WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Оцінка вартості звичайних акцій підприємства. Оцінка дебіторської заборгованості. Оцінка кредиторської заборгованості. Метод ліквідаційної вартості - Реферат

Оцінка вартості звичайних акцій підприємства. Оцінка дебіторської заборгованості. Оцінка кредиторської заборгованості. Метод ліквідаційної вартості - Реферат

ведення господарської діяльності і своєчасного погашення термінових зобов'язань підприємства.
Коефіцієнт поточної ліквідності визначається по формулі (1) як відношення фактичної вартості знаходяться в наявності у підприємства оборотних засобів у вигляді виробничих запасів, готової продукції, грошових коштів, дебіторської заборгованості і інших оборотних активів до найтерміновіших зобов'язань підприємства у вигляді короткострокових кредитів банків, короткострокових позик і різних кредиторських заборгованостей.
Коефіцієнт забезпеченості власними засобами, характеризує наявність власних оборотних засобів у підприємства, необхідних для його фінансової стійкості. Коефіцієнт забезпеченості власними засобами визначається по формулі (2) як відношення різниці між об'ємами джерел власних засобів і фактичною вартістю основних засобів і інших позаоборотних активів до фактичної вартості оборотних засобів, що знаходяться, в наявність у вигляді виробничих запасів, незавершеного виробництва, готової продукції, грошових коштів, дебіторської заборгованості і інших оборотних активів.
Для визначення ринкової вартості дебіторської заборгованості кожної з організацій-дебіторів повинні бути визначені коефіцієнти дисконтування.
Коефіцієнти дисконтування приймаються залежно від терміну неплатежу за грошовими зобов'язаннями, на підставі статистичних даних підприємств в різних галузях.
Платежі по погашенню дебіторської заборгованості повинні бути отримані протягом 3-х місяців. Якщо організація-дебітор накопичує нові зобов'язання і не розраховується в межах цього терміну, то на четвертому місяці зобов'язання починають дисконтуватися (пропорційно зменшуватися) по наступній шкалі.
Коефіцієнт дисконтування залежно від терміну неплатежу.
Таблиця 5.2.
Термін неплатежу зверху 3-х місяців (в місяцях) 1 2 3 4 5 6 і більш
Коефіцієнт дисконтування ( До ) 0,8 0,6 0,4 0,2 0,1 0,01
Як інший варіант, величина ринкової вартості дебіторської заборгованості визначається шляхом множення величини балансовоївартості дебіторської заборгованості за вирахуванням безнадійних боргів на величину коефіцієнта дисконтування, залежно від терміну неплатежу за грошовими зобов'язаннями.
ПВдз = БСдз / (1+i)n
Де:
ПВдз - поточна вартість дебіторської заборгованості за оцінюваний період;
БВдз - балансова вартість дебіторської заборгованості за оцінюваний період;
і - єдина ставка, що ураховує ризиковану оцінюваного підприємства (ставка дисконту);
n - середньовзважене значення обороту дебіторської заборгованості за оцінюваний період;
Оцінка кредиторської заборгованості
Кредиторська заборгованість по товарних операціях оцінюється аналогічно дебіторській заборгованості з використанням процедури приведення майбутніх платежів до поточної вартості з урахуванням термінів можливих платежів і ставки дисконтування.
Визначення ринкової вартості кредиторської заборгованості вимагає визначення середньовзважене значення обороту кредиторської заборгованості за певний оцінюваний період.
ПВкз = БСкз / (1+i)n
Де:
ПВкз - поточна вартість кредиторської заборгованості за оцінюваний період;
БВкз - балансова вартість кредиторської заборгованості за оцінюваний період;
і - єдина ставка, що ураховує ризиковану оцінюваного підприємства (ставка дисконту);
n - середньовзважене значення обороту кредиторської заборгованості за оцінюваний період;
Метод ліквідаційної вартості.
Роботи за оцінкою включають декілька етапів:
1. Береться останній балансовий звіт.
2. Розробляється календарний графік ліквідації активів, оскільки продаж різних видів активів підприємства вимагає різних тимчасових періодів.
3. Визначається валова виручка від ліквідації активів.
4. Оцінна вартість активів зменшується на величину прямих витрат. До прямих витрат, пов'язаних з ліквідацією підприємства, відносяться комісійні оцінним і юридичним фірмам, податки і збори, які платяться при продажу. З урахуванням календарного графіка ліквідації на дату оцінки по ставці дисконту, що ураховує пов'язаний з цим продажем ризик.
5. Ліквідаційна вартість активів зменшується на витрати, пов'язані з володінням активами до їхнього продажу, включаючи витрати на збереження запасів готової продукції і незавершеного виробництва, збереження устаткування, машин, механізмів, об'єктів нерухомості, а також управлінські витрати по підтримці роботи підприємства аж до його ліквідації.
6.Прибавляется (або віднімається) операційний доход (збитки) ліквідаційного періоду.
7.Вычитаются переважні права на вихідні допомоги і виплати працівникам підприємства, вимоги кредиторів за зобов'язаннями, забезпеченою заставою майна ліквідовуваного підприємства, заборгованість по обов'язкових платежах до бюджету і до позабюджетних фондів, розрахунків з іншими кредиторами
Список використаної літератури
1. Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
2. Основи оцінки нерухомості. Г.В. Попов Москва 1995р
3. Аналіз і оцінка прибуткової нерухомості. Д. Фрідман, Н. Ордуей. Справа Лтд., Москва 1995р.
4. Оцінка ефективності інвестиційних проектів Савчук В.П.
5. Оцінка підприємства, теорія і практика. У. В. Грігорьев, М. А. Федотова, Москва Інфра-М, 1997р.
6. Оцінка вартості активної частини основних фондів. А. П. Ковальов, Москва Фінстатінформ, 1997р.
7. Скільки коштує бізнес? М. А. Федотова, Москва, Перспектива 1996р.
8. Оцінка бізнесу. Під. ред. А.Г. Грязнової, Москва, Фінанси і статистика. 1998р.
9. Фінансовий аналіз. У. В. Ковальов, Москва, Фінанси і статистика, 1997р.
10. Керівництво по оцінці бізнесу. Гленн М. Десмонд, Річард Е. Келлі.
11. Фінансовий стан підприємства. Методи оцінки. Крейніна М. Н. ІКС "ДІС", 1997р Москва.
12. Оцінка бізнесу. С.В. Валдайцев, Санкт-Петербурзькій університет, 1999р.

 
 

Цікаве

Загрузка...