WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Доходний підхід до оцінки бізнесу - Реферат

Доходний підхід до оцінки бізнесу - Реферат


Реферат на тему:
Доходний підхід до оцінки бізнесу
План
1. Методика оцінки
2. Метод дисконтованих грошових потоків
3. Вибір моделі грошового потоку
4. Визначення тривалості прогнозного періоду
5. Аналіз і прогнозування витрат
6. Ретроспективний аналіз і прогноз валовий виручки від реалізації
7. Визначення ставки дисконту
8. Розрахунок величини вартості в постпрогнозний період
9. Внесення підсумкових поправок
1. Методика оцінки
В практиці операцій з оцінкою підприємств зустрічаються самі різні ситуації. При цьому кожному класу ситуацій відповідають свої, адекватні тільки йому підходи і методи. Для правильного вибору методів необхідно заздалегідь класифікувати ситуації оцінки з використанням угрупування об'єктів, типу операції, моменту, на який проводиться оцінка, і т. і. При цьому, якщо на ринку десятки або сотні однорідних об'єктів, доцільно застосування порівняльного методу. Для оцінки складних і унікальних об'єктів переважно витратний метод.
Певні види підприємств, як правило, оцінюються на основі їхнього комерційного потенціалу (наприклад, бензозаправна станція або готель). Об'єм продажів бензину, кількість постояльців в готелі є джерелами доходу, який після порівняння з вартістю операційних витрат дозволяє визначити прибутковість даного підприємства. Такий підхід до оцінки називається доходним. Доходний метод заснований на капіталізації або дисконтуванні доходу, який буде отримана у разі здачі нерухомості в оренду. Результат оцінки по даному методу включає і вартість будівлі, і вартість земельної ділянки.
Якщо підприємство (бізнес) не продається і не купується, а також не існує розвиненого ринку даного бізнесу, коли міркування отримання доходу не є основою для інвестицій (лікарні, урядові будівлі), оцінка може проводитися на основі визначення вартості будівництва з урахуванням амортизації і додавання вартості відшкодування зносу, т. б. витратним методом.
У тому випадку, коли існує ринок бізнесу, подібний оцінюваному, можна використовувати для визначення ринкової вартості порівняльний або ринковий метод, що базується на виборі зіставних об'єктів, вже проданих на даному ринку.
На ідеальному ринку всі три підходи повинні привести до однієї і тієї ж величини вартості. Проте більшість ринків є недосконалими, потенційні користувачі можуть бути неправильно інформовані, виробники можуть бути неефективні. По цих, а також із інших причин дані підходи можуть давати, різні показники вартості.
Кожний з трьох названих підходів передбачає використання в роботі властивих йому методів.
Доходний підхід передбачає використання:
" методу капіталізації. Метод застосовується до тих підприємств, які встигли накопичити активи в результаті капіталізації їх в попередні періоди; іншими словами, цей метод найбільш адекватний оцінці "зрілих" по своєму віку підприємств.
" методу дисконтованих грошових потоків. Метод орієнтований на оцінку підприємства, як діючого, яке і далі передбачає функціонувати. Він більш застосовний для оцінки молодих підприємств, що не встигли заробити достатньо доходів для капіталізації в додаткові активи, але які, проте; мають перспективний продукт і володіють явними конкурентними перевагами в порівнянні з існуючими і потенційними конкурентами.
Витратний підхід використовує:
" метод чистих активів. Метод застосовний для випадку, коли інвестор має намір закрити підприємство або істотно скоротити об'єм його випуску.
" метод ліквідаційної вартості.
При порівняльному підході використовуються:
" метод ринку капіталу. Метод орієнтований на оцінку підприємства, як діючого, яке і далі передбачає функціонувати.
" метод операцій. Метод застосовний для випадку, коли інвестор має намір закрити підприємство або істотно скоротити об'єм його випуску.
" метод галузевих коефіцієнтів. Метод орієнтований на оцінку підприємства, як діючого, яке і далі передбачає функціонувати.
Методи ринку капіталу, операцій і галузевих коефіцієнтів придатні за умови строгого вибору підприємства-аналога, яке повинна відноситися до того ж типу, що і оцінюване підприємство.
Можливість, і навіть у багатьох випадках необхідність (для отримання більш достовірного результату), застосувати до оцінки підприємства в конкретній інвестиційній ситуації різні методи оцінки бізнесу приводить до вельми простої ідеї "зважування" оцінок, що розраховуються по різних методах, і підсумовування таких "зважених" оцінок. При цьому вагові коефіцієнти значущості оцінок по різних, у принципі допустимим в даній ситуації, методам оцінки розуміються як коефіцієнти довіри до відповідного методу. Ці коефіцієнти суто експертні (визначаються оцінювачем самостійно).
Остаточна оцінка вартості підприємства (бізнесу) може бути визначена по формулі:
де Vi - оцінка вартості підприємства (бізнесу) i-м методом (всі застосовні методи оцінки довільно нумеруються);
i = 1..., n - безліч застосовних в даному випадку методів оцінки;
Zi - ваговий коефіцієнт методу номер i.
Очевидно, що при цьому розумне виставляння коефіцієнтів Z є одним з головних свідчень достатньої кваліфікованої і неупередженості оцінювача бізнесу.
При оцінці українських підприємств особливе значення набуває дата проведення оцінки. Прив'язка оцінки до часу особливо важлива, коли, з одного боку, ринок перенасичений власністю, що знаходиться в передбанкротному стані, і з іншого боку випробовує недолік інвестиційних ресурсів.
Для української економіки характерний перевищення пропозиції всіх активів, у тому числі нерухомості, над платоспроможним попитом. Цей дисбаланс у бік пропозиції безпосередньо впливає на очікувану вартість пропонованого в продаж майна. Ціна майна в умовах збалансованого ринку не співпадає з ціною в умовах ринкової депресії. Але власників майна і інвесторів цікавить саме реальна ціна, яка буде пропонуватися на конкретному ринку, в конкретний момент і в конкретних умовах. Покупці прагнуть зменшити вірогідність втрати своїх грошей і вимагають надання певних гарантій. Тому при визначенні ціни підприємства необхідний облік всіх факторів ризику, у тому числі ризику інфляції і банкрутства.
На перший погляд, в умовах інфляційної економіки для оцінки підприємства в найбільше підходить метод поточної вартості підприємства (метод дисконтованих грошових потоків), оскільки відсоток інфляції ураховується в дисконтній ставці. Це було б правильно в тому випадку, якщо темпи інфляції були передбачувані, а економіка нормально функціонувала. Спрогнозувати ж потік чистого доходу від діяльності підприємства на декілька років вперед в умовах нестабільної економіки вельми складно.
Розглянемо методику проведення оцінки на прикладі

 
 

Цікаве

Загрузка...