WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Управління оборотними активами - Контрольна робота

Управління оборотними активами - Контрольна робота

його оборотними активами, що полягає в оптимізації обсягу й складу фінансових джерел їх формування з позицій забезпечення ефективного використання власного капіталу та достатньої фінансової стійкості підприємства.
Розробка політики фінансування оборотних активів здійснюється за такими основними етапами:
1. Аналіз стану фінансування оборотних активів підприємства в попередньому періоді.
2. Формування принципів фінансування оборотних активів підприємства.
3. Оптимізація обсягу поточного фінансування оборотних активів з урахуванням фінансового циклу підприємства.
4. Оптимізація структури джерел фінансування оборотних активів підприємства.
1. Аналіз стану фінансування оборотних активів підприємства в попередньому періоді проходить у чотири етапи.
На першому етапі аналізу проводиться оцінка достатності фінансових засобів, що інвестуються в оборотні активи, із позицій задоволення потреби в них у попередньому періоді. Така оцінка проводиться на основі коефіцієнта достатності фінансування оборотних активів підприємства в цілому, в тому числі власних оборотних активів. Для того, щоб нівелювати вплив зміни обсягу реалізації продукції на аналізовані показники, вони виражаються відносними значеннями у днях обороту. Коефіцієнти розраховуються за такими формулами:
,
, де
КДФоа - коефіцієнт достатності фінансування оборотних активів в аналізованому періоді;
КДФвоа - коефіцієнт достатності фінансування власних оборотних активів;
ФПОоа - фактичний період обороту оборотних активів (у днях) в аналізованому періоді;
НПОоа - норматив оборотних активів підприємства (у днях), установлений на відповідний аналізуючий період;
ФПОвоа - фактичний період обороту власних оборотних активів (у днях) в аналізованому періоді;
НПОвоа - норматив власних оборотних активів підприємства в днях, установлений на відповідний період, що аналізується.
На другому етапі аналізу розглядаються сума і рівень чистих оборотних активів або чистого робочого капіталу й темпи зміни цих показників за окремими періодами. Для оцінки рівня чистих оборотних активів розраховується коефіцієнт чистих оборотних активів:
Кчоа - коефіцієнт чистих оборотних активів або чистого робочого капіталу підприємства;
ЧОА - середня сума чистих оборотних активів або чистого робочого капіталу підприємства в аналізованому періоді;
ОА - середня сума оборотних активів або робочого капіталу підприємства в аналізованому періоді.
На третьому етапі аналізу вивчаються обсяг і рівень поточного фінансування оборотних активів підприємства у звітному періоді, що визначаються потребами його фінансового циклу.
Обсяг поточного фінансування оборотних активів підприємства розраховується за такою формулою:
ОПФоа = Зтмц + ДЗ - КЗ, де
ОПФоа - середній обсяг поточного фінансування оборотних активів підприємства в аналізованому періоді;
Зтмц - середня сума запасів товарно-матеріальних цінностей у складі оборотних активів підприємства в періоді, що аналізується;
ДЗ - середня сума дебіторської заборгованості підприємства в аналізованому періоді;
КЗ - середня сума кредиторської заборгованості підприємства в аналізованому періоді.
Рівень поточного фінансування оборотних активів підприємства оцінюється коефіцієнтом поточного фінансування оборотних активів і розраховується за такою формулою:
, де
КПФоа - коефіцієнт поточного фінансування оборотних активів підприємства в аналізованому періоді;
ОПФоа - середній обсяг поточного фінансування оборотних активів підприємства в аналізованому періоді;
ОА - середня сума оборотних активів підприємства в аналізованому періоді.
На четвертому етапі аналізу розглядаються динаміка суми і питомої ваги окремих джерел фінансування оборотних активів підприємства в попередньому періоді. У процесі аналізу позикових джерел фінансування оборотних активів ці джерела розглядаються в плані термінів їх використання (довгострокових і короткострокових) і видів кредиту (фінансового й товарного), що залучається.
Результати проведеного аналізу використовуються у процесі наступної розробки окремих параметрів політики фінансування оборотних активів.
2. Формування принципів фінансування оборотних активів підприємства.
Дані принципи необхідні для того, щоб відображати співвідношення рівня прибутковості й ризику фінансової діяльності, а також мати зв'язок з раніше розглянутими принципами формування оборотних активів. У процесі формування принципів фінансування оборотних активів виділяються постійна і перемінна їх частина.
Існує три принципових підходи щодо фінансування оборотних активів підприємства:
· консервативний;
· помірний (компромісний);
· агресивний.
Консервативний підхід щодо фінансування оборотних активів припускає, що за рахунок власного й довгострокового позикового капіталу повинні фінансуватися постійна частина оборотних активів і приблизно половина змінної їх частини. Інша половина змінної частини оборотних активів повинна фінансуватися за рахунок короткострокового позикового капіталу. Така модель фінансування оборотних активів забезпечує високий рівень фінансової стійкості підприємства (за рахунок мінімального обсягу використання короткострокових позикових засобів), проте збільшує витрати власного капіталу на їх фінансування, що за інших рівних умов призводить до зниження рівня його рентабельності.
Помірний (компромісний) підхід до фінансування оборотних активів припускає, що за рахунок власного і довгострокового позикового капіталу повинна фінансуватися постійна частина оборотних активів, у той час як за рахунок короткострокового позикового капіталу - весь обсяг змінної їх частини. Така модель фінансування оборотних активів забезпечує прийнятний рівень фінансової стійкості підприємства та рентабельність використання власного капіталу, наближену до средньоринкової норми прибутку на капітал.
Агресивний підхід щодо фінансування оборотних активів передбачає фінансування за рахунок власного й довгострокового позикового капіталу лише невеликої частки постійної їх частини (не більш ніж 50 %), утой час як за рахунок короткострокового позикового капіталу - переважна частина постійної і вся змінна частина оборотних активів. Така модель створює проблеми в забезпеченні поточної платоспроможності та фінансової стійкості підприємства. Водночас вона дозволяє здійснювати операційну діяльність із мінімальною потребою у власному капіталі, а отже, забезпечувати за інших рівних умов найбільш високий рівень його рентабельності.
Та чи інша модель фінансування відображає коефіцієнт чистих оборотних активів. Мінімальне його значення характеризує здійснення підприємством політики агресивного підходу, у той час як достатньо високе його значення (прагне до одиниці) - політики консервативного підходу.
Формування відповідних принципів фінансування оборотних активів в остаточному підсумку визначає співвідношення між рівнем рентабельності використання власного капіталу й рівнем ризику зниження фінансової стійкості

 
 

Цікаве

Загрузка...