WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Особливості організації і функціонування підприємств різних форм власності - Реферат

Особливості організації і функціонування підприємств різних форм власності - Реферат


Реферат на тему:
Особливості організації і функціонування підприємств різних форм власності
1. Особливості організації і функціонування підприємств різних форм власності
Підприємництво - це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, (ч. 1 ст. 42 Господарського кодексу України) [62]. Підприємницька діяльність в Україні може здійснюватися:
а) фізичними особами - підприємцями без утворення юридичної особи;
б) юридичними особами.
Різновидом юридичних осіб, що створюються для здійснення підприємницької діяльності, є господарські товариства. Вони виникають там, де потрібне об'єднання особистих зусиль або капіталу кількох осіб для ведення того або іншого бізнесу. Крім того, інститут господарських товариств допомагає обмежити або більш рівномірно розподілити ризики від ведення підприємницької діяльності. Поняттям "господарське товариство" охоплюється кілька самостійних видів комерційних юридичних осіб, спільною рисою яких є те, що їх статутний фонд або капітал поділяється на частки.
Законодавством визнано, що господарськими товариствами визнаються підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької діяльності з метою одержання прибутку [186].
Докладне вивчення норм активно-правової бази дає змогу виділити такі істотні ознаки господарського товариства:
1. Господарські товариства є юридичними особами. їм властиві всі істотні ознаки й атрибути юридичної особи, а саме:
а) господарське товариство має організаційну єдність. Його діяльність побудована на взаємодії різноманітних структурних груп: учасників товариства, органів управління, трудового колективу. Але в зовнішніх відносинах товариство завжди є єдиним цілим. Організаційна структура товариства закріплюється в його установчих документах, до яких належать статут і установчий договір, а також в інших внутрішніх нормативних актах. У цих документах визначаються органи і особи, які правомочні приймати рішення від імені товариства (виражати його волю), представляти товариство у зовнішніх відносинах, а також здійснювати безпосередню підприємницьку діяльність від імені товариства. Докладно регулюється порядок формування і функціонування органів товариства, проводиться розмежування їх компетенції;
б) майно господарського товариства є відокремленим від майна його учасників, інших осіб, а також держави. Майно належить товариству на праві колективної власності (ст. 12 Закону "Про господарські товариства", статті 20, 25, 26 Закону "Про власність") і позначається на самостійному балансі;
в) господарське товариство діє в цивільному обігу від свого імені. Будь-яке товариство має атрибути, шо дають можливість виділити його з числа інших юридичних осіб (індивідуалізувати). Такими атрибутами є: найменування, відмінне від найменування чи прізвища учасників товариства; місцезнаходження (юридична адреса); статистичний код, печатка і штампи, рахунки в установах банку та ін. Укладаючи угоди, здійснюючи інші юридично значні дії, товариство діє тільки від свого імені, воно не є представником або довіреною особою своїх учасників;
г) господарське товариство несе самостійну майнову відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах закріпленого за ним майна. У випадках, встановлених чинним законодавством, учасники господарського товариства можуть залучатися до відповідальності за його боргами (учасники товариства з додатковою відповідальністю, повного та командитного товариств). Проте така персональна відповідальність завжди має субсидіарний (додатковий) характер - покладається на учасників лише у випадку недостатності майна самого товариства для покриття його боргів (після оголошення господарського товариства банкрутом у порядку, встановленому чинним законодавством).
2. Господарське товариство має корпоративний устрій - у складі будь-якого товариства на момент створення повинно бути не менше двох учасників. Для більшості товариств ця вимога залишається і на весь строк функціонування товариства.
Учасниками товариства можуть бути фізичні та юридичні особи з урахуванням обмежень, встановлених чинним законодавством України.
Корпоративний устрій господарського товариства виявляється також у наявності статутного фонду (капіталу) товариства, розділеного на частки учасників пропорційно зробленим ними внескам [186].
Але ще є можливість заснування господарських товариств однією особою. Корпоративна структура такого товариства буде визначатися не об'єднанням осіб, а частковим характером капіталу товариства. Капітал (статутний фонд) одноособових корпорацій поділяється на частки (акції), але фактично всі частки (акції) належать одній особі.
3. Основною метою діяльності господарського товариства є одержання прибутку. Господарські товариства належать до категорії комерційних юридичних осіб і є однією з організаційно-правових форм здійснення підприємницької діяльності. Статусом суб'єкта підприємницької діяльності наділене саме господарське товариство, а не його засновники (учасники).
У випадках, прямо передбачених чинним законодавством, у формі господарського товариства можуть створюватися неприбуткові (некомерційні) організації, що не є суб'єктами підприємницької діяльності (наприклад, біржа відповідно до Закону "Про цінні папери і фондову біржу" [200] та Закону "Про товарну біржу", Національний депозитарій України відповідно до Закону " Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні").
Господарське товариство може створюватись та існувати тільки в одній з передбачених законодавством форм, а саме у формі акціонерного товариства, товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, повного товариства та командитного товариства. Діюче законодавство України, закріплюючи існування п'яти

 
 

Цікаве

Загрузка...