WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Особливості управління позаоборотними активами - Контрольна робота

Особливості управління позаоборотними активами - Контрольна робота

віддачі операційних позаоборотних активів;
ОР - обсяг реалізації продукції (або обсяг її виробництва) у звітному періоді;
ОВА - середня вартість операційних позаоборотних активів у звітному періоді.
2. Коефіцієнт виробничої ємності операційних позаоборотних активів характеризує середню вартість операційних позаоборотних активів, що припадає на одиницю обсягу реалізації продукції (обсягу виробництва). При розрахунку цього показника використовується така формула:
, де
КВЄова - коефіцієнт виробничої ємності операційних позаоборотних активів;
ОВА - середня вартість операційних позаоборотних активів підприємства у звітному періоді;
ОР - обсяг реалізації продукції (або обсяг її виробництва) у звітному періоді.
2. Оптимізація загального обсягу і складу операційних позаоборотних активів підприємства.
Така оптимізація здійснюється з урахуванням розкритих у процесі аналізу можливих резервів підвищення виробничого використання операційних позаоборотних активів у майбутньому періоді. До числа основних із таких резервів належать: підвищення продуктивного використання операційних позаоборотних активів у часі (за рахунок приросту коефіцієнтів змінності і безперервної їх роботи) і підвищення продуктивного використання операційних позаоборотних активів за потужністю (за рахунок росту продуктивності окремих їх видів у межах передбаченої технічної потужності). У процесі оптимізації загального обсягу операційних позаоборотних активів із їх складу вилучаються ті їх види, що не беруть участі у виробничому процесі з різних причин.
Принципова формула для визначення необхідного загального обсягу операційних позаоборотних активів підприємства в майбутньому періоді має такий вигляд:
ОПова = (ОВАк - ОВАкп) х (1 + DКч) х (1 + DКп) х (1 + DОРп), де
ОПова - загальна потреба підприємства в операційних позаоборотних активах у майбутньому періоді;
ОВАк - вартість операційних позаоборотних активів на кінець звітного періоду;
ОВАкп - вартість операційних позаоборотних активів підприємства, що безпосередньо не беруть участі у виробничому процесі, на кінець звітного періоду;
DКч - планований приріст коефіцієнта використання операційних позаоборотних активів у часі;
DКп - планований приріст коефіцієнта використання операційних позаоборотних активів за потужністю;
ОРп - планований темп приросту обсягу реалізації продукції, виражений десятковим дробом.
3. Забезпечення своєчасного відновлення операційних позаоборотних активів підприємства.
З цією метою на підприємстві визначається необхідний рівень інтенсивності відновлення окремих груп операційних позаоборотних активів; розраховується загальний обсяг активів, що підлягають відновленню в майбутньому періоді; встановлюються основні форми та вартість відновлення різноманітних груп активів.
4. Забезпечення ефективного використання операційних позаоборотних активів підприємства.
Таке забезпечення полягає в розробці системи заходів, спрямованих на підвищення коефіцієнтів рентабельності та виробничої віддачі операційних позаоборотних активів.
У процесі управління ефективністю операційних позаоборотних активів варто враховувати два важливих моменти, що забезпечують об'єктивність оцінки розроблюваних заходів. Сутність першого полягає в тому, що при оцінці завжди повинна використовуватися відновлювальна вартість операційних позаоборотних активів на момент проведення оцінки (у даному випадку буде врахований чинник інфляції, що у прибутку й обсязі реалізації продукції відбивається автоматично). Сутність другого в тому, що при оцінці варто використовувати залишкову вартість операційних позаоборотних активів, бо велика їх частина в процесі зносу втрачає частину своєї продуктивності.
Ріст ефективності використання операційних позаоборотних активів дозволяє скоротити потребу в них за рахунок механізму підвищення коефіцієнтів їх використання у часі і за потужністю, тому що між цими двома показниками існує обернена залежність. Отже, заходи щодо забезпечення підвищення ефективності використання операційних позаоборотних активів можна розглядати як заходи щодо скорочення потреби в обсязі їх фінансування і підвищення темпів економічного розвитку підприємства за рахунок більш раціонального використання власних фінансових ресурсів.
5. Формування принципів і оптимізація структури джерел фінансування операційних позаоборотних активів.
Принципово відновлення і приріст операційних позаоборотних активів можуть фінансуватися за рахунок власного капіталу, довгострокового позикового капіталу (фінансового кредиту, фінансового лізингу тощо) і за рахунок змішаного їх фінансування.
3. УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ВІДНОВЛЕННЯ ПОЗАОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Послідовність розробки і прийняття управлінських рішень для забезпечення відновлення операційних позаоборотних активів підприємства характеризується такими основними етапами:
1. Формування необхідного рівня інтенсивності відновлення окремих груп операційних позаоборотних активів підприємства.
2. Визначення необхідного обсягу відновлення операційних позаоборотних активів у майбутньому періоді.
3. Вибір найбільш ефективних форм відновлення окремих груп операційних позаоборотних активів підприємства.
4. Визначення вартості відновлення окремих груп операційних позаоборотних активів у розрізі різноманітних його форм.
1. Формування необхідного рівня інтенсивності відновлення окремих груп операційних позаоборотних активів підприємства.
Інтенсивність відновлення операційних позаоборотних активів визначається двома основними факторами - їх фізичним і моральним зносом. У процесі даних видів зносу позаоборотні активи поступово втрачають свої початкові функціональні властивості, і їх подальше використання в операційному процесі підприємства стає або технічно неможливим, або економічно недоцільним.
Функціональні властивості окремих видів позаоборотних активів, втрачені зв'язку з технічним зносом, деякою мірою підлягають відновленню шляхом ремонту цих активів. Якщо ж відносна втрата цих властивостей, що проявляється в нездатності випускати продукцію з тією ж продуктивністю або сучасним рівнем якості, пов'язана з моральним зносом, то за економічними критеріямивідповідні види позаоборотних активів потребують заміни більш сучасними їх аналогами.
Швидкість втрат позаоборотними активами своїх початкових функціональних властивостей під впливом фізичного і морального зносу, а відповідно, і рівень інтенсивності їх відновлення, багато в чому визначаються індивідуальними умовами їх використання у процесі операційної діяльності підприємства. Відповідно до цих умов, індивідуалізуються і норми амортизації різноманітних видів операційних позаоборотних активів. Дана індивідуалізація норм амортизації, що визначає рівень інтенсивності відновлення окремих груп операційних позаоборотних активів, характеризує амортизаційну політику підприємства.
Амортизаційна політика підприємства є складовою частиною загальної політики управління операційними позаоборотними активами, що полягає в індивідуалізації рівня інтенсивності їх відновлення відповідно до специфіки їх експлуатації в процесі операційної діяльності.
Амортизаційна політика підприємства в значній мірі відбиває амортизаційну політику держави на різноманітних етапах його економічного розвитку.

 
 

Цікаве

Загрузка...