WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Управління оборотними активами - Контрольна робота

Управління оборотними активами - Контрольна робота

розробки окремих параметрів політики управління грошовими активами підприємства.
2. Оптимізація середнього залишку грошових активів підприємства. Така оптимізація забезпечується шляхом розрахунків необхідного розміру окремих видів цього залишку в наступному періоді.
Потреба в операційному (трансакційному) залишку грошових активів характеризує мінімально необхідну їх суму, що необхідна для здійснення поточної господарської діяльності. Розрахунок даної суми залежить від грошового обігу, що планується за операційною діяльністю та кількістю оборотів грошових активів. Для розрахунку планованої суми операційного залишку грошових активів використовується така формула:
, де
ГАо - сума операційного залишку грошових активів, що планується на підприємстві;
ПОог - обсяг грошового обігу за операційною діяльністю, що планується на підприємстві;
КОга - кількість оборотів середнього залишку грошових активів у плановому періоді.
Розрахунок планованої суми операційного залишку грошових активів може бути здійснений і на основі звітного їх показника, якщо в процесі аналізу було встановлено, що він забезпечував своєчасність здійснення всіх платежів, пов'язаних з операційною діяльністю підприємства. У даному випадку для розрахунку використовується така формула:
, де
ГАо - сума операційного залишку грошових активів, що плануються на підприємстві;
ГАф - фактична середня сума операційного залишку грошових активів підприємства у попередньому аналогічному періоді;
ПОог - обсяг грошового обігу за операційною діяльністю, що планується на підприємстві;
ФОог - фактичний обсяг грошового обігу за операційною діяльністю підприємства у попередньому аналогічному періоді;
КОга - кількість оборотів середнього залишку грошових активів у плановому періоді.
Потреба у страховому (резервному) залишку грошових активів визначається на основі розрахованої суми їх операційного залишку та коефіцієнта варіації нерівномірності надходження коштів на підприємство за окремими місяцями попереднього року. Для розрахунку планованої суми страхового залишку грошових активів використовується така формула:
ГАс = ГАо х КВнк, де
ГАс - сума страхового залишку грошових активів, що планується на підприємстві;
ГАо - сума операційного залишку грошових активів, що планується на підприємстві;
КВпдс - коефіцієнт варіації надходження коштів на підприємство у звітному періоді.
Потреба в компенсаційному залишку грошових активів планується в розмірі, визначеному угодою про банківське обслуговування.
Потреба в інвестиційному (спекулятивному) залишку грошових активів планується на основі фінансових можливостей підприємства тільки після того, як цілком забезпечена потреба в інших видах залишків грошових активів, бо ця частина грошових активів не втрачає своєї вартості в процесі збереження (при формуванні ефективного портфеля короткострокових фінансових інвестицій), їх сума верхньою межею не обмежується. Критерієм формування цієї частини грошових активів виступає необхідність забезпечення більш високого коефіцієнта рентабельності короткострокових інвестицій порівняно з коефіцієнтом рентабельності операційних активів.
Загальний розмір середнього залишку грошових активів у плановому періоді визначається шляхом підсумовування розрахованої потреби в окремих видах:
ГА = ГАо + ГАс + ГАк + ГАі, де
ГА - середня сума грошових активів підприємства в плановому періоді;
ГАо - середня сума операційного залишку грошових активів у плановому періоді;
ГАс - середня сума страхового залишку грошових активів у плановому періоді;
ГАк - середня сума компенсаційного залишку грошових активів у плановому періоді;
ГАі - середня сума інвестиційного залишку грошових активів.
Враховуючи, що залишки грошових активів трьох останніх видів є деякою мірою взаємозамінними, загальна потреба в них при обмежених фінансових можливостях підприємства може бути відповідно скорочена.
У закордонній практиці застосовуються й більш складні моделі визначення середнього залишку грошових активів.
Найбільш широке використання отримала модель Баумоля - це трансформована раніше розглянута модель EOQ, що застосовується для планування залишку коштів. Вихідними положеннями моделі Баумоля є сталість потоку витрат коштів, збереження всіх резервів грошових активів у формі короткострокових фінансових вкладень і зміна залишку грошових активів від їх максимуму до мінімуму, що дорівнює нулю .
Математичний алгоритм розрахунку максимального й середнього оптимальних розмірів залишку коштів відповідно до моделі Баумоля має такий вигляд:
;
, де
ГАмакс - оптимальний розмір максимального залишку грошових активів підприємства;
ГА - оптимальний розмір середнього залишку грошових активів підприємства;
Ро - витрати на обслуговування однієї операції поповнення коштів;
Пд - рівень втрати альтернативних доходів при збереженні коштів: середня відсоткова ставка за короткостроковими фінансовими вкладеннями, що виражена десятковим дробом;
ПОго - планований обсяг грошового обігу або суми витрат коштів.
Модель Міллера-Орра - це ще більш складний алгоритм визначення оптимального розміру залишків грошових активів. Вихідні положення даної моделі передбачають наявність визначеного розміру страхового запасу й визначеної нерівномірності в надходженні та витраті коштів, а відповідно, і залишку грошових активів. Мінімальна межа формування залишку грошових активів приймається на рівні страхового залишку, а максимальна - на рівні трикратного розміру страхового залишку.
Математичний алгоритм розрахунку діапазону коливань залишку грошових активів між мінімальним і максимальним його значенням має такий вигляд:
, де
ГКОм/м - діапазон коливань суми залишку грошових активів між мінімальним і максимальним його значенням;
Ро - витрати на обслуговування однієї операції поповнення коштів;
s2го - середньоквадратичне (стандартне) відхилення щоденного обсягу грошового обігу;
Пд - середньоденний рівень втрат альтернативних доходів при збереженні коштів: середньоденна ставка відсотків з короткострокових фінансових операцій, що виражена десятковим дробом.
Відповідно, максимальний і середній залишкигрошових активів визначаються за формулою:
ГАмакс. = ГАмін. + ДКЗм/м ;
, де
ГАмакс. - оптимальний розмір максимального залишку грошових активів підприємства;
ГА - оптимальний розмір середнього залишку грошових активів підприємства;
ГАмін. - мінімальний або страховий залишок грошових активів підприємства;
ДКЗм/м - діапазон коливань суми залишку грошових активів між мінімальним і максимальним його значенням.
Незважаючи на чіткий математичний апарат розрахунків оптимальних сум залишків грошових активів, обидві приведені моделі (модель Баумоля і модель Міллера-Орра) поки ще складно використовувати у вітчизняній практиці з певних причин, а саме:
- хронічна недостача оборотних активів не дозволяє підприємствам формувати залишок коштів у необхідних розмірах з

 
 

Цікаве

Загрузка...