WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Особливості управління позаоборотними активами - Контрольна робота

Особливості управління позаоборотними активами - Контрольна робота


Контрольна робота
Особливості управління позаоборотними активами
План
1. Система видів та елементів позаоборотних активів.
1.1. Класифікація позаоборотних активів підприємства.
2. Система управління операційними позаоборотними активами.
2.1 Основні етапи формування системи управління операційними позаоборотними активами.
3. Управління процесом відновлення позаоборотних активів.
1. Система видів та елементів позаоборотних активів.
1.1. Класифікація позаоборотних активів підприємства.
Позаоборотні активи потребують постійного управління. Це управління здійснюється в різноманітних формах і різних функціональних підрозділах підприємства.
Різноманітність видів та елементів позаоборотних активів підприємства визначає необхідність їх попередньої класифікації з метою забезпечення цілеспрямованого управління ними (таблиця 7)
Таблиця 7
№ з/п Види ознак Групи позаоборотних активів
1 За функціональними видами 1. Основні засоби.
2. Нематеріальні активи.
3. Незавершені капітальні вкладення.
4. Устаткування, призначене для монтажу.
5. Довгострокові фінансові вкладення.
6. Інші види позаоборотних активів
2 За характером обслуговування окремих видів діяльності підприємства 1. Операційні позаоборотні активи.
2. Інвестиційні позаоборотні активи.
3. Невиробничі позаоборотні активи
3 За характером володіння 1. Власні позаоборотні активи.
2. Орендовані позаоборотні активи
4 За формами заставного забезпечення кредиту й особливостями страхування 1. Рухомі позаоборотні активи.
2. Нерухомі позаоборотні активи
1. За функціональними ознаками позаоборотні активи у сучасній практиці підрозділяються на такі групи:
а) основні засоби характеризують сукупність матеріальних активів підприємства у формі засобів праці, що багаторазово беруть участь у виробничому процесі та переносять на продукцію свою вартість частинами;
б) нематеріальні активи характеризують позаоборотні активи підприємства, що не мають матеріальної форми, але забезпечують здійснення всіх основних видів його господарської діяльності;
в) незавершені капітальні вкладення характеризують обсяг фактично здійснених витрат на будівництво і монтаж окремих видів основних засобів із початку цього будівництва до його завершення;
г) устаткування, призначене для монтажу, характеризує ті види устаткування, придбаного підприємством, що призначені для установки в будівлях і спорудах шляхом їх монтажу (складання, прикріплення до фундаментів або опор тощо), а також контрольно-вимірювальну апаратуру й інші прилади, що монтуються в складі устаткування;
д) довгострокові фінансові вкладення характеризують усі придбані підприємством фінансові інструменти інвестування з терміном використання більше одного року незалежно від розміру їх вартості.
2. За характером обслуговування окремих видів діяльності підприємства виділяють такі групи позаоборотних активів:
а) операційні позаоборотні активи характеризують групу довгострокових активів підприємства (основних засобів, нематеріальних активів), які безпосередньо використовуються у процесі здійснення його виробничо-комерційної діяльності. Дана група активів відіграє головну роль у загальному складі позаоборотних активів підприємства;
б) інвестиційні позаоборотні активи характеризують групу довгострокових активів підприємства, сформовану в процесі здійснення ними реального і фінансового інвестування: незавершені капітальні вкладення, устаткування, призначене для монтажу, довгострокові фінансові вкладення;
в) невиробничі позаоборотні активи характеризують групу об'єктів соціально-побутового призначення, сформованих для обслуговування працівників даного підприємства і знаходяться в його володінні: спортивні споруди, оздоровчі комплекси, дошкільні дитячі заклади тощо.
3. За характером володіння позаоборотні активи підприємства підрозділяються на такі групи:
а) власні позаоборотні активи, до яких належать довгострокові активи підприємства, що належать йому на правах власності та володіння, відображені в складі його балансу;
б) арендовані позаоборотні активи характеризують групу активів, яку підприємство використовує відповідно до договору оренди (лізингу), що узгоджений із їх власником.
4. За формами заставного забезпечення кредиту й особливостями страхування виділяють такі групи позаоборотних активів:
а) рухомі позаоборотні активи характеризують групу довгострокових майнових цінностей підприємства, що у процесі застави можуть бути вилучені з його володіння з метою забезпечення кредиту (машини й устаткування, транспортні засоби, довгострокові фондові інструменти тощо);
б) нерухомі позаоборотні активи, до яких належить група довгострокових майнових цінностей підприємства, що не можуть бути вилучені з його володіння в процесі застави, що забезпечує кредит: земельні ділянки, будівлі, споруди тощо.
Відповідно до цієї класифікації диференціюються форми і методи фінансового управління позаоборотними активами підприємства в процесі здійснення різноманітних фінансових операцій.
Особливості управління операційними позаоборотними активами значною мірою визначаються специфікою циклу їх вартісного кругообігу.
Позаоборотні операційні активи в процесі повного циклу вартісного кругообігу проходять три основні стадії:
· вартість зносу позаоборотних активів, що переноситься на продукцію;
· накопичена сума амортизації, що інвестується у позаоборотні активи;
· первісна вартість позаоборотних активів.
На першій стадії сформовані підприємством позаоборотні операційні активи у процесі використання і зносу переносять частину своєї вартості на готову продукцію. Даний процес здійснюється протягом багатьох операційних циклів і продовжується до повного зносу окремих видів позаоборотних операційних активів.
На другій стадії в процесі реалізації продукції знос позаоборотних операційних активів накопичується на підприємстві у формі амортизаційного фонду.
На третій стадії засоби амортизаційного фонду, як частина власних фінансових ресурсів підприємства, направляються на відновлення діючих (поточний і капітальний ремонт) або придбання аналогічних нових видів (інвестиції) позаоборотних операційних активів.
Період часу, протягом якого відбувається повний цикл кругообігу вартості конкретних видів операційних позаоборотних активів характеризує термін їх служби. Він розраховується за такою формулою:
, де
ТО - термін часу повного обороту (строк служби) конкретних видів операційних позаоборотних активів, роки;
На - річна норма амортизації відповідного виду активів, %.
З урахуванням особливостей циклу вартісного кругообігу позаоборотних активів формується процес управління даними видами довгострокових активів підприємства.
2. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОПЕРАЦІЙНИМИ ПОЗАОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ
2.1. Основні етапи формування системи управління операційнимипозаоборотними активами
Система управління операційними позаоборотними активами - це частина фінансової стратегії підприємства, суть якої полягає у фінансовому забезпеченні своєчасного їх оновлення і високої ефективності використання.
Система управління операційними позаоборотними активами формується на базі таких основних етапів:
· аналіз операційних

 
 

Цікаве

Загрузка...