WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Оцінка вартості звичайних акцій підприємства. Оцінка дебіторської заборгованості. Оцінка кредиторської заборгованості. Метод ліквідаційної вартості - Реферат

Оцінка вартості звичайних акцій підприємства. Оцінка дебіторської заборгованості. Оцінка кредиторської заборгованості. Метод ліквідаційної вартості - Реферат


Реферат на тему:
Оцінка вартості звичайних акцій підприємства. Оцінка дебіторської заборгованості. Оцінка кредиторської заборгованості. Метод ліквідаційної вартості.
Відповідно до ухвалених норм випуску звичайних акцій сума виплачуваних дивідендів залежить від результатів діяльності підприємства у відповідному періоді часу, звичайно протягом року. Проте оцінка вартості звичайних акцій передбачає деякий потік дивідендів, які при оцінці вартості грають таку ж роль, як процентні платежі при оцінці облігації. Тільки на відміну від облігацій цей потік є нескінченним і не передбачається повернення початкової інвестиції. З урахуванням всього відзначеного вище оцінка вартості звичайної акції здійснюється по формулі
(5.2)
де
Dt - величина дивіденду, виплачуваного в t-ом році,
Ks- показник дисконту, за допомогою якого здійснюється приведення дивідендних виплат до теперішнього (поточного) моменту часу.
Проблеми, пов'язані з оцінкою вартості акцій, полягають в прогнозі дивідендів і в оцінці показника дисконту. Розглянемо кожну з них окремо.
Цілком очевидно, що підприємство не в змозі здійснити індивідуальний прогноз дивідендів на всьому нескінченному періоді. Тому на практиці цей період розбивають на дві частини, перша з яких складає декілька років (звичайно не більше п'яти), протягом яких існує можливість скласти більше або менше правдоподібний прогноз дивідендних виплат. Друга частина - це весь нескінченний період часу, що залишився, для якого робиться припущення про те, що
" дивіденди зберігають незмінне значення, рівне величині останнього спрогнозованого дивіденду, що увійшов до першого періоду, або
" передбачається деякий постійний річний приріст дивідендів, визначуваний величиною процентного зростання g.
Надалі оцінка вартості акції - ця справа техніки дисконтування спрогнозованої сукупності дивідендів.
Результуюча формула для оцінки вартості звичайних акцій може бути записана таким чином:
(5.3)
де - дисконтоване значення прогнозованих дивідендів на першому (кінцевому) проміжку часу тривалістю N років
- дисконтоване значення подальшої нескінченної серії дивідендів, приведене до моменту часу, відповідного кінцю N -ого роки.
Для розрахунку першою компоненти необхідно просто продисконтувати всі величини дивідендів, що спланерували до виплати протягом перших N років:
. (5.4)
Розрахунок другий компоненти для незмінних дивідендів проводиться по формулі дисконтування нескінченних дивідендів
. (5.5)
Якщо передбачається зростання дивідендів з темпом g, то необхідно скористатися формулою Гордона, яка є узагальненням формули (5.5) і має для даної задачі наступний вигляд:
. (5.6)
Задача оцінки вартості звичайних акцій розв'язується однозначно при відомому показнику дисконту. Для конкретного підприємства він визначається з урахуванням ступеня ризикованої інвестування в це підприємство. Взаємозв'язок ризику і прибутковості інвестицій буде ґрунтовне розглянута в наступній публікації. Зараз же тільки відзначимо, що для визначення прибутковості акцій Ks потрібно мати порівняльні дані даного підприємства і фондового ринку в цілому. І природно потрібно мати цей фондовий ринок. В сучасних умовах України говорити про це, як про факт, що відбувся, поки що дуже рано, і тому доводиться використовувати більш спрощені і наближені підходи.
Один з таких підходів полягає в наступному. Як показник прибутковості Ks використовується оцінка прибутковості підприємства, спостережувана протягом останнього року. Ця прибутковість визначається за допомогою двох компонент:
" прибутковості інвестора, одержуваної у вигляді дивідендів (величина дивіденду, що виплатила за останній рік, була діленою на ринкову вартість акції), і
" прибутковість інвестора, пов'язана із збільшенням курсової вартості акції (приріст курсової вартості акції за рік, ділений на курсову вартість на початку року).
Склавши приведені вище компоненти, ми отримаємо прибутковість акції.
Приклад 3. Підприємство виплатило по дивідендах 0.52 гривні у вигляді дивідендів за останній рік. Протягом найближчих трьох років підприємство планує збільшувати дивіденди на 8 відсотків, а надалі темп зростання дивідендів повинен скласти 4 відсотка. Необхідно оцінити вартість акції за умови, що прибутковість акцій оцінена на рівні 15%.
Перш за все оцінимо величини дивідендів, виплачувані в найближчі три роки:
,
,
.
Величина дивіденду, планована до виплати в кінці четвертого року, повинна скласти
.
Скориставшись формулами (5.4) і (5.6), отримаємо
.
.
Тепер залишилося скористатися формулою (5.3):
грн.
5.6. Оцінка дебіторської заборгованості
По терміну погашення по відношенню до звітної дати дебіторська заборгованість розділяється на:
" довгострокову, підлягаючу погашенню більш ніж через один рік з моменту виникнення;
" короткострокову (поточну) з терміном погашення згідно з укладеною угодою до одного року (починаючи з моменту прийняття зобов'язань в бухгалтерському обліку).
У свою чергу довгострокова і короткострокова заборгованість діляться на:
" термінову, термін погашення якої не наступив;
" прострочену, термін погашення якої вже пройшов;
" відстрочену, платежі по якій очікуються більш ніж через 12 місяців після звітної дати.
У свою чергу з простроченої заборгованості виділяється заборгованість, по якій закінчився термін позовної давності. При здійсненні платежів за зобов'язаннями за поставку товарів (виконання робіт або надання послуг)" визначений тримісячний термін з дня фактичного отримання товарів організацією-дебітором, протягом якого повинні бути проведені всі взаєморозрахунки між виробником і споживачем. Суми заборгованості, по яких закінчилися передбачені в договорах терміни погашення, списуються на фінансові результати.
В бухгалтерському обліку до

 
 

Цікаве

Загрузка...