.
Як засвідчив аналіз робочих програм дисциплін економічного циклу, питанню розробки бізнес-планів приділяється недостатньо уваги. Тому автори розробляють дистанційний курс "Основи бізнес-планування". Розроблено модуль № 1 цього курсу "Вступ до бізнес-планування", в межах якого використано два режими роботи: режим навчання, режим контролю. Метою режиму навчання є формування методологічних засад і термінологічного апарату в галузі бізнес-планування. Мета режиму контролю - перевірка знань, здобутих студентом під час вивчення інформаційного фрагмента модуля. Надалі будемо проектувати модуль № 2 "Розробка бізнес-планів".
Література
1. Баринов В. А. Бизнес-планирование: Учеб. пособие. - М.: ФОРУМ; ИНФРА-М, 2003.
2. Бізнес-план: технологія розробки та обґрунтування: Навч. посіб. - 2-ге вид., допов. / С. Ф. Покропивний, С. М. Соболь, Г. О. Швиданенко, О. Г. Дерев'янко. - К.: КНЕУ, 2002.
3. Черняк В. З., Черняк А. В., Давиденко И. В. Бизнес-планирование: Учеб.-практ. пособие. - М.: Изд-во РДЛ, 2003

 
 

Цікаве

Загрузка...