WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Управління позиковим капіталом - Контрольна робота

Управління позиковим капіталом - Контрольна робота

періоді.
Даний аналіз проводиться в чотири етапи.
На першому етапі аналізу досліджується динаміка загальної суми внутрішньої кредиторської заборгованості підприємства в попередньому періоді, зміна її питомої ваги в загальному обсязі позикового капіталу, що залучається.
На другому етапі аналізу розглядається оборотність внутрішньої кредиторської заборгованості підприємства, виявляється її роль у формуванні його фінансового циклу.
На третьому етапі аналізу вивчається склад внутрішньої кредиторськоїзаборгованості за окремими її видами; виявляється динаміка питомої ваги окремих її видів у загальній сумі внутрішньої кредиторської заборгованості; перевіряється своєчасність нарахування і виплат засобів за окремими рахунками.
На четвертому етапі аналізу вивчається залежність зміни окремих видів внутрішньої кредиторської заборгованості від зміни обсягу реалізації продукції; за кожним видом даної заборгованості розраховується коефіцієнт її еластичності від обсягу реалізації продукції. Розрахунок коефіцієнтів еластичності здійснюється за такою формулою:
, де
КЕз - коефіцієнт еластичності конкретного виду внутрішньої кредиторської заборгованості від обсягу реалізації продукції, у %;
Із - індекс зміни суми внутрішньої кредиторської заборгованості конкретного виду в аналізованому періоді, виражений десятковим дробом;
Іор - індекс зміни обсягу реалізації продукції підприємства в аналізованому періоді, виражений десятковим дробом.
Результати аналізу використовуються в процесі прогнозування суми внутрішньої кредиторської заборгованості підприємства в майбутньому періоді.
2. Визначення складу внутрішньої кредиторської заборгованості підприємства в майбутньому періоді.
У процесі даного етапу встановлюється перелік конкретних видів внутрішньої кредиторської заборгованості підприємства з урахуванням нових видів господарських операцій (особистого страхування персоналу), нових видів діяльності, нових внутрішніх (дочірніх) структур підприємства, нових видів обов'язкових платежів тощо.
3. Установлення періодичності виплат за окремими видами внутрішньої кредиторської заборгованості.
На даному етапі за кожним видом внутрішньої кредиторської заборгованості встановлюється середній період нарахування засобів від моменту початку цих нарахувань до здійснення їх виплат. У цих цілях розглядаються конкретні терміни сплати окремих податків, зборів і відрахувань до бюджету і позабюджетних фондів, періодичність виплат страхових внесків відповідно до вкладених договорів страхування, терміни виплати заробітної плати відповідно до вкладеного колективного трудового договору та індивідуальними трудовими контрактами тощо.
4. Прогнозування середньої суми нарахованих платежів за окремими видами внутрішньої кредиторської заборгованості.
Таке прогнозування здійснюється двома основними методами:
а) методом прямого розрахунку. Даний метод використовується в тих випадках, коли за окремими видами внутрішньої кредиторської заборгованості заздалегідь відомі терміни і суми виплат. У даному випадку розрахунок здійснюється за такою формулою:
, де
Свкз - прогнозована середня сума внутрішньої кредиторської заборгованості конкретного виду;
СВм - місячна сума платежів за конкретним видом нарахувань;
КП - передбачена кількість виплат до конкретного виду нарахувань протягом місяця.
б) статистичним методом на основі коефіцієнтів еластичності.
Даний метод використовується в тих випадках, коли сума виплат за конкретним видом внутрішньої кредиторської заборгованості заздалегідь чітко не визначена. У цьому випадку розрахунок здійснюється за такою формулою:
, де
Свкз - прогнозована середня сума внутрішньої кредиторської заборгованості конкретного виду;
ВКЗв - середня сума внутрішньої кредиторської заборгованості конкретного виду у попередньому періоді;
DОР - прогнозований темп росту обсягу реалізації продукції в майбутньому періоді, у %;
КЕв - коефіцієнт еластичності конкретного виду внутрішньої кредиторської заборгованості від обсягу реалізації продукції, у %.
5. Прогнозування середньої суми і розміру приросту внутрішньої кредиторської заборгованості по підприємству в цілому.
Середня сума внутрішньої кредиторської заборгованості по підприємству в цілому визначається шляхом підсумовування прогнозованого середнього його розміру за окремими видами даної заборгованості:
ВКЗп = ВКЗв, де
ВКЗп - прогнозована середня сума внутрішньої кредиторської заборгованості по підприємству в цілому;
?ВКЗв - прогнозована середня сума внутрішньої кредиторської заборгованості за конкретними її видами.
Приріст внутрішньої кредиторської заборгованості в майбутньому періоді по
підприємству в цілому визначається за такою формулою:
DВКЗп = ВКЗп - ВКЗф, де
DВКЗп - прогнозований приріст середньої суми внутрішньої кредиторської заборгованості по підприємству в цілому в майбутньому періоді;
ВКЗп - прогнозована середня сума внутрішньої кредиторської заборгованості по підприємству в цілому;
ВКЗф - середня сума внутрішньої кредиторської заборгованості підприємства в аналогічному попередньому періоді.
6. Оцінка ефекту приросту внутрішньої кредиторської заборгованості підприємства в майбутньому періоді.
Даний ефект полягає в скороченні потреби підприємства в залученні кредиту і витрат, пов'язаних із його обслуговуванням. Розрахунок цього ефекту здійснюється за такою формулою:
, де
Евкз - ефект від приросту середньої суми внутрішньої кредиторської заборгованості підприємства в майбутньому періоді;
DВКЗп - прогнозований приріст середньої суми внутрішньої кредиторської заборгованості по підприємству в цілому;
ПКб - середньорічна ставка відсотка за короткостроковий кредит, що залучається підприємством.
7. Забезпечення контролю за своєчасністю нарахування і виплати засобів у розрізі окремих видів внутрішньої кредиторської заборгованості.
Нарахування даних засобів контролює бухгалтерія за результатами здійснення окремих господарських операцій підприємства. Виплата цих засобів включається в розроблюваний платіжний календар і контролюється в процесі моніторингу поточної фінансової діяльності підприємства.
ЛІТЕРАТУРА
1. Закон України "Про господарські товариства" // Відомості Верховної ради України. - 1992. - № 2.
2. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента.- Киев: "Ника-Центр", 1999. - Том. 1. - 592 с.
3. Бланк И.А. Управление использованием капитала. - Киев: "Ника-Центр", 2000.
4. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. - Киев: МП "ИТЕМ лтд", СП "АДЕФ". - 1996.
5. Бланк И.А. Управление активами. - Киев: "Ника-Центр", 2000. - 720 с.
6. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента (как управлять капиталом?). - М.: "Финансы и статистика", 1996. - 384 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...