WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Капітал – економічна база створення і розвитку підприємства - Контрольна робота

Капітал – економічна база створення і розвитку підприємства - Контрольна робота

виробничі запаси для продукції, яка знята з виробництва; у готову продукцію, на яку повністю відсутній попит
9. За характером використання власниками 1. Споживчий капітал після його розподілу на цілі споживання втрачає функції капіталу (це виплати дивідендів, процентів, задоволення соціальних потреб персоналу тощо).
2. Накопичуваний капітал характеризує різні форми його приросту в процесі капіталізації прибутку, дивідендних виплат тощо
10. За джерелами залучення 1. Національний (вітчизняний) капітал.
2. Іноземний капітал
11. Відповідно до правових норм функціонування 1. Легальний капітал.
2. "Тіньовий" капітал.
У сучасних умовах економічного розвитку країни "тіньовий" капітал є своєрідною реакцією підприємців на встановлені державою жорсткі "правила гри" в економіці, у першу чергу, на невиправдано високий рівень оподаткування підприємницької діяльності
Незважаючи на значний перелік розглянутих класифікаційних ознак, вони все-таки не відображають всіх видів капіталу підприємства, які використовуються в науковій термінології та практиці.
2.1. Кругообіг капіталу підприємства
У процесі виробничого використання функціонування капіталу підприємства характеризується постійним кругообігом. У процесі кругообігу капітал підприємства проходить три стадії (рис. 1).
Рис. 1. Характер руху капіталу підприємства у процесі його кругообігу
На першій стадії капітал у грошовій формі інвестується в операційні активи (оборотні та позаоборотні), перетворюючись у виробничу форму.
На другій стадії виробничий капітал у процесі виробництва продукції перетворюється в товарну форму, включаючи і форму виробничих послуг.
На третій стадії товарний капітал, у міру реалізації виробничих товарів і послуг, перетворюється в грошовий капітал.
Середня тривалість обороту капіталу підприємства характеризується терміном його обороту в днях (місяцях, роках).
Одночасно зі змінами форм рух капіталу характеризується постійною зміною його сумарної вартості, яка носить назву "вартісний цикл". Рух вартісного циклу капіталу підприємства здійснюється за спіраллю (рис. 2).
Рис. 2. Характер руху вартісного циклу капіталу підприємства за спіраллю
Як видно із рисунка, у процесі руху вартісного циклу капітал підприємства може за рахунок рентабельного його використання в окремі періоди нарощувати свою сумарну вартість (періоди ІІ, ІІІ, V) або за рахунок збиткової господарської діяльності частково втрачати її (період ІV).
Розглянуті класифікація та особливості функціонування капіталу підприємства дозволяють більш цілеспрямовано керувати ефективністю його використання.
3. Основні принципи формування капіталу підприємства
Основною метою формування капіталу підприємства є задоволення потреби у придбанні необхідних активів і оптимізації його структури з позицій забезпечення умов ефективного його використання.
Таким чином, з урахуванням цієї мети процес формування капіталу підприємства базується на основі таких принципів:
· врахування перспектив розвитку господарської діяльності підприємства;
· забезпечення відповідності обсягу капіталу, який залучається, до обсягу активів підприємства, що формуються;
· забезпечення оптимальності структури капіталу з позицій ефективного його функціонування;
· забезпечення мінімізації затрат щодо формування капіталу з різних джерел;
· забезпечення високоефективного використання капіталу у процесі господарської діяльності.
Сутність принципів відображена в таблиці 3.
Таблиця 3
Принципи формування капіталу підприємства
Основні принципи формування капіталу підприємства Обґрунтування принципів
1 2
1. Врахування перспектив розвитку господарської діяльності підприємства Процес формування обсягу і структури капіталу підпорядкований завданням, які забезпечують його господарську діяльність не тільки на початковій стадії функціонування підприємства, але і в найближчій перспективі. Забезпечення перспективності формування капіталу підприємства досягається шляхом включення всіх розрахунків, які пов'язані з його формуванням, у бізнес-план проекту створення нового підприємства
2. Забезпечення відповідності обсягу капіталу, який залучається, до обсягу активів підприємства, що формуються Загальна потреба в капіталі підприємства базується на його потребі в оборотних і позаоборотних активах. Ця загальна потреба в капіталі, який необхідний для створення нового підприємства, включає дві групи майбутніх витрат:
? передстартові витрати;
? стартовий капітал.
Передстартові витрати призначені для створення нового підприємства - це відносно невеликі суми фінансових засобів, які необхідні для розробки бізнес-плану і фінансування, що пов'язане із цим дослідженням. Дані витрати носять разовий характер, хоч і потребують відповідних затрат капіталу, в складі загальної потреби в ньому займають незначну частину.
Стартовий капітал призначений для безпосереднього формування активів нового підприємства. Наступне нарощування капіталу розглядається як форма розширення діяльності підприємства і пов'язане з формуванням додаткових фінансових ресурсів. Для визначення загальної потреби в капіталі з метою створення нового підприємства використовують, як правило, два основних методи:
? прямий метод розрахунку;
? непрямий метод розрахунку.
Прямий метод розрахунку загальної потреби в капіталі базується на визначенні необхідної суми активів, які дозволяють новому підприємству розпочати господарську діяльність. Даний метод розрахунку виходить з алгоритму: загальна сума активів дорівнює загальній сумі капіталу, що інвестується. Розрахунок потреби в активах для підприємства, що створюється, здійснюється в трьох варіантах:
? мінімально необхідна сума активів;
? необхідна сума активів, що забезпечує достатні розміри страхових запасів з окремих його видів;
максимально необхідна сума активів.
Такий розрахунок дозволяє диференціювати загальну потребу в капіталі від мінімальної до максимальної меж.
Непрямий метод розрахунку з агальної потреби в капіталі базується на використанні показника "капіталоємність продукції". Даний показник дає уявлення щодо розміру капіталу, який використовується, із розрахунку на одиницю виробленої (реалізованої) продукції. Він розраховується в розрізі галузей економіки шляхом ділення загальної суми капіталу, що використовується (власного і залученого),на загальний обсяг виробленої (реалізованої) продукції. При цьому загальна сума капіталу, що використовується, визначається як середня в даному періоді.
Даний метод дає лише приблизну оцінку потреби в капіталі, оскільки показник середньогалузевої капіталомісткості продукції суттєво коливається в розрізі підприємств під впливом окремих факторів. Основними із таких факторів є:
? розмір підприємства;
? прогресивність технології, яка використовується;
? прогресивність устаткування, що використовується;
? ступінь фізичного зносу устаткування;
? рівень використання виробничої потужності на підприємстві та інші.
Таким чином, враховуючи ці фактори, розрахунок загальної потреби в капіталі для створення нового підприємства на основі показника капіталомісткості продукції здійснюється за такою формулою:
Пк = Кп ОР + ПРк, де
Пк - загальна потреба в капіталі для створення нового підприємства;

 
 

Цікаве

Загрузка...