WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Особливості організації і функціонування підприємств різних форм власності - Реферат

Особливості організації і функціонування підприємств різних форм власності - Реферат

видів господарських товариств, надає можливість засновникам товариства обрати найбільш придатну для їх майбутньої діяльності організаційно-правову форму.
Акціонерним визнається товариство, яке має статутний фонд, поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості, і несе відповідальність за зобов'язаннями тільки майном товариства.
Товариством з обмеженою відповідальністю визнається товариство, що має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Учасники товариства несуть відповідальність у межах їхніх вкладів [62].
Товариством з додатковою відповідальністю визнається товариство, статутний фонд якого поділений на частки визначених установчими документами розмірів. Учасники такого товариства відповідають за його боргами своїми внесками до статутного фонду, а при недостатності цих сум - додатково належним їм майном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внескукожного учасника. Граничний розмір від-повідальності учасників передбачається в установчих документах.
Повним визнається таке товариство, всі учасники якого займаються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов'язаннями товариства усім своїм майном.
Командитним товариством визнається товариство, в якому разом з одним або більше учасниками, які здійснюють від імені товариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов'язаннями товариства всім своїм майном, є один або більше учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у майні товариства (вкладників) [62].
Щодо акціонерного товариства, варто мати на увазі положення ст. 25 цього закону, відповідно до яких товариство може бути закритим або відкритим.
Акції відкритого акціонерного товариства можуть роз-повсюджуватися шляхом відкритої підписки та купівлі-продажу на біржах. Акції закритого акціонерного товариства розподіляються між засновниками і не можуть розповсюджуватися шляхом підписки, продаватися та купуватися на біржі. Відкриті і закриті акціонерні товариства істотно відрізняються за процедурою створення і правовим статусом, а тому фактично являють собою дві різні організаційно-правові форми господарського товариства/Вид акціонерного товариства обов'язково повинен вказуватися в його установчих документах і най-менуванні, але на практиці дана вимога виконується не завжди.
Господарські товариства відрізняються між собою за багатьма правовими параметрами, на які варто звертати увагу при виборі конкретної організаційно-правової форми. Серед найважливіших можна назвати такі:
o процедура створення товариства (тривалість, вартість, технічні бар'єри - залежність від дій певних державних органів і третіх осіб, тобто Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР), реєстраторів, зберігачів, депозитаріїв, торговців цінними паперами тощо);
o законодавчі обмеження кола учасників;
o склад установчих документів, порядок внесення до них змін;
o вимоги законодавства до капіталу товариства (мінімальний розмір, порядок формування, види внесків, підтримка розміру власного капіталу);
o правовий режим майна (у тому числі можливість вилучення частки учасника);
o правовий статус учасників товариства (права, обов'язки,
відповідальність за зобов'язаннями товариства);
o порядок руху учасників (вільний, обмежений, можливість виключення учасника);
o організація управління товариством;
o обсяг правоздатності товариства;
o публічність діяльності;
o рівень оподаткування, можливість одержання податкових
пільг;
o порядок реорганізації і ліквідації та ін.
Учасники (засновники) та посадові особи товариства, його контрагенти та представники державних органів, що вступають у правовідносини з товариством, не завжди звертають достатню увагу на відмінності у правовому регулюванні діяльності окремих видів господарських товариств. Це часто призводить до негативних наслідків, як-то втрата переданих товариству коштів або майна, неотримання очікуваного прибутку, визнання товариства нествореним, відмова у проведенні державної реєстрації або її скасування у судовому порядку, визнання недійсними укладених товариством угод, притягнення винних осіб до цивільної, адміністративної, дисциплінарної або кримінальної від-повідальності тошо.
Так, засновники одного з закритих акціонерних товариств не враховували на момент його створення, що до моменту державної реєстрації вони мають не просто скласти і затвердити установчі документи товариства, а провести установчі збори (до дати проведення яких кожен із засновників має сплатити 50 % від вартості своїх акцій), що не пізніш як через 60 днів після державної реєстрації вони повинні зареєструвати випуск акцій, що товариство має виготовити сертифікати акцій та доручити ведення реєстру акціонерів незалежному реєстратору (або вести цей реєстр у товаристві, прийнявши для цього на роботу кваліфікованого спеціаліста). Внаслідок вчинених засновниками під час створення товариства порушень діючого законодавства установчі документи цього товариства було визнано недійсними, а його державну реєстрацію скасовано.
Акціонери іншого товариства, які у сукупності володіли значним пакетом акцій цього товариства, вважали, шо можуть виключити з товариства будь-кого з акціонерів за рішенням загальних зборів (проводячи аналогії з товариством з обмеженою відповідальністю), і були дуже здивовані, коли судом було скасовано рішення загальних зборів про виключення ряду акціонерів з товариства. Дуже поширеною є ситуація, коли акціонер намагається "вийти" з товариства і повернути свій вклад або виділити свою частку у майні товариства. Але така процедура стосовно акціонерних товариств законодавством не передбачена (на відміну від усіх інших видів господарських товариств).
Вибір певної організаційно-правової-форми не завжди залежить тільки від цілей і намірів засновників товариства, у ряді випадків він визначається вимогами чинного законодавства. Наприклад, фондова біржа, інвестиційний фонд

 
 

Цікаве

Загрузка...