WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Доходний підхід до оцінки бізнесу - Реферат

Доходний підхід до оцінки бізнесу - Реферат

підприємства, з плюсом - засоби, що поступають. Єдиним виключенням є знос основних фондів (амортизаційні відрахування на їхній знос): поява цього показника у формулі грошового потоку означає лише те, що, додаючи його величину до оголошуваного бухгалтерського доходу, ми як би "відновлюємо справедливість" і компенсуємо те, що у вже врахованих при розрахунку доходу бухгалтерски відбиваних витрат (собівартості) фігурували амортизаційні відрахування,які проте не мають на увазі реального відтікати засобів підприємства.
4. Визначення тривалості прогнозного періоду.
Згідно методу ДГП вартість підприємства ґрунтується на майбутніх, а не на минулих грошових потоках. Тому задачею оцінювача є вироблення прогнозу грошового потоку (на основі прогнозних звітів про рух грошових коштів) як прогнозне береться період, що продовжується до тих пір, поки темпи зростання вартості підприємства не стабілізуються. З одного боку, чим довше прогнозний період, тим більше число спостережень і тією більш обґрунтованою з математичної точки зору виглядає підсумкова величина поточної вартості підприємства. З іншого боку, ніж довший прогнозний період, тим складніше прогнозувати конкретні величини виручки, темпів інфляції, потоків грошових коштів. В країнах з перехідною економікою, в умовах нестабільності, де адекватні довгострокові прогнози особливо скрутні, на мій погляд, допустимий період складає біля 3-х років.
Ретроспективний аналіз і прогноз валової виручки від реалізації продукції.
Аналіз валової виручки і її прогноз вимагають детального розгляду і обліку цілого ряду факторів, серед яких:
" Номенклатура продукції, що випускається;
" Об'єми виробництва і ціни на продукцію;
" Ретроспективні темпи зростання підприємства;
" Попит на продукцію;
" Темпи інфляції;
" Наявні виробничі потужності;
" Перспективні і можливі наслідки капітальних вкладень;
" Загальна ситуація економіки в Україні, визначальна перспективи попиту;
" Ситуація в галузі, з урахуванням існуючого рівня конкуренції;
" Частка оцінюваного підприємства на ринку;
" Довгострокові темпи зростання в постпрогнозний період;
" Частку ринку, належну підприємству зараз;
" Тенденцію зміни цієї частки.
5. Аналіз і прогнозування витрат.
На даному етапі оцінювач аналізує:
" Ретроспективні взаємозв'язки і тенденції;
" Структуру витрат, особливо співвідношення постійних і змінних витрат;
" Інфляційні очікування, для кожної категорії витрат;
" Визначаються амортизаційні відрахування виходячи з нинішньої наявності активів і з майбутнього їхнього приросту і вибуття;
" Порівнюються прогнозовані витрати з відповідними показниками для підприємств конкурентів. (В умовах дефіциту інформації, а також неможливістю її легітимного використання в умовах України це поки скрутно).
Для оцінки вартості важливі дві класифікації витрат. Перша - класифікація витрат на постійні і змінні. Постійні витрати не залежать від зміни об'ємів виробництва (амортизаційні відрахування, орендна платня, управлінські витрати).
Змінні ж витрати (сировина і матеріали, заробітна платня основного персоналу витрата палива і енергії) звичайно вважають пропорційними зміні об'ємів виробництва. Друга - класифікація витрат на прямі і непрямі; застосовується для віднесення витрат на певний вид продукції.
6.Ретроспективний аналіз і прогноз валової виручки від реалізації.
Потрібно дотримуватися загального правила, що свідчить, що прогноз валової виручки повинен бути логічно сумісний з ретроспективними показниками діяльності підприємства і галузі в цілому. Оцінки, засновані на прогнозах, які помітно розходяться з історичними тенденціями, представляються неточними.
Аналіз валової виручки і її прогноз вимагають детального розгляду і обліку цілого ряду факторів, серед яких:
" номенклатура продукції, що випускається;
" об'єми виробництва і ціни на продукцію;
" ретроспективні темпи зростання підприємства;
" попит на продукцію;
" темпи інфляції;
" наявні виробничі потужності;
" перспективи і можливі наслідки капітальних вкладень;
" загальна ситуація в економіці, визначальна перспективи попиту;
" ситуація в конкретній галузі з урахуванням існуючого рівня конкуренції;
" частка оцінюваного підприємства на ринку;
" довгострокові темпи зростання в пост прогнозний період;
" плани менеджера даного підприємства.
7. Визначення ставки дисконту.
З математичної точки зору ставу дисконту - це процентна ставка, використовувана для перерахунку майбутніх потоків доходів в єдину величину поточної вартості, що є базою для визначення ринкової вартості акцій підприємства. В економічному значенні в ролі ставки дисконту виступає необхідна інвесторами ставка доходу на вкладений капітал в зіставні по рівню ризику об'єкти інвестування, іншими словами - це необхідна ставка доходу по наявних альтернативних варіантах інвестицій із зіставним рівнем ризику на дату оцінки.
Існують різні методики визначення ставки дисконту, стосовно нашої моделі грошового потоку:
" Модель оцінки капітальних активів;
" Метод кумулятивної побудови.
Для грошового потоку для власного капіталу застосовується ставка дисконту, рівна необхідній власником ставці віддачі на вкладений капітал. Найуживаніший в Українській практиці оцінки кумулятивний метод розрахунку ставки дисконту. Проілюструємо і аргументуємо ставку дисконту на прогнозний період.
Ставка дисконту визначається:
" плюс премія за ризик інвестування в об'єкт оцінки
" плюс премія за розмір підприємства
" плюс премія за якість менеджменту
" плюс премія за територіальну і виробничу диверсифікованість
" плюс премія за структуру капіталу
" плюс премія за диверсифікованість клієнтури
" плюс премія за стабільність отримання доходів і ступінь вірогідності їхнього отримання
" плюс премія за інші особливі ризики.
Ставка дисконту, за допомогою якої всі грошові потоки, що з'являються в процесі інвестиційного проекту приводяться до теперішнього моменту часу, - це і є вартість капіталу, який вкладається в підприємство. Чому саме вартість капіталу служить ставкою дисконтування? Нагадаємо, що ставка дисконту - це процентна ставка віддачі, яку підприємство передбачає отримати на запрацьовані в процесі реалізації проекту гроші. Оскільки проект розгортається протягом декількох майбутніх років, підприємство не має твердої упевненості в тому, що воно знайде ефективний спосіб вкладення зароблених грошей. Але воно може вкласти ці гроші в свій власний бізнес і отримати віддачу, як мінімум рівну вартості капіталу. Таким чином, вартість капіталу підприємства - це

 
 

Цікаве

Загрузка...