WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Управління оборотними активами - Контрольна робота

Управління оборотними активами - Контрольна робота

платежу, що забезпечує досягнення цілей формування їх операційного, страхового й компенсаційного залишків. Пріоритетність цієї мети визначається тим, що ні великий розмір оборотних активів і власного капіталу, ні високий рівень рентабельності господарської діяльності не можуть застрахувати підприємство від порушення проти нього позову про банкрутство, якщо в передбачені терміни через недостачу грошових активів воно не може розрахуватися за своїми невідкладними фінансовими зобов'язаннями. Тому на практиці управління грошовими активами часто ототожнюється з управлінням платоспроможністю або управлінням ліквідністю.
Поряд із цією основною метою важливим завданням процесу управління грошовими активами є забезпечення ефективного використання тимчасово вільних коштів, а також сформованого інвестиційного їх залишку.
З позицій форм накопичення грошових авуарів і управління платоспроможністю підприємства його грошові активи підрозділяються на такі елементи:
· грошові активи в національній валюті;
· грошові активи в іноземній валюті;
· резервні грошові активи у формі високоліквідних короткострокових фінансових вкладень.
Таблиця 9
Склад основних елементів грошових активів, що забезпечують платоспроможність підприємства
№ з/п Елементи грошових активів Склад елементів
1. Грошові активи в національній валюті 1. Кошти в касі.
2. Кошти на розрахунковому рахунку.
3. Кошти на спеціальних рахунках.
4. Кошти в дорозі
2. Грошові активи в іноземній валюті 1. Валютні засоби в касі.
2. Засоби на валютному рахунку.
3. Валютні засоби на спеціальних рахунках.
4. Валютні засоби в дорозі
3 Резервні грошові активи у формі короткострокових фінансових вкладень 1. Резервні активи у формі короткострокових грошових інструментів.
2. Резервні активи у формі короткострокових фондових інструментів
Управління грошовими активами розглядає короткострокові фінансові вкладення як форму резервного розміщення вільного залишку грошових активів, що у будь-який момент можуть бути запрошені для забезпечення невідкладних фінансових зобов'язань підприємства.
Таким чином, у процесі здійснення управління грошовими активами формується відповідна політика даного управління. При цьому варто врахувати, що вимоги забезпечення постійної платоспроможності підприємства визначають необхідність створення великого розміру грошових активів, тобто переслідують цілі максимізації їх середнього залишку в рамках фінансових можливостей підприємства. З іншого боку, варто врахувати, що грошові активи підприємства в національній валюті при їх зберіганні значною мірою схильні до втрати реальної вартості від інфляції; крім того, грошові активи в національній та іноземній валюті при зберіганні втрачають свою вартість у часі, що визначає необхідність мінімізації їх середнього залишку. Ці суперечливі вимоги повинні бути враховані при розробці політики управління грошовими активами, яка у зв'язку із цим набуває оптимізаційного характеру.
6.2. ПОЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ГРОШОВИМИ АКТИВАМИ
Політика управління грошовими активами є частиною загальної політики управління оборотними активами підприємства, що полягає в оптимізації сукупного розміру їх залишку з метою забезпечення постійної платоспроможності й ефективного використання в процесі збереження.
Розробка політики управління грошовими активами підприємства включає такі основні етапи:
1. Аналіз грошових активів підприємства в попередньому періоді.
2. Оптимізація середнього залишку грошових активів підприємства.
3. Диференціація середнього залишку грошових активів у національній та іноземній валюті.
4. Вибір ефективних форм регулювання середнього залишку грошових активів.
5. Забезпечення рентабельного використання тимчасово вільного залишку грошових активів.
6. Побудова ефективних систем контролю за грошовими активами підприємства.
1. Аналіз грошових активів підприємства в попередньому періоді.
Основною метою даного аналізу є оцінка суми й рівня середнього залишку грошових активів з позицій забезпечення платоспроможності підприємства, а також визначення ефективності їх використання.
Аналіз грошових активів підприємства здійснюється в чотири етапи.
На першому етапі аналізу оцінюється ступінь участі грошових активів в оборотному капіталі і його динаміка в попередньому періоді. Оцінка здійснюється на основі визначення коефіцієнта участі грошових активів в оборотному капіталі:
, де
КУга - коефіцієнт участі грошових активів в оборотному капіталі;
ГА - середній залишок сукупних грошових активів підприємства в аналізованому періоді;
ОА - середня сума оборотних активів підприємства в аналізованому періоді.
На другому етапі аналізу визначається середній період обороту та кількість оборотів грошових активів в аналізованому періоді.
Середній період обороту грошових активів розраховується таким чином:
або
, де
ПОга - середній період обороту грошових активів, у днях;
ГА - середній залишок сукупних грошових активів підприємства в аналізованому періоді;
Оо - сума одноденного обороту з реалізації продукції в аналізованому періоді;
ВГАо - одноденний обсяг витрати коштів в аналізованому періоді.
Аналогічно диференціюється і розрахунок показника кількості оборотів середнього залишку грошових активів в аналізованому періоді:
або
, де
КОга - кількість оборотів середнього залишку грошових активів в аналізованому періоді;
ОР - загальна сума обороту з реалізації продукції в аналізованому періоді;
ВГА - загальний обсяг витрат коштів в аналізованому періоді;
ГА - середній залишок сукупних грошових активів підприємства в аналізованому періоді.
На третьому етапі аналізу визначається рівень абсолютної платоспроможності підприємства за окремими місяцями попереднього періоду.
На четвертому етапі аналізу визначається рівень відволікання вільного залишку грошових активів у короткострокові фінансові вкладення та коефіцієнт рентабельності короткострокових фінансових вкладень.
Рівень відволікання вільного залишку грошових активів у короткострокові фінансові вкладення визначається так:
, де
РВкфв - рівень відволікання вільного залишку грошових активів у короткострокові фінансовівкладення, в %;
КФВ - середній залишок грошових активів у формі короткострокових фінансових вкладень у аналізованому періоді;
ГА - середній залишок сукупних грошових активів підприємства в аналізованому періоді.
Коефіцієнт рентабельності короткострокових фінансових вкладень розраховується за такою формулою:
, де
КРкфв - коефіцієнт рентабельності короткострокових фінансових вкладень;
П - сума прибутку, отримана підприємством від короткострокового інвестування вільних грошових активів в аналізованому періоді;
КФВ - середній залишок грошових активів у формі короткострокових фінансових вкладень в аналізованому періоді.
Результати проведеного аналізу використовуються у процесі наступної

 
 

Цікаве

Загрузка...