WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Управління позиковим капіталом - Контрольна робота

Управління позиковим капіталом - Контрольна робота


Контрольна робота
Управління позиковим капіталом
План
1. Політика залучення позикових засобів.
2. Оцінка вартості окремих елементів позикового капіталу.
3. Управління залученням банківського кредиту.
3.1. Політика залучення банківського кредиту.
4. Управління фінансовим лізингом.
5. Управління облігаційною позикою.
6. Управління залученням товарного кредиту.
6.1. Політика залучення підприємством товарного кредиту.
7. Управління внутрішньою кредиторською заборгованістю.
1. ПОЛІТИКА ЗАЛУЧЕННЯ ПОЗИКОВИХ ЗАСОБІВ
Основу будь-якого бізнесу складає власний капітал. На підприємствах ряду галузей економіки обсяг позикових засобів, що використовуються, значно перевершує обсяг власного капіталу. У зв'язку з цим управління залученням і ефективним використанням позикових засобів є однією з важливих функцій, яка спрямована на забезпечення досягнення високих кінцевих результатів господарської діяльності підприємства.
Позиковий капітал, що використовується підприємством, характеризує в сукупності обсяг його фінансових зобов'язань. Дані фінансові зобов'язання в сучасній господарській практиці диференціюються певним чином (таблиця 13):
Таблиця 13
№ з/п Фінансові зобов'язання Форми фінансових зобов'язань, що відображаються в балансі
1. Довгостроковий позиковий капітал (довгострокові фінансові зобов'язання) 1. Довгострокові кредити банків, термін повернення яких ще не наступив.
2. Довгострокові позикові засоби, термін повернення яких ще не наступив.
3. Довгострокові кредити і позики, не погашені в зазначений термін
2 Короткостроковий позиковий капітал (короткострокові фінансові зобов'язання) 1.Короткострокові кредити банків, термін повернення яких ще не наступив.
2. Короткострокові позикові засоби, термін повернення яких ще не наступив.
3. Короткострокові кредити і позики, не погашені в зазначений термін.
4. Розрахунки з кредиторами (кредиторська заборгованість).
5. Інші короткострокові фінансові зобов'язання
У процесі розвитку підприємства в міру погашення його фінансових зобов'язань виникає потреба в притягненні нових позикових засобів. Джерела і форми залучення позикових засобів підприємством дуже різноманітні. Класифікація позикових засобів, що залучаються підприємством, приведена в таблиці 14.
Таблиця 14
Класифікація позикових засобів, що залучаються підприємством за основними ознаками
№ з/п Основні ознаки класифікації Класифікація позикових засобів
1 За цілями залучення 1. Позикові засоби, що залучаються для забезпечення відтворення позаоборотних активів.
2. Позикові засоби, що залучаються для поповнення оборотних активів.
3. Позикові засоби, що залучаються для задоволення інших господарських або соціальних потреб
2 За джерелами залучення 1. Позикові засоби, що залучаються із зовнішніх джерел.
2. Позикові засоби, що залучаються з внутрішніх джерел (внутрішня кредиторська заборгованість)
3 За періодом залучення 1. Позикові засоби, що залучаються на довгостроковий період (більше 1 року).
2. Позикові засоби, що залучаються на короткостроковий період (до 1 року)
4 За формами залучення 1. Позикові засоби, що залучаються в грошовій формі (фінансовий кредит).
2. Позикові засоби, що залучаються у формі устаткування (фінансовий лізинг).
3. Позикові засоби, що залучаються в товарній формі (товарний або комерційний кредит).
4. Позикові засоби, що залучаються в інших матеріальних або нематеріальних формах
5 За формами забезпечення 1. Незабезпечені позикові засоби.
2. Позикові засоби, забезпечені порукою або гарантією.
3. Позикові засоби, забезпечені заставою
З урахуванням викладеної класифікації організується управління залученням позикових засобів. У процесі цього управління розв'язується багато завдань, що визначає необхідність розробки спеціальної фінансової політики на підприємствах, які використовують значний обсяг позикового капіталу.
Політика залучення позикових засобів є частиною загальної фінансової стратегії, що полягає в забезпеченні найбільш ефективних форм і умов залучення позикового капіталу з різних джерел відповідно до потреб розвитку підприємства.
Процес формування політики залучення підприємством позикових засобів включає такі основні етапи:
1. Аналіз залучення використання позикових засобів у попередньому періоді.
2. Визначення цілей залучення позикових засобів у майбутньому періоді.
3. Визначення граничного обсягу залучення позикових засобів.
4. Оцінка вартості залучення позикового капіталу з різних джерел.
5. Визначення співвідношення обсягу позикових засобів, що залучаються на коротко- і довгостроковій основі.
6. Визначення форм залучення позикових засобів.
7. Визначення складу основних кредиторів.
8. Формування ефективних умов залучення кредитів.
9. Забезпечення ефективного використання залучених кредитів.
10. Забезпечення своєчасних розрахунків за отримані кредити.
1. Аналіз залучення і використання позикових засобів у попередньому періоді.
Метою такого аналізу є виявлення обсягу, складу і форм залучення позикових засобів підприємством, а також оцінка ефективності їх використання.
На першому етапі аналізу вивчається динаміка загального обсягу залучення позикових засобів в періоді; що аналізується, темпи цієї динаміки порівнюються з темпами приросту суми власних фінансових ресурсів, обсягів операційної та інвестиційної діяльності, загальної суми активів підприємства.
На другому етапі аналізу визначаються основні форми залучення позикових засобів, аналізуються в динаміці: питома вага сформованого фінансового кредиту, товарного кредиту і внутрішньої кредиторської заборгованості в загальній сумі позикових засобів, що використовуються підприємством.
На третьому етапі аналізу визначається співвідношення обсягів позикових засобів за період їх залучення. У цих цілях проводиться відповідне угруповання позикового капіталу, вивчається динаміка співвідношення коротко- і довгострокових позикових засобів і їх відповідність обсягу оборотних і позаоборотних активів, що використовуються підприємством.
На четвертій стадії аналізу вивчається склад конкретних кредиторів підприємства й умови надання ними різних форм фінансового і товарного кредитів. Дані умови аналізуються з позицій кон'юнктури фінансового і товарного ринків.
На п'ятій стадії аналізу вивчається ефективність використання позикових засобів у цілому й окремих їх форм на підприємстві. У цих цілях використовуються показники оборотності та рентабельності позикового капіталу. Перша група даних показників порівнюється, в процесі аналізу, із середнім періодом обороту власного капіталу.
Результати проведеного аналізу є основою оцінки доцільності використання позикових засобів на підприємстві у сформованих обсягах і формах.
2.

 
 

Цікаве

Загрузка...