WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Відкриті та закриті акціонерні товариства - Реферат

Відкриті та закриті акціонерні товариства - Реферат

сукупності більш як 10 % голосів.
Остаточний варіант порядку денного доводиться до відома акціонерів установленим статутом способом не пізніше ніж за 10 днів до початку роботи зборів (таке повідомлення не є обов'язковим, якщо порядок денний не був змінений).
Акціонерам у період від дати публікації про скликання загальних зборів до дати його проведення має бути надана можливість ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним загальних зборів. Для цього правління (організаційний комітет) мусить виділити приміщення, в якому акціонери зможуть ознайомитися з інформацією, виділити осіб для його обслуговування, сформувати пакет документів, що повинні надаватися акціонерам виготовити необхідну кількість копій пакетів документів, щоб акціонери могли вільно і без зайвої затримки в нормальних умовах вивчити інформацію, що їх цікавить.
Порядок, терміни та умови надання матеріалів, пов'язаних з порядком денним (наприклад, можливість їх одержання поштою за запитом акціонера), доцільно закріплювати у статуті або внутрішньому положенні товариства, що приймається загальними зборами акціонерів.
Строк до дня проведення загальних зборів, за який усі матеріали, пов'язані з порядком денним, мають бути готовими для ознайомлення з ними акціонерів, повинен бути досить великим, щоб в акціонерів було достатньо часу до загальних зборів для аналізу матеріалів, отримання консультацій та, за необхідності, висунення пропозицій до порядку денного (рекомендується не менше ніж 30 днів до дати проведення зборів).
Матеріали, що стосуються питань порядку денного, включених за пропозиціями акціонерів, повинні бути готовими для ознайомлення з ними акціонерів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів.
Документами, пов'язаними з проведенням загальних зборів, можуть бути будь-які документи, що можуть допомогти акціонеру усвідомити сутність питань, які розглядатимуться зборами, і наслідки прийняття рішень за даними питаннями.
Такими документами можуть бути:
o при виборах в органи правління акціонерного товариства - інформація про кандидатів;
o при затвердженні річної фінансової звітності-документи, що складають річну фінансову звітність, висновки ревізійної комісії, аудитора (аудиторської фірми); рекомендації спостережної ради;
o при затвердженні проектів внутрішніх нормативних актів товариства - проекти даних нормативних актів; рекомендації спостережної ради;
o при затвердженні угод, укладених головою правління, - копія договору, висновок ревізійної комісії, рекомендації спостереженої ради;
o при ухваленні рішення про реорганізацію - проекти угод про реорганізацію, установчих документів юридичних осіб - правонаступників, техніко-економічне обґрунтування, рекомендації спостережної ради і т.д.
Оскільки чинне законодавство передбачає право правління та реєстратора товариства посвідчувати довіреності акціонерів на участь у загальних зборах, правлінням мають бути підготовлені різні форми довіреностей, з різними строками дії, а також форма довіреності на найближчі збори з уже відомим порядком денним, яка дозволяє акціонеру не лише призначити представника, але й зобов'язати представника певним чином віддавати голоси акціонера щодо кожного питання порядку денного.
Реєстрація акціонерів для участі в загальних зборах
У загальних зборах мають право брати участь усі акціонери (їхні представники) незалежно від кількості, типу або категорії акцій, якими вони володіють. Брати участь у загальних зборах можуть члени виконавчого органу, що не є акціонерами товариства.
Акціонери - власники арештованих акцій - також мають право на участь та голосування у загальних зборах до вирішення справи у судовому порядку щодо позбавлення акціонера права власності на акції, оскільки такі дії власника не є діями щодо відчуження акцій і не призводять до переходу прав власності на акції до іншої особи.
Акціонери можуть брати участь у роботі товариства особисто або через своїх представників. Представником може призначатися інший акціонер товариства або третя особа.
Положенням про порядок оформлення і реєстрації довіреностей акціонерів відкритого акціонерного товариства, рекомендованим для застосування розпорядженням Фонду державного майна України від 5.05.1996 р. №71-р, передбачається, що для участі в загальних зборах акціонерів доручення може бути видане акціонером на спостережну раду товариства. Дана норма суперечить положенням ЦК України, оскільки спостережна рада не має статусу юридичної особи і не може представляти сторону в цивільно-правовому договорі. Довіреність може бути видана будь-кому з членів спостережної ради, але не самій раді як органу акціонерного товариства. Не виключена видача довіреності на ім'я членів виконавчого органу (якщо це не заборонено статутом).
Правовим питанням видачі акціонерами довіреностей присвячене роз'яснення ДКЦПФР "Щодо передачі акціонером повноважень, які виникають з прав власності на акції" від 31.05.2001р. №8.
Довіреність може стосуватися як усіх належних акціонеру акцій, так і будь-якої їх частини.
Відповідно до вимог статті 66 ЦК України довіреності акціонерів - юридичних осіб на вчинення дій щодо акціонерного товариства мають бути підписаними керівником або іншою особою, уповноваженою на це статутом акціонера - юридичної особи з прикладенням її печатки.
Відповідно до вимог статті 65 ЦК України довіреності акціонерів - фізичних осіб на вчинення дій щодо акціонерного товариства повинні бути нотаріально посвідченими або такими, що прирівнюються до нотаріально посвідчених.
Єдиним винятком із зазначеного правила є передбачена законодавством можливість посвідчення реєстратором або правлінням акціонерного товариства довіреностей на право участі таголосування на загальних зборах акціонерів. Ніяких інших повноважень такі довіреності передбачати не можуть.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може бути посвідчена реєстратором, якщо він веде систему реєстру відповідного акціонерного товариства.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може бути посвідчена правлінням тільки того акціонерного товариства, збори якого скликаються.
Реєстратор та правління акціонерного товариства повинні видати наказ (ухвалити рішення) про призначення особи (осіб), уповноваженої від їхнього імені посвідчувати довіреності на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів.
Процедура посвідчення правлінням та реєстратором довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів здійснюється відповідно до пп. 2, 3, 5 - 14 (у частині правил посвідчення доручень) та пп. 26-33 постанови Кабінету Міністрів України "Про порядок посвідчення заповітів і доручень, прирівнюваних до нотаріально посвідчених" від 15.06.94 р. №419.
Реєстратор та правління акціонерного товариства можуть видати наказ (ухвалити рішення) про порядок посвідчення ними довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів. Цей порядок може конкретизувати вищезазначені правові норми, але не може їм суперечити.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів може містити завдання на голосування, тобто

 
 

Цікаве

Загрузка...