WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Управління позиковим капіталом - Контрольна робота

Управління позиковим капіталом - Контрольна робота

використана і при обслуговуванні боргу за облігацією з періодичною виплатою суми відсотка.
6. УПРАВЛІННЯ ЗАЛУЧЕННЯМ ТОВАРНОГО (КОМЕРЦІЙНОГО) КРЕДИТУ
Товарний (комерційний) кредит, що надається підприємствам у формі відстрочки платежу за поставлені їм сировину, матеріали або товари, одержує все більше поширення в сучасній комерційній і фінансовій практиці. Товарний кредит, порівнюючи його із іншими джереламиформування позикового капіталу, має наступні переваги:
1. Товарний кредит є найбільш маневреною формою фінансування за рахунок позикового капіталу найменш ліквідної частини оборотних активів - виробничих запасів товарно-матеріальних цінностей.
2. Він дозволяє автоматично згладжувати сезонну потребу в інших формах залучення позикових засобів, тому що більша частина цієї потреби пов'язана із сезонними особливостями формування запасів сировини.
3. Даний вид кредитування не розглядає поставлені сировину, матеріали і товари як майнову заставу підприємства, дозволяючи йому вільно розпоряджатися наданими в кредит матеріальними цінностями.
4. У даному виді кредиту зацікавлене не тільки підприємство-позичальник, але і його постачальники, тому що він дозволяє їм збільшувати обсяг реалізації продукції і формувати додатковий прибуток. Тому товарний кредит у сучасній господарській практиці надається не тільки "першокласним позичальникам", але і підприємствам, що відчувають деякі фінансові труднощі.
5. Вартість товарного кредиту, як правило, значно нижче вартості фінансового кредиту.
6. Залучення товарного кредиту дозволяє скорочувати загальний період фінансового циклу підприємства, знижуючи тим самим потребу у фінансових засобах, що використовуються для формування оборотних активів. Це визначається тим, що даний вид фінансових зобов'язань підприємства складає переважну частину його кредиторської заборгованості. Між періодом обороту кредиторської заборгованості підприємства за товарними операціями і періодом його фінансового циклу існує обернена залежність.
7. Він характеризується найбільш простим механізмом оформлення порівняно з іншими видами кредиту, що залучається підприємством.
Товарний кредит має і визначені недоліки, основними з яких є:
1. Цільове використання даного виду кредиту носить дуже вузький характер - він дозволяє задовольнити потребу підприємства в позиковому капіталі тільки для фінансування виробничих запасів у складі оборотних активів. Прямої участі в інших цільових видах фінансування даний вид кредиту участі не приймає.
2. Даний вид кредиту носить дуже обмежений характер у часі. Період його надання обмежується, як правило, декількома місяцями.
3. Порівняно з іншими кредитними інструментами він несе в собі підвищений кредитний ризик, тому що за своєю суттю є незабезпеченим видом кредиту.
Дані переваги і недоліки товарного кредиту повинні бути враховані підприємством при використанні цього кредитного інструменту для залучення необхідних йому позикових засобів.
У сучасній комерційній і фінансовій практиці виділяють такі основні види товарного кредиту:
1. Товарний кредит із відстрочкою платежу за умовами контракту.
Це найбільше поширений у даний час вид товарного кредиту, що обумовлюється умовами контракту на постачання товарів і не потребує спеціальних документів щодо його оформлення.
3. Товарний кредит з оформленням заборгованості векселем.
Це один із найбільш перспективних видів товарного кредиту, що одержав значне поширення в країнах із розвиненою ринковою економікою й активно впроваджується в нашу господарську практику. Вексельний оборот за товарним кредитом обслуговується простими і перекладними векселями. Векселі за товарним кредитом видаються за узгодженням сторін із такими термінами виконання:
а) за пред'явленням;
б) у визначений термін після пред'явлення;
в) у визначений термін після упорядкування;
г) на визначену дату.
3. Товарний кредит за відкритим рахунком.
Він використовується в господарських взаємовідносинах підприємства з його постійними постачальниками при багаторазових постачаннях заздалегідь узгодженої номенклатури продукції дрібними партіями. У даному випадку постачальник відносить вартість відвантажених товарів на дебет рахунку, відкритого підприємству, яке погашає свою заборгованість в обумовлені контрактом терміни (1 раз у місяць).
4. Товарний кредит у формі консигнації.
Він є видом зовнішньоекономічної комісійної операції, при якій постачальник (консигнант) відвантажує товари на склад торгового підприємства (консигнанта) з дорученням реалізувати його. Розрахунки з консигнантом здійснюються лише після того, коли поставлений товар реалізований. Консигнація розглядається як один із видів товарного (комерційного) кредиту, що носить для підприємства самий безпечний у фінансовому відношенні характер.
6.1. ПОЛІТИКА ЗАЛУЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТОВАРНОГО КРЕДИТУ
Політика залучення товарного (комерційного) кредиту є частиною загальної політики залучення підприємством позикових засобів, що полягає в забезпеченні максимального задоволення потреби у фінансуванні формування його виробничих запасів і зниження загальної вартості залучення позикового капіталу.
Розробка політики залучення підприємством товарного (комерційного) кредиту здійснюється за такими основними етапами:
1. Формування принципів залучення товарного (комерційного) кредиту і визначення основних його видів.
2. Визначення середнього періоду використання товарного кредиту.
3. Оптимізація умов залучення товарного кредиту.
4. Мінімізація вартості залучення товарного кредиту.
5. Забезпечення ефективності використання товарного кредиту.
6. Забезпечення своєчасних розрахунків за товарним кредитом.
1. Формування принципів залучення товарного (комерційного) кредиту і визначення основних його видів.
Даний кредит носить цільовий характер, тому потреба в ньому визначається з урахуванням планованого обсягу запасів сировини і матеріалів, у торгівлі - запасів товарів. Принципи залучення товарного кредиту формуються з урахуванням сформованої господарської практики, що склалася із структури і періодичності закупівлі сировини, матеріалів і товарів; тривалості господарських зв'язків із партнерами і ряду інших умов. Ці ж умови визначають і основні види товарного кредиту, що залучається.
2. Визначення середнього періоду використання товарного кредиту.
Для прогнозування даного показника розраховується середній період заборгованості за комерційним кредитом за декілька минулих періодів. При його розрахунку використовується така формула:
, де
К3кк - середній період заборгованості за товарним кредитом, у днях;
СКЗ - середня сума залишку заборгованості за товарним кредитом в періоді, що аналізується;
Оо - одноденний обсяг реалізації продукції за собівартістю.
Динаміка цього показника за декілька попередніх періодів і його коригування з

 
 

Цікаве

Загрузка...