WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Управління активами підприємства - Контрольна робота

Управління активами підприємства - Контрольна робота

активів з позицій забезпечення росту ринкової вартості підприємства.
Сучасний ринок засобів і предметів виробництва, а також фінансовий ринок пропонують для формування активів підприємства ряд альтернативних об'єктів та інструментів. У процесі їх конкретного вибору слід за інших рівних умов враховувати їх перспективність, багатофункціональність, спроможність генерувати прибуток у різноманітних господарських ситуаціях і, відповідно, підвищувати ринкову вартість підприємства.
3. СИСТЕМА ОСНОВНИХ МЕТОДІВ ОЦІНКИ СУКУПНОЇ ВАРТОСТІ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЦІЛІСНОГО МАЙНОВОГО КОМПЛЕКСУ
У практиці зустрічаються численні ситуації, коли активи підприємства створюються не в процесі поступового формування, а шляхом одноразового їх придбання у формі цілісного майнового комплексу. Цілісний майновий комплекс є господарським об'єктом із закінченим циклом виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг), розміщений на наданій йому земельній ділянці.
Сукупність активів підприємства як цілісного майнового комплексу потребує інших підходів до оцінки їх вартості порівняно з оцінкою окремих видів активів. У процесі цієї оцінки повинні бути враховані витрати праці на формування такого цілісного майнового комплексу; оптимальність пропорцій сформованої структури його активів і їх спроможність генерувати прибуток; ступінь фізичного і морального зносу окремих видів активів; ефективність віддачі нематеріальних активів і ряд інших чинників.
Необхідність оцінки сукупної вартості активів підприємства як цілісного майнового комплексу виникає на сучасному етапі в цілому ряді випадків. Так, у сучасних умовах найбільшого поширення отримують: купівля окремих підприємств з метою диверсифікації операційної діяльності, проникнення на інші регіональні або товарні ринки, усунення конкурентів; злиття (поглинання) окремих діючих підприємств з метою посилення спільного виробничого і фінансового потенціалу; приватизація державних підприємств тощо. Крім того, потреба в оцінці вартості активів підприємства як цілісного майнового комплексу виявляється при придбанні контрольного пакета акцій, заставі майна у процесі іпотечного кредитування, здійсненні повнооб'ємного зовнішнього страхування, розробці плану санації, ліквідаційних процедурах при банкрутстві тощо.
Методи оцінки вартості сукупних активів підприємства як цілісного майнового комплексу дуже різноманітні. У практиці їх прийнято підрозділяти на такі основні групи:
o метод балансової оцінки;
o метод оцінки вартості заміщення;
o метод оцінки ринкової вартості;
o метод оцінки майбутнього грошового потоку;
o метод оцінки на основі регресивного моделювання;
o експертний метод оцінки й інші.
Кожний із даних методів має свої різновиди (таблиця 6).
Таблиця 6
Система основних методів оцінки активів підприємства як цілісного майнового комплексу
№ з/п Методи оцінки Різновиди методів оцінки
1. Метод балансової оцінки 1. Оцінка, що фактично відображається сукупною вартістю активів.
1. Оцінка за поновлювальною вартістю активів.
2. Оцінка за вартістю продуктивних активів
2. Метод оцінки вартості заміщення 1. Оцінка за фактичним комплексом активів.
2. Оцінка з урахуванням гудвіла
3. Метод оцінки ринкової вартості 1. Оцінка за вартістю, що котирується.
2. Оцінка за аналоговою вартістю
4. Метод оцінки майбутнього чистого грошового потоку 1. Оцінка при незмінному обсязі чистого грошового потоку.
2. Оцінка за часом, що змінюється в обсязі чистого грошового потоку.
5. Метод оцінки на основі регресивного моделювання 3. Оцінка на основі внутрішніх чинників.
4. Оцінка з врахуванням зовнішніх чинників
6. Експертний метод оцінки
I. Метод балансової оцінки сукупної вартості активів підприємства здійснюється на основі даних останнього його звітного балансу. В основі цього методу лежить визначення вартості чистих активів, тобто сукупності активів, сформованих за рахунок власного капіталу підприємства.
Оцінка вартості чистих активів балансовим методом має ряд різновидів:
1. Оцінка, що фактично відображається вартістю активів.
Така оцінка одержала найбільше розповсюдження в процесі приватизації державних підприємств для визначення їх початкової ціни при проведенні аукціонів і конкурсів. Розгорнутий алгоритм оцінки, що фактично відображається балансовою вартістю чистих активів підприємства, може бути виражений такою формулою:
ЧАф = НАо + ЗВ + НК + НУ + 3 ± (ФА - ФЗ), де
ЧАф - фактично відображена балансова вартість чистих активів підприємства;
НАо - вартість основних засобів, відображених у балансі;
ЗВ - залишкова вартість нематеріальних активів, відображених у балансі;
НК - вартість незавершених капітальних вкладень;
НУ - вартість устаткування, призначеного для монтажу;
3 - запаси товарно-матеріальних цінностей, що входять до складу оборотних активів, за фактично залишковою вартістю;
ФА - фінансові активи (грошові активи, дебіторська заборгованість, довгострокові та короткострокові фінансові вкладення й інші їх види, відображені у звітному балансі);
ФЗ - фінансові зобов'язання усіх видів (довгострокові та короткострокові фінансові кредити; товарний кредит, внутрішня кредиторська заборгованість тощо).
Характеризуючи даний метод оцінки, слід зазначити, що в умовах інфляційної економіки він суттєво занижує реальну вартість чистих активів підприємства. Це пов'язано з тим, що вартість основних засобів, окремих видів нематеріальних активів, запасів усіх видів товарно-матеріальних цінностей у звітному балансі відбита з урахуванням попередньої їх переоцінки і до моменту здійснення оцінки вона зросла під дією інфляції. Тому даний метод дозволяє одержати лише приблизне уявлення про мінімальну вартість чистих активів підприємства.
2. Оцінка за поновлювальною вартістю активів.
Така оцінка передбачає, що фактично відображена в балансі вартість окремих груп матеріальних і нематеріальних активів (у першу чергу, усіх видів основних засобів, окремих видів нематеріальних цінностей, усіх товарно-матеріальних запасів у складі оборотних активів) повинна бути скоригована з урахуванням росту цін на момент проведення оцінки. Така оцінка активів повинна грунтуватися на реальних темпах інфляції за весь період із моменту останньої їх індексації, тобто враховувати реальну зміну індексу цін наокремі види продукції.
Розрахунок поновлювальної вартості чистих активів оцінюваного підприємства здійснюється за формулами:
ЧАв = А ± РПА - ФЗ ,
або
ЧАв = ЧАф ± РПА, де
ЧАв - поновлювальна вартість чистих активів підприємства;
А - загальна вартість активів підприємства за балансовою оцінкою;
РПА - результати переоцінки окремих видів активів підприємства з урахуванням індексу інфляції;
ФЗ - фінансові зобов'язання підприємства усіх видів, які представляють у сукупності суму позикового капіталу, що ним використовується;
ЧАф - фактична балансова вартість чистих активів (розрахована за першою

 
 

Цікаве

Загрузка...