WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Види вартості, які визначаються при оцінці. Фактори, що впливають на величину вартості бізнесу - Реферат

Види вартості, які визначаються при оцінці. Фактори, що впливають на величину вартості бізнесу - Реферат


Реферат на тему:
Види вартості, які визначаються при оцінці. Фактори, що впливають на величину вартості бізнесу
Розумне обговорення методів оцінки неможливе без прив'язки до якого-небудь загальновизнаного визначення вартості. Визначення причини і цілі проведення робіт по оцінці служить підставою для вибору варіанту здійснення оцінних процедур.
Щоб розібрати цю процедуру пригадаємо, що ринок платить тільки за ті активи, які приносять йому доход від їхнього використання. Для вибору адекватного стандарту вартості бізнесу такою основною ознакою виступає джерело формування доходу.
Всього виділяють два джерела формування доходу при використанні підприємства:
" Доход від діяльності підприємства
" Доход від розпродажу активів підприємства.
Відповідно до цього у виділяють два види вартості:
1. Вартість діючого підприємства. Це вартість, що відображає перше джерело доходу, передбачає, що підприємство продовжує свою діяльність і приносить доход.
2. Вартість підприємства по активах. Це вартість, що відображає друге джерело доходу, передбачає, що підприємство буде розформовано або ліквідоване, тобто підприємство оцінюється поелементно.
Найбільш часто вживані види (стандарти) вартості, що відображають джерела утворення доходу, наведені в таблиці 1.1:
Таблиця 1.1
Діюче підприємство Поелементна оцінка
Ринкова вартість.
Цей вид вартості відображає обидва підходи і відповідає максимуму із вартостей, отриманих за допомогою використання двох підходів.
Інвестиційна вартість.
Це обґрунтована вартість підприємства для конкретного або передбачуваного власника. Враховує приріст доходу від використання ноу-хау, планів реорганізації і т.і. Ліквідаційна вартість.
Це обґрунтована вартість продажу активів підприємства за вирахуванням загальної суми зобов'язань і витрат на продаж.
У свою чергу залежно від цілей оцінки і обставин бізнес може оцінюватися по-різному. Тому для проведення оцінки потрібне точне визначення вартості.
Згідно до Національного стандарту N 1 "Загальні засади оцінки майна і майнових прав" виділяють наступні види вартості:
Ринкова вартість - вартість, за яку можливе відчуження об'єкта оцінки на ринку подібного майна на дату оцінки за угодою, укладеною між покупцем та продавцем, після проведення відповідного маркетингу за умови, що кожна із сторін діяла із знанням справи, розсудливо і без примусу;
Ліквідаційна вартість - вартість, яка може бути отримана за умови продажу об'єкта оцінки у строк, що є значно коротшим від строку експозиції подібного майна, протягом якого воно може бути продане за ціною, яка дорівнює ринковій вартості;
Вартість заміщення - визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення (придбання) нового об'єкта, подібного до об'єкта оцінки, який може бути йому рівноцінною заміною;
Вартість відтворення - визначена на дату оцінки поточна вартість витрат на створення (придбання) в сучасних умовах нового об'єкта, який є ідентичним об'єкту оцінки;
Залишкова вартість відтворення - вартість заміщення (відтворення) об'єкта оцінки за вирахуванням усіх видів зносу (для нерухомого майна - з урахуванням ринкової вартості земельної ділянки при її існуючому використанні (прав, пов'язаних із земельною ділянкою);
Вартість ліквідації - вартість, яку очікується отримати за об'єкт оцінки, що вичерпав корисність відповідно до своїх первісних функцій;
Спеціальна вартість - сума ринкової вартості та надбавки до неї, яка формується за наявності нетипової мотивації чи особливої заінтересованості потенційного покупця (користувача) в об'єкті оцінки;
Інвестиційна вартість - вартість, визначена з урахуванням конкретних умов, вимог та мети інвестування в об'єкт оцінки;
Вартість у використанні - вартість, яка розраховується виходячи із сучасних умов використання об'єкта оцінки і може не відповідати його найбільш ефективному використанню;
Оціночна вартість - вартість, яка визначається за встановленими алгоритмом та складом вихідних даних;
Заставна вартість - оцінка підприємства по ринковій вартості для цілей іпотечного кредитування.
Балансова вартість - витрати на придбання об'єкту власності. Балансова власність буває первинною і відновною. Первинна вартість відображається в бухгалтерських документах на момент введення в експлуатацію. Відновна вартість відтворювання раніше створених основних засобів визначається в процесі переоцінки основних фондів.
В основі оцінки бізнесу лежить припущення, що сьогоднішня вартість рівна вартості майбутніх вигод (доходів), які власник отримає в результаті володіння даною власністю (бізнесом).
Взаємозв'язок між ціллю оцінки і видами вартості, використовуваними для оцінки
Таблиця 1.2.
Ціль оцінки
Види вартості
Допомогти потенційному покупцю (продавцю) визначити передбачувану ціну
Ринкова
Визначити доцільність інвестицій
Інвестиційна
Забезпечити заявки на отримання позики
Заставна
Визначити суми покриття за страховим договором або сформулювати вимоги у зв'язку з втратою або пошкодженням застрахованих активів
Страхова
Можлива ліквідація (часткова або повна) діючого підприємства
Ліквідаційна
Фактори, що впливають на величину вартості бізнесу
При визначенні вартості оцінювач приймає до уваги різні мікро- і макроекономічні фактори, до числа яких відносяться наступні.
Попит. Попит визначається

 
 

Цікаве

Загрузка...