WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Витратний підхід - Реферат

Витратний підхід - Реферат

знання всього життєвого циклу об'єкту, реально передбачити який майже неможливо. Тим більш не вдається звичайно достовірно розрахувати масу доходу по всіх життєвому циклу нематеріальнихактивів з огляду на те, що, як правило, не вдається обґрунтувати очікуване моральне старіння нематеріальних активів. Тому використання роялті для розрахунків вартості нематеріальних активів представляється неефективним.
Більш правильним представляється розрахунок вартості нематеріальних активів з використанням маси доходу за якийсь осяжний період (лише декілька років). Але доход, отриманий від реалізації даних нематеріальних активів, було б розумнішим ділити порівну між продавцем і покупцем нематеріальних активів протягом певного терміну, власником нематеріальних активів і виробником продукції, що його містить.
Методика оцінки вартості нематеріальних активів, вживана автором, відрізняється від більшості відомих тим, що базується на принципі обопільної і рівної вигоди для обох суб'єктів операції - продавця і покупця, а також на принципі рівної вигоди, одержуваної фактичним власником і тим, хто реальне буде одержувати доход від використання нематеріальних активів, але не буде володіти їм. Це говорить про те, що вартість нематеріальних активів автором визначається з розрахунку половини маси чистого доходу, одержуваного від їхньої практичної реалізації. Тому всі складнощі розрахунків у автора зводяться до визначення маси чистого доходу, одержуваного від практичної реалізації даних нематеріальних активів, до визначення питомої ваги нематеріальних активів в масі інших активів, що впливають на доход, і визначення розрахункового періоду. При цьому застосовується широкий арсенал методів і методик, розроблених іншими авторами, у тому числі - при необхідності - і витратні методи.
Проблема визначення платежів за використання ноу-хау, винаходу або іншого об'єкту інтелектуальної власності полягає в тому, що для їхнього упровадження у виробництво потрібні інвестиції. Чистий доход від використання ноу-хау або винаходу є частиною чистого доходу від реалізації певного інвестиційного проекту. Тому спочатку розробляється інвестиційний проект, складається бізнес-план, в якому розраховують очікуваний щорічний чистий доход. Потім виділяють ту частину чистого доходу, яку можна віднести до використовуваного об'єкту інтелектуальної власності. Вживаний при цьому пайовий коефіцієнт розраховується з урахуванням фактора отримання економії. Так, застосування ноу-хау або винаходу дає приріст чистого доходу підприємства за рахунок таких факторів, як зниження собівартості продукції, збільшення об'єму продажів, збільшення ціни за продукцію за рахунок зростання якості. Потрібно також мати зважаючи на, що застосування деяких ноу-хау дозволяє понизити величину податку на доход. Далі треба вирішити, яка частина розрахованого доходу піде в оплату володарю (автору) ноу-хау або винаходу. От ця величина і буде використана у формулі (+) як чистий доход Е.
Задача спрощується, якщо інвестиції не потрібні. Наприклад, що при оцінці вартості товарного знака, що придбавався підприємством у іншої авторитетної фірми, достатньо розрахувати приріст чистого доходу підприємства внаслідок збільшення ціни і розширення ринку збуту, але при цьому потрібно відняти додаткові витрати на задоволення вимог володаря товарного знака.
Особлива увага потрібно звернути на вибір ставки дисконту. Як вже наголошувалося, ставка дисконту складається з безризикової ставки rбр і премії за ризик rp, тобто r - rбр + rp.
Коли оцінюються об'єкти інтелектуальної власності, премія за ризик вибирається підвищеній, оскільки вкладення в ці об'єкти відрізняються великою ризикованою.
Термін корисного застосування об'єкту інтелектуальної власності n оцінюється підприємством самостійне і залежить від термінів старіння передаваних знань (досвіду) і можливого розкриття їхньої конфіденційності. При визначенні терміну дії договір на передачу ноу-хау в міжнародній практиці ухваленим вважається термін, рівний п'яти рокам, а за окремими договорами він змінюється в межах від двох до десяти років.
Вартість ділової репутації підприємства або гудвілу визначається методом надмірної рентабельності, який можна розглядати як окремий випадок методу капіталізації. Оцінку гудвілу виконують як складову процедуру оцінки вартості підприємства в цілому. Виходять з того положення, що гудвіл - це ті нематеріальні активи, завдяки яким рентабельність власного капіталу підприємства перевищує середньогалузеву рентабельність. Розрахунки виконують в такій послідовності:
Аналізують дані про результати діяльності підприємств галузі, до якої відноситься дане підприємство, і обчисляють середнє по галузі значення показника рентабельності власного капіталу (ставлення чистого доходу до власного капіталу підприємства).
Визначають чистий доход підприємства при середньогалузевому рівні рентабельності, для чого середньогалузевий показник рентабельності умножають на власні засоби підприємства.
Визначають надмірний доход; при цьому з фактичного чистого доходу віднімається чистий доход при середньогалузевій рентабельності.
Методом капіталізації, тобто розподілом надмірного доходу на коефіцієнт капіталізації визначають вартість гудвілу.
Є цілий ряд нематеріальних активів, вартість яких може бути оцінена тільки на основі витратного підходу. Методом розрахунку кошторисних витрат визначається і ураховується вартість таких нематеріальних активів, як цільові організаційні витрати, вартість результатів НІОКР, вартість промислових зразків, вартість ліцензій на право займатися певними видами діяльності і т.і. Вартість визначається як підсумок витрат по схемі витрат плюс доход.
Список використаної літератури
1. Закон України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні"
2. Основи оцінки нерухомості. Г.В. Попов Москва 1995р
3. Аналіз і оцінка прибуткової нерухомості. Д. Фрідман, Н. Ордуей. Справа Лтд., Москва 1995р.
4. Оцінка ефективності інвестиційних проектів Савчук В.П.
5. Оцінка підприємства, теорія і практика. У. В. Грігорьев, М. А. Федотова, Москва Інфра-М, 1997р.
6. Оцінка вартості активної частини основних фондів. А. П. Ковальов, Москва Фінстатінформ, 1997р.
7. Скільки коштує бізнес? М. А. Федотова, Москва, Перспектива 1996р.
8. Оцінка бізнесу. Під. ред. А.Г. Грязнової, Москва, Фінанси і статистика. 1998р.
9. Фінансовий аналіз. У. В. Ковальов, Москва, Фінанси і статистика, 1997р.
10. Керівництво по оцінці бізнесу. Гленн М. Десмонд, Річард Е. Келлі.
11. Фінансовий стан підприємства. Методи оцінки. Крейніна М. Н. ІКС "ДІС", 1997р Москва.
12. Оцінка бізнесу. С.В. Валдайцев, Санкт-Петербурзькій університет, 1999р.

 
 

Цікаве

Загрузка...