WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Спільне підприємство (СП) - Реферат

Спільне підприємство (СП) - Реферат


Реферат на тему:
Спільне підприємство (СП)
Спільне підприємство (СП) - це підприємство, засноване на базі об'єднання майна різних власників (змішана форма власності). Серед засновників спільного підприємства можуть бути юридичні особи, громадяни України та інших держав. Із цього виходить, що термін "спільне підприємство" має двоякий зміст:
1) як СП за участю тільки українських партнерів;
2) як СП за участю українських партнерів і іноземних інвесторів. У Законі України "Про власність" розглядається власність спільних підприємств як підприємств за участю юридичних осіб і громадян України, з одного боку, юридичних осіб і громадян інших держав - з другого.
СП здійснюють зовнішньоекономічну діяльність.
1. Експорт і імпорт товарів, науково-технічних досягнень, капіталів і робочої сили.
2. Надання суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності України послуг іноземним суб'єктам господарської діяльності, у тому числі:
o виробничі;
o транспортно-експедиційні;
o страхові;
o консультаційні;
o маркетингові;
o експортні, посередницькі, брокерські, агентські, консигнаційні, управлінські, облікові, аудиторські, юридичні, туристичні та інші послуги, не заборонені законодавством України;
o наукова, науково-технічна, виробнича, навчальна та інша кооперація з іноземними фірмами; навчання, підготовка та перепідготовка спеціалістів на комерційній основі;
o міжнародні фінансові операції і операції з цінними паперами, передбачені законодавством України;
o кредитні та розрахункові операції між суб'єктами зов-нішньоекономічної діяльності та іноземними суб'єктами господарської діяльності; створення банківських, кредитних та страхових закладів на території України у випадках, передбачених її законами;
o спільна підприємницька діяльність і створення спільних підприємств різних видів та форм, спільне ведення господарських операцій, спільне володіння майном як на території України, так і за її межами;
o підприємницька діяльність на території України, яка пов'язана з наданням ліцензії, патентів, ноу-хау, торговельних марок та інших об'єктів інтелектуальної власності з боку іноземних суб'єктів господарської діяльності; аналогічна діяльність суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності за межами України;
o організація проведення виставок, аукціонів, торгів, конференцій, симпозіумів, семінарів та інших заходів на комерційній основі;
o організація та здійснення оптової, консигнаційної та роздрібної торгівлі на території України;
o товарообмінні (бартерні) операції, зустрічна торгівля;
o орендні операції (у т. ч. лізингові);
o роботи на контрактній основі фізичних осіб України з іноземними суб'єктами господарської діяльності на території України та за її межами;
o різного роду посередницькі операції учасників зовнішньо-економічної діяльності.
Спільне підприємство (СП) - це:
1. Підприємство з іноземними інвестиціями.
2. Форма господарського співробітництва з іноземним партнером, при якій створюється спільна виробничо-господарська база та виготовляється продукція (послуги) загальної власності як вітчизняного, так і іноземного партнера.
Наявність загального майна у спільному підприємстві відрізняє його від інших форм міжнародного співробітництва з іноземним капіталом.
Створення СП є формою здійснення інвестицій у національну економіку.
За чинним законодавством засновниками СП можуть бути будь-які власники майна - юридичні особи та громадяни України, а також іноземні юридичні особи та громадяни.
До засновників СП пред'являються такі вимоги:
o юридичні особи повинні мати статус суб'єкта підприємницької діяльності і після державної реєстрації, а в установчих документах чітко фіксувалося право здійснювати зовнішньоекономічну діяльність;
o фізичні особи - громадяни України, іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають постійне місце проживання в Україні, повинні бути зареєстровані як підприємці;
o юридичні та фізичні особи повинні бути зареєстровані як учасники зовнішньоекономічної діяльності.
Таким чином, реалізувати право на створення СП юридичні та фізичні особи мають право тільки після державної реєстрації їх як учасників зовнішньоекономічної діяльності, яку проводить Міністерство зовнішньоекономічних зв'язків і торгівлі України (МЗЕЗторг).
СП може створюватися і як мале підприємство відповідно до діючого законодавства. Важливою характеристикою правового статусу СП є те, що на них повною мірою поширюється законодавство України, норми громадянського, трудового, земельного, фінансового, адміністративного та інших прав держави. З дня державної реєстрації СП використовують всі права статусу юридичної особи. Вони від свого імені складають договори, мають майнові права, несуть обов'язки, можуть бути позивачами та відповідати у судах. СП мають право здійснювати будь-які види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України та відповідають цілям, передбаченим у статуті СП. Суттєвим є також законодавчо закріплений спеціальний режим захисту прав та інтересів іноземних інвесторів. Держава не може реквізувати іноземні інвестиції, крім випадків стихійного лиха, аварій, епідемій. Компенсація повинна бути адекватною та ефективною.
Захист права власності СП забезпечується також встановленою законом відповідальністю державних органів як за неправомірне втручання у здійснення власником його повноважень по володінню, користуванню та розпорядженню май ном, так і за видання актів, які не відповідають законодавству та порушують права власника.
Особливості створення СП
Процес створення СП містить такі етапи:
1-й етап. Підготовчий
Визначення цілей створення СП:
o залучення передової зарубіжної технології та управлінського досвіду;
o забезпечення виробництва високоякісною продукцією та підвищення його технологічної культури;
o заміщення нераціонального імпорту продукції;
o залучення додаткових матеріальних і фінансових ресурсів;
o розвиток експортних можливостей засновника.
2. Пошук іноземного партнера шляхом:
o використання пропозицій від самих іноземних партнерів;
o особистих контактів;
o через посередницькі спеціалізовані

 
 

Цікаве

Загрузка...