WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Особливості управління позаоборотними активами - Контрольна робота

Особливості управління позаоборотними активами - Контрольна робота

позаоборотних активів підприємства в майбутньому періоді;
· оптимізація загального обсягу і складу операційних позаоборотних активів підприємства;
· забезпечення своєчасного відновлення операційних позаоборотних активів підприємства;
· формування принципів і оптимізація структури джерел фінансування операційних позаоборотних активів підприємства.
1. Аналіз операційних позаоборотних активів підприємства в майбутньому періоді.
Даний аналіз проводиться з метою вивчення динаміки загального їх обсягу і складу, ступеня придатності, інтенсивності оновлення та ефективності використання.
На першому етапі аналізу розглядається динаміка загального обсягу операційних позаоборотних активів підприємства - темпи їх росту порівняно з темпами росту обсягу виробництва і реалізації продукції, обсягу операційних оборотних активів, загальної суми позаоборотних активів. У процесі цього аналізу вивчається зміна коефіцієнта участі операційних позаоборотних активів у загальній сумі операційних активів підприємства. Розрахунок цього коефіцієнта здійснюється за формулою:
, де
КУОВА - коефіцієнт участі позаоборотних активів у загальній сумі операційних активів підприємства;
ОВА - середня вартість операційних позаоборотних активів підприємства в аналізованому періоді;
ОА - середня сума оборотних активів підприємства в аналізованому періоді.
На другому етапі аналізу вивчається склад операційних позаоборотних активів підприємства і динаміка їх структури. У процесі цього вивчення розглядається співвідношення основних засобів і нематеріальних активів, що використовуються в операційному процесі підприємства; у складі основних засобів аналізується питома вага рухомих і нерухомих їх видів, які у виробничій діяльності характеризують, відповідно, активну і пасивну їх частини; у складі нематеріальних активів розглядаються окремі їх види.
На третьому етапі аналізу оцінюється стан позаоборотних активів за ступенем їх зношеності (амортизації). У процесі такої оцінки використовуються наступні основні показники:
1. Коефіцієнт зносу основних засобів розраховується за такою формулою:
, де
КЗоз - коефіцієнт зносу основних засобів;
Зоз - сума зносу основних засобів підприємства на визначену дату;
ПВоз - початкова вартість основних засобів на визначену дату.
2. Коефіцієнт придатності основних засобів. Для його розрахунку використовується така формула:
, де
КПоз - коефіцієнт придатності основних засобів;
ЗВоз - залишкова вартість основних засобів підприємства на визначену дату;
ПВоз - початкова вартість основних засобів підприємства на визначену дату.
3. Коефіцієнт амортизації нематеріальних активів. Його розрахунок проводиться за такою формулою:
, де
КАна - коефіцієнт амортизації нематеріальних активів;
Ана - сума амортизації нематеріальних активів підприємства на визначену дату;
ПВна - початкова вартість нематеріальних активів підприємства на визначену дату.
4. Коефіцієнт придатності нематеріальних активів визначається за такою формулою:
, де
КПна - коефіцієнт придатності нематеріальних активів;
ЗВна - залишкова вартість нематеріальних активів підприємства на визначену дату;
ПВна - початкова вартість нематеріальних активів підприємства на визначену дату.
5. Зведений коефіцієнт придатності операційних позаоборотних активів, що використовуються підприємством, розраховується за такою формулою:
, де
КПова - зведений коефіцієнт придатності операційних позаоборотних активів, що використовуються підприємством;
ОВАзв - сума всіх операційних позаоборотних активів, що використовує підприємство за залишковою вартістю на визначену дату;
ОВАпв - сума всіх операційних позаоборотних активів, що використовує підприємство за початковою вартістю на визначену дату.
На четвертому етапі аналізу визначається термін обороту операційних позаоборотних активів. Він розраховується за такою формулою:
, де
ПОова - термін обороту операційних позаоборотних активів, років;
ОВАпв - середньорічна сума усіх операційних позаоборотних активів, що використовуються підприємством за початковою вартістю;
Зова - середньорічна сума зносу усіх операційних позаоборотних активів, що використовуються підприємством.
На п'ятому етапі аналізу вивчається інтенсивність відновлення операційних позаоборотних активів у попередньому періоді. У процесі вивчення використовуються такі основні показники:
1. Коефіцієнт вибуття операційних позаоборотних активів характеризує частину операційних позаоборотних активів, що вибувають, у загальній їх сумі і розраховується за формулою:
, де
КВова - коефіцієнт вибуття операційних позаоборотних активів;
ОВАв - вартість операційних позаоборотних активів, що вибули у звітному періоді;
ОВАн - вартість операційних позаоборотних активів на початок звітного періоду.
2. Коефіцієнт вводу в дію нових операційних позаоборотних активів характеризує частину нововведених операційних позаоборотних активів у загальній їх сумі і розраховується за формулою:
, де
КВДова - коефіцієнт вводу в дію нових операційних позаоборотних активів;
ОВАвд - вартість нововведених операційних позаоборотних активів у звітному періоді;
ОВАк - вартість операційних позаоборотних активів на кінець звітного періоду.
3. Коефіцієнт відновлення операційних позаоборотних активів характеризує приріст нових операційних позаоборотних активів у загальній їх сумі і розраховується за формулою:
, де
КВова - коефіцієнт відновлення операційних позаоборотних активів;
ОВАвд - вартість нововведених операційних позаоборотних активів у звітному періоді;
OBAв - вартість операційних позаоборотних активів, що вибули у звітному періоді;
ОВАк - вартість операційних позаоборотних активів на кінець звітного періоду.
4. Швидкість відновлення операційних позаоборотних активів характеризує середній період часу повного відновлення операційних позаоборотних активів. Розрахунок цього показника здійснюється за формулою:
, де
ШВова - швидкість відновлення операційних позаоборотних активів, років;
КВДова - коефіцієнт вводу в дію операційних позаоборотних активів у звітному році (або в середньому за останні роки).
Зазначені показники розраховуються в процесі аналізу не тільки за операційними позаоборотними активами у цілому, але й у розрізі їх видів - основних засобів і нематеріальних активів.
На шостому етапі аналізу оцінюється рівень ефективності використання операційних позаоборотних активів у звітному періоді. У процесіцієї оцінки використовуються такі основні показники:
1. Коефіцієнт рентабельності операційних позаоборотних активів. Його розрахунок здійснюється за формулою:
КРова - коефіцієнт рентабельності операційних позаоборотних активів;
ЧПод - сума чистого прибутку, яка отримана підприємством від його операційної діяльності у звітному періоді;
ОВА - середня вартість операційних позаоборотних активів підприємства у звітному періоді.
11. Коефіцієнт виробничої віддачі операційних позаоборотних активів характеризує об'єм реалізації продукції (або обсяг її виробництва) у розрахунку на одиницю операційних позаоборотних активів. Розрахунок даного показника здійснюється за такою формулою:
, де
КВВова - коефіцієнт виробничої

 
 

Цікаве

Загрузка...