WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Оцінка вартості звичайних акцій підприємства. Оцінка дебіторської заборгованості. Оцінка кредиторської заборгованості. Метод ліквідаційної вартості - Реферат

Оцінка вартості звичайних акцій підприємства. Оцінка дебіторської заборгованості. Оцінка кредиторської заборгованості. Метод ліквідаційної вартості - Реферат

дебіторської заборгованості відносяться дані, відбивані на рахунках обліку розрахунків, включаючи зобов'язання, забезпечені векселями і авансами.
З простроченої заборгованості виділяються борги тривалістю понад 3 місяців, а з довгострокової - заборгованість, платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати.
Оцінка дебіторської заборгованості повинна виходити з визначення дебіторської заборгованості як частини майна боржника. Дебіторська заборгованість є майном особливого роду. В результаті продажу дебіторської заборгованості продавець передає покупцю права вимоги для:
" своєчасного погашення дебіторської заборгованості покупця, що виникла по іншій операції, а також запобігання збитків;
" отримання від організації-дебітора вигідних покупцю товарів (послуг);
" встановлення контролю над організацією-дебітором ;
" інших випадків.
При оцінці потрібно враховувати, що покупець з придбанням дебіторської заборгованості, одержує право вимоги пені, штрафу і неустойки,передбачені договором між боржником і дебітором. У зв'язку з цим, основним методом оцінки є доходний, а витратний метод і метод порівняльних продажів є допоміжними.
Головна задача оцінки дебіторської заборгованості - це визначення ринкової вартості, іншими словами визначення грошового еквівалента, який очікується отримати в результаті продажу дебіторської заборгованості, отриманої на основі аналізу даних бухгалтерського обліку. Слід зазначити, що цей грошовий еквівалент, як правило, відрізняється від договірної величини, врахованої по балансу.
При здійсненні оцінки дебіторської заборгованості повинні враховуватися фактори, що впливають на ринкову вартість дебіторської заборгованості:
" умови припинення зобов'язань - розрахунок грошовими коштами, цінними емісійними паперами, заліком стрічних поставок товарів і т.і.;
" терміни розрахунків, передбачені договорами;
" наявність забезпечення за відповідним зобов'язанням;
" наявність претензій організації-дебітора по кількості і якості поставленої йому продукції;
" фінансовий стан організації-дебітора ;
" інші відомості, враховувані оцінювачем при здійсненні оцінки, були повідомленими боржником і організацією-дебітором .
При здійсненні оцінки дебіторської заборгованості з урахуванням її балансової вартості необхідно два коригування:
" оцінка і облік безнадійних боргів;
" оцінка можливих повернень товарів і знижок.
Коригування дебіторської заборгованості, що виникає внаслідок появи матеріальних претензій, пов'язаних з поверненням і недостачею товарно-матеріальних цінностей, враховуються в акті звірки дебіторської і кредиторської заборгованості сторін. Для оцінки складу і руху дебіторської заборгованості проводиться нормалізація бухгалтерської звітності, за наслідками якої складається робоча таблиця
Склад дебіторської заборгованості.
Таблиця 5.1.
Показники Усього на звітний період У тому числі прострочена
1 Товари відвантажені
2 Покупців і замовників
3 Векселі до отримання
5 Розрахунки по претензіях
6 Аванси видані
7 Інші дебітори
8 Всього дебіторська заборгованість
9 Разом
На підставі наявних у підприємства документів про виникнення, склад і наявність дебіторської заборгованості складається перелік організацій-дебіторів мають заборгованість, у тому числі прострочену.
Залежно від розміру дебіторської заборгованості, аналіз заборгованості організацій-дебіторів може проводитися вибірково.
До документів, що характеризують виникнення, склад і наявність дебіторської заборгованості відносяться:
" договори з відповідними додатками про поставку товарів (виконанні робіт, наданні послуг);
" рахунки фактури;
" акти, накладні, свідчать про відвантаження товарів, виконання робіт і надання послуг;
" платіжні документи;
" акти звірки взаємної заборгованості, підтвердження податкової інспекції, де на обліку перебуває боржник, акти стрічних перевірок і т. п. по кожному боржнику;
" інші документи, що мають значення для оцінки дебіторської заборгованості.
Порядок проведення оцінки по статтях бухгалтерського обліку наступний:
" перевіряються оригінали документів, підтверджуючі дебіторську заборгованість (договори, рахунки-фактури, накладні, квитанції в прийомі вантажу і т.п.)
" перевіряється підтвердження організацією-дебітором є заборгованостями (акти звірки взаємної заборгованості, підтвердження податкової інспекції, де на обліку перебуває організація-дебітор, акти стрічних перевірок і т. п.).
" проводиться аналіз фінансового стану організації-дебітора .
" проводиться оцінка ринкової вартості дебіторської заборгованості по конкретному боржнику і за конкретним договором поставки (надання послуг, виконання робіт).
Після проведення попереднього аналізу початкової інформації, проводиться оцінка і облік безнадійних боргів. Безнадійною вважається дебіторська заборгованість, яка, ймовірно, ніколи не буде сплачена, внаслідок неплатоспроможності організації-дебітора . Наявність безнадійного боргу є втратою виручки від продажу або збитком, що вимагає відповідного зниження величини дебіторської заборгованості по рахунках і зменшення доходу.
Аналіз і оцінка структури балансу організації-дебітора проводиться на основі показників:
" коефіцієнта поточної ліквідності;
" коефіцієнта забезпеченості власними засобами;
" коефіцієнта абсолютної ліквідності.
Підставою для визнання структури балансу підприємства незадовільною, а підприємства неплатоспроможним є виконання однієї з наступних умов:
" коефіцієнт поточної ліквідності на кінець звітного періоду має значення менше 2;
" коефіцієнт забезпеченості власними засобами на кінець звітного періоду має значення менше 0,1;
Коефіцієнт поточної ліквідності характеризує загальну забезпеченість підприємства оборотними засобами для

 
 

Цікаве

Загрузка...