WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Особливості організації і функціонування підприємств різних форм власності - Реферат

Особливості організації і функціонування підприємств різних форм власності - Реферат

можуть бути створені тільки у формі закритого акціонерного товариства, довірче товариство - товариства з додатковою відповідальністю, ломбард - повного товариства.
На сьогоднішній день найбільшою популярністю в Україні користується товариство з обмеженою відповідальністю - завдяки простоті створення, обмеженій відповідальності учасників (вони не ризикують втратити своє особисте майно), придатності для організації як малого, так і великого бізнесу.
Крім базових форм господарських товариств, у чинному законодавстві України використовується також конструкція похідних (спеціальних) форм. Так, комерційні банки, страхові компанії, інститути спільного інвестування, ломбарди, біржі, депозитарії, реєстратори й інші професійні учасники фінансового ринку України створюються переважно у формі господарського товариства і є похідними (спеціальними) формами господарських товариств. Для них законодавством установлюється цілий ряд додаткових вимог щодо кола учасників, складу й змісту установчих документів, розміру статутного фонду (капіталу), порядку його формування і зміни, подання фінансової та іншої звітності та ін. Для комерційних банків встановлюється спеціальний порядок державної реєстрації, що здійснюється Національним банком України (розділ 3 Закону "Про банки і банківську діяльність") [184].
Усім видам господарських товариств притаманні свої власні ознаки й особливості правового регулювання. Проте ці ознаки і особливості не хаотично розподіляються між різноманітними формами, а підпорядковуються певній закономірності.
Акціонерне товариство, товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю належать до групи товариств -об'єднань капіталу. Для таких товариств головним є майнова участь, тобто інвестування учасниками діяльності товариства.
Особисті ж якості кожного з учасників істотного значення не мають, особливо у відкритому акціонерному товаристві (цепідтверджується можливістю такого товариства випускати акції на пред'явника). Товариства - об'єднання капіталу:
> діють на підставі установчого договору і статуту;
> мають розвинену систему органів управління;
> повинні підтримувати передбачений законом розмір статутного фонду;
> їхні учасники не зобов'язані займатися поточними справами товариства і не несуть особистої відповідальності за його зобов'язаннями.
Оскільки установчий договір відіграє другорядну роль у регулюванні діяльності господарських товариств - об'єднань капіталів, такі товариства часто іменуються статутними.
Повне і командитне товариства є персональними об'єднаннями, для яких на перший план виходить особистий елемент, наявність товариських, довірчих відносин між учасниками.
Персональні товариства:
o звичайно мають незначну кількість учасників,
o діють тільки на підставі установчого договору,
o законодавство не містить вимог щодо порядку формування і мінімального розміру їх капіталу,
o учасники цих товариств здійснюють підприємницьку діяльність від імені товариства, спільно управляють його справами і несуть особисту відповідальність за боргами товариства,
o рух учасників у таких товариствах обмежений. Персональні господарські товариства часто називаються
договірними. Договірні товариства не мають деяких ознак юридичної особи. У багатьох країнах персональні товариства не мають статусу юридичної особи, але наділені торговельною (підприємницькою) правоздатністю.
Українське законодавство не містить розходжень у найменуванні капіталістичних і персональних товариств, що часто зустрічається за кордоном (Росія - "обшества" і "товарищества", Велика Британія - компанії і партнерства; США - корпорації і партнерства).
Ще одним різновидом господарських товариств є одноосібні товариства. Одноосібне товариство - це товариство, створене одним учасником або має усього одного учасника внаслідок вибуття інших учасників.
Одноосібні корпорації є породженням сучасної економіки.
Вони, на відміну від класичних торгових товариств, з'явилися лише в другій половині XX століття. Компанії однієї особи вже не слугують інтересам концентрації капіталу, навпаки, вони використовуються для виділення власником тієї частини особистого капіталу, що буде використовуватися в підприємницькій діяльності. Власник такого капіталу захищає себе від надмірних майнових збитків, пов'язаних із веденням бізнесу, полегшує передачу корпоративних прав іншій особі або вступ у корпорацію інших учасників (тобто перетворення її на корпорацію з багатьма учасниками).
Законодавство багатьох зарубіжних країн або дозволяє заснування господарського товариства однією особою, або припускає функціонування корпорацій, в яких з тих чи інших причин залишився всього один учасник. Подібні положення є в законодавстві ФРН, Франції, США, Великої Британії (у цих державах припускається створення корпорації однією особою), Норвегії, Швеції, Швейцарії, Данії (корпорації не можуть створюватися однією особою, але дозволяється існування корпорацій, в яких залишився всього один учасник).
Нині як одноособові корпорації в Україні можуть створюватися тільки акціонерні товариства, що виникають у процесах приватизації або корпоратизації державних підприємств, а також внаслідок приватизації комунальних підприємств. Єдиним засновником і акціонером таких товариств є держава в особі уповноважених державних органів (органів приватизації, органів, уповноважених управляти державним майном) або територіальна громада в особі відповідного органу місцевого самоврядування. Більшість таких акціонерних товариств порівняно недовго існують як одноособові корпорації - коло їхніх акціонерів розширюється за рахунок продажу акцій, шо належать державі або територіальній громаді, третім особам,
Більше того, акції акціонерних товариств, створених звичайним шляхом двома чи більше особами відповідно до законодавства, потім можуть бути викуплені однією особою. Таким чином, на сьогодні акціонерне товариство, яке існує більше двох років, фактично може мати лише одного учасника.

 
 

Цікаве

Загрузка...