WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Особливості управління позаоборотними активами - Контрольна робота

Особливості управління позаоборотними активами - Контрольна робота

операцій. Розглянемо найважливіші фінансові аспекти здійснення даних операцій.
Основними перевагами оренди (лізингу) є:
а) збільшення ринкової вартості підприємства за рахунок одержання додаткового прибутку без придбання основних засобів у власність;
б) збільшення обсягу та диверсифікація господарської діяльності підприємства без суттєвого розширення обсягу фінансування його позаоборотних активів;
в) суттєва економія фінансових ресурсів на початковому етапі використання орендованих основних засобів;
г) зниження ризику втрати фінансової стійкості, так як оперативний лізинг не призводить до росту фінансових зобов'язань, а є позабалансовим фінансуванням основних засобів;
д) зниження потреби в активах підприємства з розрахунку на одиницю виробленої (реалізованої) продукції, тому що орендовані види основних засобів перебувають на балансі орендодавця. В умовах оподатковування майна це дозволяє зменшити розмір податкових платежів;
е) зниження бази оподатковування прибутку підприємства. Відповідно до чинного законодавства орендна плата включається до складу собівартості продукції, що зменшує розмір балансового прибутку підприємства. В умовах високого рівня оподатковування прибутку це дозволяє одержати суттєвий ефект;
ж) звільнення орендаря від тривалого використання капіталу в незавершеному будівництві при самостійному формуванні основних засобів (проектно-конструкторських робіт, фінансування наукових розробок, будівельно-монтажних робіт, освоєння нового виробництва тощо);
з) зниження фінансових ризиків, пов'язаних із моральним старінням і необхідністю прискореного відновлення основних засобів (при оперативному лізингу);
і) більш проста процедура одержання й оформлення довгострокового кредиту.
Основними недоліками оренди (лізингу) є:
а) подорожчання собівартості продукції у зв'язку з тим, що розмір орендної плати, звичайно, набагато вищий, ніж розмір амортизаційних відрахувань. Це може послабити позиції підприємства в ціновій конкуренції або знизити рівень рентабельності його господарської діяльності;
б) здійснення прискореної амортизації при фінансовому лізингу може виконуватися лише за згодою орендодавця, що обмежуватиме можливості підприємства у формуванні власних ресурсів за рахунок проведення необхідної амортизаційної політики;
в) неможливість суттєвої модернізації майна без згоди орендодавця, що обмежує швидкість його відновлення і поліпшення з метою підвищення рентабельності використання;
г) більш висока вартість в окремих випадках обслуговування лізингових платежів порівняно з обслуговуванням довгострокового банківського кредиту при використанні фінансового або поворотного лізингу;
д) недодержання прибутку у формі ліквідаційної вартості основних засобів за оперативним лізингом, якщо термін оренди збігається з терміном повної їх амортизації;
е) ризик непродовження оренди за оперативним лізингом у період високої господарської кон'юнктури, коли орендовані види основних засобів використовуються найбільш ефективно (це пов'язано з терміновим характером орендних відношень при цій формі).
Критерієм прийняття управлінських рішень про придбання або оренду окремих видів основних засобів поряд з оцінкою вищевикладених переваг і недоліків лізингу і їх значимості для даного підприємства є порівняння сумарних потоків платежів при різноманітних формах фінансування відновлення майна.
Ефективність грошових потоків порівнюється в діючих цінах за такими основними варіантами рішень:
1. Придбання активів у власність за рахунок власних фінансових ресурсів.
2. Придбання активів у власність за рахунок довгострокового банківського кредиту.
3. Оренда (лізинг) активів, що підлягають відновленню.
Основу грошового потоку придбання активів у власність за рахунок власних фінансових ресурсів складають витрати на їх купівлю, тобто ринкова ціна активів.
Основу грошового потоку придбання активів у власність за рахунок довгострокового банківського кредиту складають відсотки за користування кредитом і загальною його сумою, що підлягає поверненню при погашенні. Розрахунок загальної суми даного грошового потоку в діючих цінах і здійснюється за такою формулою:
, де
ДПКд - сума грошового потоку за довгостроковим банківським кредитом, у діючих цінах;
ПК - сума відсотка, що сплачується за кредит, відповідно до річної його ставки;
СК - сума отриманого кредиту, що підлягає погашенню наприкінці кредитного періоду;
Пп - ставка податку на прибуток, виражена десятковим дробом;
і - річна ставка відсотка за довгостроковий кредит, виражена десятковим дробом;
п - кількість інтервалів, за якими здійснюється розрахунок процентних платежів, у загальному обумовленому періоді часу.
Основу грошового потоку оренди (лізингу) активів складають авансовий лізинговий платіж, якщо він обговорений умовами лізингової угоди, і регулярні лізингові платежі за використання активів. Розрахунок загальної суми цього грошового потоку в діючих цінах здійснюється за такою формулою:
, де
ГПЛд - сума грошового потоку за лізингом (орендою) активів, в діючих цінах;
АПл - сума авансового лізингового платежу,передбаченого умовами лізингової угоди;
ЛП - річна сума регулярного лізингового платежу за використання орендованих активів;
Пп - ставка податку на прибуток, виражена десятковим дробом;
і - середньорічна ставка позикового відсотка на ринку капіталу (середня ставка відсотка за довгостроковим кредитом), виражена десятковим дробом;
п - кількість інтервалів, за якими здійснюється розрахунок процентних платежів, у загальному обумовленому періоді часу.
У розрахункових алгоритмах суми грошових потоків усіх видів, наведених вище, вартість активів, що відновляються, передбачені для повного списання наприкінці терміну їх використання. Якщо після передбаченого терміну використання активів, узятих в оренду на умовах фінансового лізингу або придбаних у власність, вони мають ліквідаційну вартість, прогнозована її сума відраховується з грошового потоку. Розрахунок цієї суми, що вираховується з грошового потоку, здійснюється за такою формулою:
, де
ДПлс - додатковий грошовий потік за рахунок реалізації активів за ліквідаційною вартістю (після передбаченого терміну його використання) у діючих цінах;
ЛВ - прогнозована ліквідаційна вартість активів (після передбаченого терміну їх використання);
і - середньорічна ставка позичкового відсотка на ринку капіталу (середня ставка відсотка за довгостроковим кредитом), виражена десятковим дробом;
n - кількість інтервалів, за якими здійснюється розрахунок процентних платежів. у загальному обумовленому періоді часу.
ЛІТЕРАТУРА
1. Закон України "Про господарські товариства" // Відомості Верховної ради України. - 1992. - № 2.
2. Бланк И.А. Основы финансового менеджмента.- Киев: "Ника-Центр", 1999. - Том. 1. - 592 с.
3. Бланк И.А. Управление использованием капитала. - Киев: "Ника-Центр", 2000.
4. Бланк И.А. Стратегия и тактика управления финансами. - Киев: МП "ИТЕМ лтд", СП "АДЕФ". - 1996.
5. Бланк И.А. Управление активами. - Киев: "Ника-Центр", 2000. - 720 с.
6. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента (как управлять капиталом?). - М.: "Финансы и статистика", 1996. - 384 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...