WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Особливості управління позаоборотними активами - Контрольна робота

Особливості управління позаоборотними активами - Контрольна робота

фізичного і морального їх зносу в межах суми амортизаційного фонду. Необхідний обсяг відновлення операційних позаоборотних активів у процесі простого їх відтворення визначається за такою формулою:
ОВАпрос = ПВф + ВВм, де
ОВАпрос - необхідний обсяг відновлення операційних позаоборотних активів підприємства у процесі простого їх відтворення;
ПВф - первісна або поновлювальна вартість операційних позаоборотних активів, що вибувають у зв'язку з фізичним їх зносом;
ФВм - первісна або поновлювальна вартість операційних позаоборотних активів, що вибувають у зв'язку з моральним їх зносом.
Розширене відтворення операційних позаоборотних активів здійснюється з урахуванням необхідності формування нових їх видів не тільки за рахунок амортизаційного фонду, але і за рахунок інших фінансових джерел (прибутку, довгострокових фінансових кредитів тощо). Необхідний обсяг відновлення операційних позаоборотних активів у процесі розширеного їх відтворення визначається за такою формулою:
ОВАрозш. = ОПова - ФНова + ВПф + ВПм, де
ОВАрозш. - необхідний обсяг відновлення операційних позаоборотних активів підприємства у процесі розширеного їх відтворення;
ОПова - загальна потреба підприємства в операційних позаоборотних активах у майбутньому періоді;
ФНова - фактична наявність операційних позаоборотних активів підприємства на кінець звітного (початок наступного) періоду;
ВПф - вартість операційних позаоборотних активів, що вибувають у наступному періоді у зв'язку з фізичним їх зносом;
ВПм - вартість операційних позаоборотних активів, що вибувають у наступному періоді у зв'язку з моральним їх зносом.
3. Вибір найбільш ефективних форм відновлення окремих груп операційних позаоборотних активів підприємства.
Конкретні форми відновлення окремих груп операційних активів визначаються з урахуванням характеру їх відтворення.
Відновлення операційних позаоборотних активів у процесі простого відтворення може здійснюватися за такими основними формами:
o поточного ремонту - процес часткового відновлення функціональних властивостей і вартості основних засобів у процесі відтворення;
o капітального ремонту - процес повного відновлення основних засобів і часткової заміни окремих їх елементів. На суму зробленого капітального ремонту зменшується знос основних засобів, і тим самим збільшується їх залишкова вартість;
o придбання нових видів операційних позаоборотних активів з метою заміни аналогів, що використовуються у межах амортизаційного фонду. Для нематеріальних активів це основна форма простого їх відтворення.
Відновлення операційних позаоборотних активів у процесі розширеного їх відтворення може здійснюватися у формі їх реконструкції, модернізації тощо.
Вибір конкретних форм відновлення окремих груп операційних позаоборотних активів здійснюється за критеріями їх ефективності. Так, наприклад, якщо в результаті капітального ремонту окремих видів основних засобів сума майбутнього прибутку, що генерується ними, буде меншою ліквідаційної їх вартості, відновлення ефективніше здійснювати шляхом заміни новими, більш продуктивними аналогами.
3. Визначення вартості відновлення окремих груп операційних позаоборотних активів у розрізі різноманітних його форм.
Методи визначення вартості відновлення операційних позаоборотних активів диференціюються в розрізі окремих форм даного відновлення.
Вартість відновлення операційних позаоборотних активів, що здійснюється шляхом поточного або капітального ремонту, визначається на основі розробки кошторису витрат на їх проведення. При підрядному способі здійснення ремонтних робіт основу розробки планового бюджету складають тарифи на послуги підрядчика, а при господарському способі - витрати підприємства калькулюються за окремими їх елементами.
Вартість відновлення операційних позаоборотних активів шляхом придбання нових їх аналогів включає як ринкову вартість відповідних видів активів, так і витрати за їх доставку й установку.
Вартість відновлення операційних позаоборотних активів у процесі розширеного їх відтворення визначається в процесі розробки бізнес-плану реального інвестиційного проекту.
Підсумкові результати розглянутих вище управлінських рішень дозволяють сформувати загальну потребу у відновленні операційних позаоборотних активів підприємства в розрізі окремих їх видів і різноманітних форм майбутнього відновлення.
4. УПРАВЛІННЯ ФІНАНСУВАННЯМ ВІДНОВЛЕННЯ ПОЗАОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Фінансування відновлення операційних позаоборотних активів зводиться до двох варіантів.
Перший грунтується на тому, що весь обсяг відновлення даних активів фінансується за рахунок власного капіталу.
Другий базується на змішаному фінансуванні відновлення операційних позаоборотних активів за рахунок власного і довгострокового позикового капіталу.
Вибір відповідного варіанта фінансування відновлення операційних позаоборотних активів по підприємству в цілому здійснюється з урахуванням таких основних факторів:
o достатності власних фінансових ресурсів для забезпечення економічного розвитку підприємства в майбутньому періоді;
o вартості довгострокового фінансового кредиту порівняно з рівнем прибутку, що генерується відновленими видами операційних позаоборотних активів;
o досягнутого співвідношення використання власного і позикового капіталу, що визначає рівень фінансової стійкості підприємства;
o доступності довгострокового фінансового кредиту для підприємства.
Одним з найбільш складних завдань у процесі фінансуваннявідновлення окремих видів операційних позаоборотних активів є вибір альтернативного варіанта - придбання цих активів у власність або їх оренда. У сучасних умовах орендні (лізингові) операції можуть здійснюватися підприємством у формі оперативного фінансового, поворотного й інших форм лізингу (оренди) позаоборотних активів.
Оперативний лізинг є господарською операцією, що передбачає передачу орендарю права користування основними засобами, що належать орендодавцю, на термін, який не перевищує їх повної амортизації, з обов'язковим поверненням їх власнику після закінчення терміну дії лізингової угоди. Передані в оперативний лізинг основні засоби залишаються на балансі орендодавця.
Фінансовий лізинг є господарською операцію, що передбачає придбання орендодавцем за замовленням орендаря основних засобів із подальшою передачею їх у користування орендаря на термін, що не перевищує періоду повної їх амортизації з обов'язковою наступною передачею права власності на ці основні засоби орендарю. Фінансовий лізинг розглядається як один із видів фінансового кредиту. Основні засоби, передані у фінансовий лізинг, включаються до складу основних засобів орендаря.
Поворотний лізинг є господарською операцією підприємства, що передбачає продаж основних засобів фінансовому інституту (банку, страховій компанії тощо) з одночасним зворотним одержанням цих основних засобів підприємством в оперативний або фінансовий лізинг. У результаті даної операції підприємство одержує фінансові засоби, які може використовувати для інших потреб.
Вирішуючи дилему оренди (лізингу) або придбання у власність окремих видів матеріальних і нематеріальних цінностей, що входять до складу відновлювальних операційних позаоборотних активів підприємства, варто виходити з переваг і недоліків орендних

 
 

Цікаве

Загрузка...