WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Управління оборотними активами - Контрольна робота

Управління оборотними активами - Контрольна робота

та платоспроможності підприємства.
3. Оптимізація обсягу поточного фінансування оборотних активів з урахуванням фінансового циклу підприємства.
Така оптимізація дозволяє виявити та мінімізувати реальну потребу підприємства у фінансуванні оборотних активів за рахунок власного капіталу й залученого фінансового кредиту у довгостроковій або короткостроковій його формах.
Дана оптимізація проходить у три етапи.
На першому етапі розрахунків прогнозується обсяг кредиторської заборгованості підприємства в наступному періоді. Її основу складає як кредиторська заборгованість за товарними операціями, так і внутрішня кредиторська заборгованість підприємства. Розрахунок прогнозованого обсягу кредиторської заборгованості підприємства в наступному періоді здійснюється за такою формулою:
КЗн = (КЗт + КЗвн - КЗнр) х (1 + Тр), де
КЗн - прогнозований обсяг кредиторської заборгованості підприємства;
КЗт - середня фактична сума кредиторської заборгованості підприємства за товарними операціями в аналогічному попередньому періоді;
КЗвн - середня фактична сума внутрішньої кредиторської заборгованості підприємства в аналогічному попередньому періоді;
КЗпр - середня фактична сума простроченої кредиторської заборгованості підприємства (усіх видів) в аналогічному попередньому періоді;
Тр - планований темп приросту обсягу виробництва продукції, виражений десятковим дробом.
На другому етапі розрахунків, виходячи з визначених планових обсягів запасів товарно-матеріальних цінностей, дебіторської заборгованості, а також прогнозованого обсягу кредиторської заборгованості, визначається прогнозований обсяг поточного фінансування оборотних активів підприємства. Розрахунок здійснюється за такою формулою:
ОПФп = Зп + ДЗп - КЗп, де
ОПФп - прогнозований обсяг поточного фінансування оборотних активів підприємства;
Зп - планований обсяг запасів товарно-матеріальних цінностей у складі оборотних активів підприємства;
ДЗп - планований обсяг дебіторської заборгованості підприємства;
КЗп - прогнозований обсяг кредиторської заборгованості підприємства.
Якщо в наступному періоді тривалість фінансового циклу підприємства не змінюється, то розрахунок прогнозованого обсягу поточного фінансування оборотних активів підприємства здійснюється за спрощеною формулою:
ОПФп = ТФЦ х ОРп, де
ОТФп - прогнозований обсяг поточного фінансування оборотних активів підприємства;
ТФЦ - тривалість фінансового циклу підприємства, у днях;
ОРп - планований одноденний обсяг реалізації продукції.
На третьому етапі розрахунків з урахуванням розкритих у процесі аналізу резервів розробляються заходи для скорочення прогнозованого обсягу поточного фінансування оборотних активів (а відповідно, і тривалості фінансового циклу) підприємства, бо плановані запаси товарно-матеріальних цінностей забезпечують реальний приріст операційної діяльності. Основна увага при розробці таких заходів приділяється забезпеченню скорочення обсягу дебіторської заборгованості й особливо - збільшенню обсягу кредиторської заборгованості підприємства.
Оптимізований, з урахуванням даних заходів, прогнозований обсяг поточного фінансування оборотних активів (поточних фінансових потреб) є основою вибору конкретних джерел фінансових засобів, що інвестуються в ці активи.
4. Оптимізація структури джерел фінансування оборотних активів підприємства.
При визначенні структури даного фінансування виділяють такі групи джерел:
o власний капітал підприємства;
o довгостроковий фінансовий кредит;
o короткостроковий фінансовий кредит;
o товарний (комерційний) кредит;
o внутрішня кредиторська заборгованість підприємства.
Обсяги фінансування оборотних активів за рахунок товарного кредиту постачальників (кредиторської заборгованості за товарними операціями), а також за рахунок внутрішньої кредиторської заборгованості були визначені при прогнозуванні загального обсягу та складу кредиторської заборгованості.
Обсяг фінансування оборотних активів за рахунок короткострокового фінансового кредиту визначається на основі прогнозованої суми чистих оборотних активів (відповідно до обраного типу політики їх фінансування) і прогнозованого обсягу поточного їх фінансування (поточних фінансових потреб). Розрахунок планової потреби в короткостроковому фінансовому кредиті здійснюється за формулою:
КФКп = ЧОАп - ОТ, де
КФКп - планована потреба в короткостроковому фінансовому кредиті;
ЧОАп - прогнозована сума чистих оборотних активів (чистого робочого капіталу);
ОТФп - прогнозований обсяг поточного фінансування оборотних активів (поточних фінансових потреб) підприємства.
Участь власного і довгострокового позикового капіталу у фінансуванні чистих оборотних активів визначається з урахуванням мети залучення довгострокового фінансового кредиту. Розрахунок обсягу фінансування чистого оборотного капіталу за рахунок довгострокового фінансового кредиту здійснюється за формулою:
ДФКоа = ДФК - ДФКпа, де
ДФКоа - сума довгострокового фінансового кредиту, інвестованого в оборотні активи (чистий робочий капітал);
ДФК - загальна сума довгострокового фінансового кредиту, залученого підприємством, на початок планового періоду;
ДФКва - сума довгострокового фінансового кредиту, залученого підприємством на цільове фінансування розвитку позаоборотних активів (капітальне будівництво нових об'єктів, фінансовий лізинг устаткування тощо).
Відповідно розрахунок обсягу власного капіталу, інвестованого в оборотні активи (чистий робочий капітал), здійснюється за формулою:
ВКоа = ЧОАп - ДКФоа, де
СКоа - сума власного капіталу, що інвестується в оборотні активи (чистий робочий капітал);
ЧОАп - прогнозована сума чистих оборотних активів (чистого робочого капіталу);
ДФКоа - сума довгострокового фінансового кредиту, інвестованого в оборотні активи (чистий робочий капітал).
Результати розробленої політики формування й політики фінансування оборотних активів одержують своє відображення у зведеному плановомудокументі - балансі формування та фінансування оборотних активів. Даний баланс пов'язує загальну потребу в оборотних активах із плановим обсягом фінансових засобів, що залучаються з різних джерел для забезпечення їх формування. Зразкова форма такого балансу приведена в табл. 10.
ЛІТЕРАТУРА
1. Закон України "Про господарські товариства" // Відомості Верховної ради України. - 1992. - № 2.
2. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента.- Киев: "Ника-Центр", 1999. - Том. 1. - 592 с.
3. Бланк И.А. Управление использованием капитала. - Киев: "Ника-Центр", 2000.
4. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. - Киев: МП "ИТЕМ лтд", СП "АДЕФ". - 1996.
5. Бланк И.А. Управление активами. - Киев: "Ника-Центр", 2000. - 720 с.
6. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента (как управлять капиталом?). - М.: "Финансы и статистика", 1996. - 384 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...