WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Доходний підхід до оцінки бізнесу - Реферат

Доходний підхід до оцінки бізнесу - Реферат

мінімальна норма прибутковості при вкладенні запрацьованих в ході реалізації проекту грошей.
На вартість капіталу роблять вплив наступні фактори:
" рівень прибутковості інших інвестицій
" рівень ризику даного капітального вкладення
" джерела фінансування.
Розглянемо кожний з факторів окремо. Оскільки вартість капіталу - це альтернативна вартість, тобто доход, який чекають отримати інвестори від альтернативних можливостей вкладення капіталу при незмінній величині ризику, вартість даного капітального вкладення залежить від поточного рівня процентних ставок на ринку цінних паперів (облігацій і акцій). Якщо підприємствопропонує вкласти інвесторам капітал в більш ризиковану справу, то ним повинен бути забезпечений більш високий рівень прибутковості. Чим більше величина ризику, присутня в активах компанії, тим більше повинен бути доход по них для того, щоб привернути інвестора. Це золоте правило інвестування.
Показаний розрахунок застосування кумулятивної моделі визначення ставки приведеної вартості до теперішнього (поточного) часу (ставки дисконтування) з урахуванням проведених коректувань цієї ставки.
Таблиця 3.2.
№п/п Розрахунок Етапи визначення ставки капіталізації Значення,%
1. Безризикова ставка доходу на капітал 7
2. + Надбавка на оцінку альтернативних витрат за розмір підприємства. 6
3. Інші фактори альтернативних витрат:
+ оцінка галузевих альтернативних витрат. 5
+ оцінка фінансових альтернативних витрат 3
+ різноманітність діяльності 5
+ компетенція менеджменту 5
= Ставка дисконтування для чистого доходу 31
4. - Середній темп приросту чистого доходу 10
= Коефіцієнт капіталізації чистого доходу в середньому за рік 21
8. Розрахунок величини вартості в постпрогнозний період.
Визначення вартості в пост прогнозний період засновано на передумові, що підприємство (бізнес) здатне приносити доход і після закінчення прогнозного періоду. Передбачається, що після закінчення прогнозного періоду доходи підприємства стабілізуються і в залишковий період будуть мати місце стабільні довгострокові темпи зростання або нескінченні рівномірні доходи.
Залежно від перспектив розвитку підприємства в пост прогнозний період використовують той або інший спосіб розрахунку ставки дисконту:
" метод розрахунку по ліквідаційній вартості. Він застосовується в тому випадку, якщо в пост прогнозний період очікується банкрутство підприємства з подальшим продажем наявних активів. Для оцінки діючого підприємства, що приносить доход, а тим більш знаходиться у стадії зростання, цей підхід незастосовний;
" метод розрахунку по вартості чистих активів. Техніка розрахунків аналогічна розрахункам ліквідаційної вартості, але не ураховує витрат на ліквідацію і знижку за терміновий продаж активів підприємства. Даний метод може бути використаний для стабільного підприємства, головною характеристикою якого є значні матеріальні активи;
" метод передбачуваного продажу, що полягає в перерахунку грошового потоку в показники вартості за допомогою спеціальних коефіцієнтів, отриманих з аналізу ретроспективних даних по продажах зіставних підприємств. Оскільки практика продажу підприємств на українському ринку вкрай мізерна або відсутня, застосування даного методу до визначення кінцевої вартості вельми проблематично;
" по моделі Гордона річний доход після прогнозного періоду капіталізується в показники вартості за допомогою коефіцієнта капіталізації, розрахованого як різниця між ставкою дисконту і довгостроковими темпами зростання. За відсутності темпів зростання коефіцієнт капіталізації буде рівний ставці дисконту. Модель Гордона заснована на прогнозі отримання стабільних доходів в залишковий період і передбачає, що величини зносу позаоборотних активів і капіталовкладень рівні.
Розрахунок кінцевої вартості відповідно до моделі Гордона проводиться по формулі:
V = CF(t+1)/(K-g)
де
V - вартість в пост прогнозний період;
СF(t+1) - грошовий потік доходів за перший рік пост прогнозного (залишкового) періоду;
К - ставка дисконту;
g - довгострокові темпи зростання грошового потоку.
Кінцева вартість V по формулі Гордона визначається на момент закінчення прогнозного періоду.
9. Внесення підсумкових поправок.
Для виведення остаточної величини ринкової вартості підприємства вноситься ряд поправок.
1. Якщо використовувалася модель дисконтування безборгового інвестованого грошового потоку, то знайдена ринкова вартість відноситься до всього інвестованого капіталу, т. б. включає не тільки вартість власного капіталу, але і вартість довгострокових зобов'язань підприємства. Тому для того, щоб отримати вартість власного капіталу, необхідно з величини знайденої вартості відняти величину довгострокової заборгованості.
2. При розрахунку вартості враховуються активи підприємства, які беруть участь у виробництві, отриманні доходу, т. б. у формуванні грошового потоку. Але у будь-якого підприємства в кожний конкретний момент часу можуть бути активи, не зайняті безпосередньо у виробництві. Тут їхня вартість не ураховується в грошовому потоці, але це не значить, що вони не мають вартості. В даний час у багатьох українських підприємств є в наявності такі нефункціонуючі активи (в основному нерухомість, машини та устаткування), оскільки внаслідок затяжного спаду виробництва рівень утилізації виробничих потужностей вкрай низький. Багато таких активів мають певну вартість, яка може бути реалізована, наприклад, при продажу. Тому необхідно визначити ринкову вартість таких активів і підсумовувати її з вартістю, отриманою при дисконтуванні грошового потоку.
Список використаної літератури
1. Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
2. Основи оцінки нерухомості. Г.В. Попов Москва 1995р
3. Аналіз і оцінка прибуткової нерухомості. Д. Фрідман, Н. Ордуей. Справа Лтд., Москва 1995р.
4. Оцінка ефективності інвестиційних проектів Савчук В.П.
5. Оцінка підприємства, теорія і практика. У. В. Грігорьев, М. А. Федотова, Москва Інфра-М, 1997р.
6. Оцінка вартості активної частини основних фондів. А. П. Ковальов, Москва Фінстатінформ, 1997р.
7. Скільки коштує бізнес? М. А. Федотова, Москва, Перспектива 1996р.
8. Оцінка бізнесу. Під. ред. А.Г. Грязнової, Москва, Фінанси і статистика. 1998р.
9. Фінансовий аналіз. У. В. Ковальов, Москва, Фінанси і статистика, 1997р.
10. Керівництво по оцінці бізнесу. Гленн М. Десмонд, Річард Е. Келлі.
11. Фінансовий стан підприємства. Методи оцінки. Крейніна М. Н. ІКС "ДІС", 1997р Москва.
12. Оцінка бізнесу. С.В. Валдайцев, Санкт-Петербурзькій університет, 1999р.

 
 

Цікаве

Загрузка...