WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Управління власним капіталом - Контрольна робота

Управління власним капіталом - Контрольна робота

суми маржинального операційного прибутку підприємства;
МОПп - запланована сума маржинального операційного прибутку;
Впост. - планова сума постійних операційних витрат;
Rчд - рівень чистого операційного прибутку до обсягу реалізації продукції, %.
6. Визначення необхідного обсягу реалізаціїпродукції, що забезпечує досягнення запланованої цільової суми чистого операційного прибутку. Графічно взаємозв'язок між плановими значеннями обсягу реалізації продукції і суми чистого операційного прибутку відображено на рис. 13.
Рис. 13. Графік формування точки планового чистого операційного прибутку підприємства
З приведеного графіку видно, що при запланованому обсязі реалізації продукції (Ртчп) підприємство може одержати визначену суму чистого операційного прибутку (ЧОПп), на розмір якої сума чистого операційного прибутку (ЧДо) буде перевищувати суму сукупних операційних витрат - як постійних, так і перемінних, а також суму податкових платежів, здійснюваних за рахунок прибутку. Графік може бути інтерпретований і в оберненому варіанті: при запланованій сумі чистого операційного прибутку (ЧОПп) плановий обсяг реалізації продукції підприємства повинен знаходитися в точці Ртчп. Даний обсяг реалізації продукції може бути визначений у вартісному виразі за формулами:
;
, де
ВРтчп - вартісний обсяг реалізації продукції, що забезпечує формування планової (цільовий) суми чистого операційного прибутку підприємства;
ЧОПп - запланована цільова сума чистого операційного прибутку підприємства;
Впост. - планова сума постійних операційних витрат;
ППп - планова сума податкових платежів за рахунок прибутку, обчислена виходячи із суми чистого операційного прибутку і ставки податку на прибуток методом оберненого перерахунку;
Rчд - рівень чистого операційного прибутку до обсягу реалізації продукції, %;
Rв.пер. - рівень перемінних операційних витрат до обсягу реалізації продукції, %;
Rмп - рівень маржинального операційного прибутку до обсягу реалізації продукції, %.
7. Визначення можливих результатів росту суми валового операційного прибутку при оптимізації співвідношення постійних і перемінних витрат.
Таким чином, механізм управління різними видами операційного прибутку підприємства з виконанням системи "Взаємозв'язок витрат, обсягу реалізації і прибутку" заснований на її залежності ("чутливості") від таких основних факторів:
- обсягу реалізації продукції у вартісному або натуральному виразі;
- суми й рівня чистого операційного доходу;
- суми й рівня перемінних операційних витрат;
- суми й рівня постійних операційних витрат;
- співвідношення постійних і перемінних операційних витрат;
- суми податкових платежів, що здійснюються за рахунок прибутку.
Дані показники можуть розглядатися як основні фактори формування суми різних видів операційного прибутку, діючи на які, можна отримати необхідні результати.
Фінансовий механізм управління прибутком дозволяє суттєво впливати на рівень доходів через систему ціноутворення на продукцію підприємства. Використовуючи систему "Взаємозв'язок витрат, обсягу реалізації і прибутку", це можна розглянути на графіку (рис. 14).
Сума чистого прибутку, витрат і прибутку
Рис. 14. Графік залежності суми чистого операційного доходу, що формується, і валового операційного прибутку від рівня ціни на продукцію
На графіку відображені три варіанти формування суми чистого операційного доходу залежно від трьох значень рівня цін на продукцію, що реалізується: Ц1, Ц2, Ц3, (обсяг реалізації продукції в натуральному виразі - Рф - при всіх трьох варіантах залишається незмінним).
При першому значенні рівня ціни на продукцію (Ц1) сума операційного чистого доходу є найменшою і не покриває суму сукупних операційних витрат (Rпост. + Rпер.), отже, результатом операційної діяльності підприємства є збиток.
При другому значенні рівня ціни на продукцію (Ц2) реалізований обсяг продукції дозволяє перебороти точку беззбитковості та підприємство має можливість сформувати визначену суму валового операційного прибутку, хоча і невелику. Сума чистого прибутку при такому рівні ціни суттєво зростає.
При третьому значенні рівня ціни на продукцію (Цз) підприємство досягає найвищих розмірів суми чистого операційного доходу і валового операційного прибутку.
З графіка видно також, що рівень установлюваних цін на продукцію суттєво впливає як на обсяг реалізації продукції, що забезпечує досягнення точки беззбитковості (ТБ), так і на зростання межі безпеки. Найменший обсяг реалізації продукції для досягнення точки беззбитковості необхідний при Цз; при цій ціні забезпечується і найвищий рівень безпеки. При Ц2 обсяг реалізації продукції, що забезпечує досягнення точки беззбитковості, підвищується, а рівень безпеки скорочується. При Ц1 точка беззбитковості зовсім не досягається, а рівень безпеки відсутній.
Поділ усієї сукупності операційних витрат підприємства на постійні та перемінні дозволяє використовувати також механізм управління операційним прибутком, відомий як "операційний леверидж". Дія даного механізму заснована на тому, що наявність у складі операційних витрат будь-якої суми постійних їх видів призводить до того, що при зміні обсягу реалізації продукції, сума операційного прибутку завжди змінюється ще більш високими темпами.
Проте ступінь такої чутливості операційного прибутку до зміни обсягу реалізації продукції неоднозначний на підприємствах, що мають різне співвідношення постійних і перемінних операційних витрат. Чим вище питома вага постійних витрат у загальній сумі операційних витрат підприємства, тим у більшому ступені змінюється сума операційного прибутку стосовно темпів зміни обсягу реалізації продукції.
Співвідношення постійних і перемінних операційних витрат підприємства, що дозволяє "включати" механізм операційного левериджу з різноманітною інтенсивністю впливу на операційний прибуток підприємства, характеризується "коефіцієнтом операційного левериджу", що розраховується за такою формулою:
, де
Кол - коефіцієнт операційного левериджу;
Впост. - сума постійних операційних витрат;
Во - загальна сума операційних витрат.
Чим вище значення коефіцієнта операційного левериджу на підприємстві, тим у більшому ступені воно здатне прискорювати темпи приросту операційного прибутку стосовно темпів приросту обсягу реалізації продукції.
Конкретне співвідношення приросту суми операційного прибутку і суми обсягу реалізації, що досягається при визначеному коефіцієнті операційного левериджу, характеризується показником "ефект операційного левериджу". Принципова формула розрахунку цього показника має вигляд:
, де
Еол - ефект операційного левериджу, що досягається при конкретному значенні його коефіцієнта на підприємстві;
DВОП - темп приросту валового операційного прибутку, %;
DОР - темп приросту обсягу реалізації продукції,

 
 

Цікаве

Загрузка...