WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Процедура створення господарських товариств - Реферат

Процедура створення господарських товариств - Реферат

постановка на облік у Пенсійний фонд, фонд зайнятості та інші фонди;
5) відкриття поточного рахунку в банку;
6) одержання дозволів, ліцензій і патентів (якщо це необхідно у зв'язку з предметом діяльності товариства).
Перерахованідії з легалізації підприємницької діяльності є обов'язковими. Недотримання встановленого порядку легалізації підприємницької діяльності може спричинити притягнення до відповідальності самого товариства або його посадових осіб.
Створення відкритого акціонерного товариства ускладнюється необхідністю поширення акцій шляхом відкритої підписки серед заздалегідь невизначеного кола осіб і передбачає такі етапи:
1) укладання засновниками товариства установчого договору;
2) прийняття засновниками рішення про випуск акцій, оформленого протоколом;
3) реєстрація засновниками інформації про випуск акцій V ДКЦПФР;
4) опублікування інформації про випуск акцій в офіційних органах преси;
5) проведення відкритої підписки на акції (особи, що підписалися на акції, сплачують не менше !0 % від вартості акцій);
6) подання звіту про результати відкритої підписки на акції у ДКЦПФР;
7) внесення особами, що підписалися на акції, не менше ЗО % від вартості акцій (з урахуванням першого внеску);
8) скликання та проведення установчих зборів, на яких приймається рішення про створення акціонерного товариства та затверджується його статут;
9) проходження державної реєстрації товариства як суб'єкта підприємницької діяльності.
Засновники закритого акціонерного товариства зобов'язані:
а) укласти установчий договір;
б) прийняти рішення про випуск акцій, оформлене протоколом;
в) розподілити акції між собою та сплатити не менш 50 % від їх вартості;
г) провести установчі збори, на яких приймаються рішення про створення товариства та затвердження його статуту;
д) провести державну реєстрацію товариства як суб'єкта підприємницької діяльності.
Після державної реєстрації акціонерному товариству (відкритому та закритому) потрібно зареєструвати випуск акцій. Якщо акції випускаються у документарній формі, акціонерне товариство має також виготовити сертифікати цінних паперів та видати їх акціонерам після повної сплати придбаних акцій. Акції у бездокументарній формі зараховуються на рахунки акціонерів у зберігачів.
Установчі документи господарського товариства
Правовою основою діяльності господарського товариства поряд із законодавством є його установчі документи.
Установчі документи - це юридичні документи, в яких виражається воля учасників спільно заснувати господарське товариство та наділити його майном, шо складається із внесків учасників, а також визначається правовий статус господарського товариства, його взаємовідносини з учасниками, а також відносини учасників між собою.
Установчі документи відіграють значну роль у діяльності будь-якого господарського товариства, до їх складання не варто підходити формально. Слід враховувати, що чинне законодавство України є недосконалим, воно недостатньо і суперечливо регулює багато найважливіших питань, по-в'язаних з діяльністю господарських товариств. Недоліки чинного законодавства значною мірою можуть бути компенсовані шляхом включення певних положень до установчих документів товариства.
Вимоги до змісту і форми установчих документів викладені в Господарському кодексі України.
Склад установчих документів для окремих видів господарських товариств є різним. Акціонерні товариства, товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю створюються і діють на підставі установчого договору і статуту; повне та командитне товариства - на підставі установчого договору.
Установчий договір - цивільно-правовий договір, що регулює відносини між учасниками в процесі створення і діяльності юридичної особи. Укладається в письмовій формі і набирає сили з моменту підписання.
Законодавство не містить переліку обов'язкових умов установчого договору. У роз'ясненні Вищого арбітражного суду України (ВАСУ) "Про деякі питання практики вирішення спорів, пов'язаних із створенням, реорганізацією та ліквідацією підприємств" від 12.0 1996 р. №02-5/334, наголошується, що при вирішенні питання про наявність договірних взаємовідносин господарським судам слід виходити з того, що установчий договір вважається укладеним, коли між сторонами у належній формі досягнуто згоди з усіх істотних умов, необхідних для його виконання.
Щодо установчого договору застосовуються загальні норми цивільного законодавства про угоди та зобов'язання (абзац 7 п. 1 Роз'яснення ВАСУ № 02-5/334).
Установчий договір є обов'язковим установчим документом для усіх видів господарських товариств. Але у випадку виникнення акціонерних товариств у процесі корпоратизації або приватизації часто їх засновником є одна особа - уповноважений державний орган або орган місцевого самоврядування (стосовно комунального майна). У такому випадку установчий договір не укладається, а його функції виконує рішення уповноваженого органу про перетворення державного (комунального) під-приємства на акціонерне товариство.
Установчий договір акціонерного товариства укладається між його засновниками з метою створення товариства і після державної реєстрації товариства є виконаним. Після державної реєстрації акціонерного товариства будь-які зміни і доповнення повинні вноситися лише в його статут за рішенням загальних зборів акціонерів. Установчий договір як установчий документ залишається при цьому без змін.
Доцільним було б впровадження аналогічного підходу і до установчих договорів інших статутних товариств - товариства з обмеженою і додатковою відповідальністю.
Статут - це корпоративний нормативний акт, що затверджується одноголосно або більшістю учасників господарського товариства і регулює питання створення, діяльності і припинення роботи товариства. Набирає сили з моменту державної реєстрації господарського товариства.
Статут не має ознак цивільно-правового договору, оскільки він може затверджуватися або змінюватися відповідно до волі, вираженої більшістю учасників товариства (акціонерів) шляхом голосування на загальних зборах, а не кожним із них. Інакше кажучи, його норми приймаються не одноголосно, як у договірних відносинах, а більшістю - корпоративно.
Статут акціонерного товариства або зміни до нього затверджуються рішенням 3/4 голосів осіб, що беруть участь в установчих або загальних зборах і мають право голосу (враховуючи, що збори є правомочними за наявності кворуму, тобто присутності осіб, що мають більше 60 % від загальної кількості голосів, статут фактично може бути прийнятий або змінений акціонерами, що володіють лише 45 % від загальної кількості голосів у товаристві). На момент створення інших статутних

 
 

Цікаве

Загрузка...