WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Відкриті та закриті акціонерні товариства - Реферат

Відкриті та закриті акціонерні товариства - Реферат

проектів рішень, що підлягають затвердженню загальними зборами. До складу комісії можуть входити члени правління, інші працівники товариства, а також особи, що не перебувають у трудових відносинах із товариством (звичайно це спеціалісти, що залучаються на договірних засадах). Персональний склад комісій погоджується зі спостережною радою, якщо інше не передбачено регламентом загальних зборів акціонерів.
При визначенні порядку денного потрібно точно формулювати кожне питання, запропоноване на розгляд загальних зборів акціонерів. Формулювання питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів, повинне давати акціонерам змогу передбачити можливі рішення зборів із кожного питання. До переліку питань, що містяться в порядку денному, не можуть включатися пункти з найменуванням "різне", "організаційні питання", "інші питання" або їх еквіваленти, оскільки це порушує права акціонера на попереднє ознайомлення з усією інформацією і документами, необхідними для прийняття рішень на загальних зборах (роз'яснення Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку від 10.11.1999 р. № 24 "Про порядок застосування статей 41 і 43 Закону України "Про господарські товариства").
Правлінням визначається місце проведення загальних зборів акціонерів. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, як правило, за місцезнаходженням акціонерного товариства, за винятком випадків, коли на день проведення загальних зборів 100 відсотками акцій товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації (ч. 1. ст. 43 Закону "Про господарські товариства"). Місце проведення зборів повинно бути максимально доступним для більшості акціонерів.
Правлінням також визначається дата, на яку складається перелік акціонерів для розсилання їм персональних повідомлень про скликання загальних зборів.
Правлінням затверджується кошторис витрат на проведення загальних зборів. До кошторису звичайно включаються такі пункти.
а) вартість розсилання кореспонденції;
б) вартість публікації про скликання загальних зборів;
в) вартість оренди помешкання, транспортних засобів і оргтехніки для проведення зборів;
г) вартість виготовлення карток (мандатів), бюлетенів для голосування, матеріалів, що будуть надаватися акціонерам для ознайомлення;
д) оплата праці членів організаційного комітету, мандатної, лічильної, редакційної та інших комісій та інші пункти витрат.
Після затвердження порядку денного мають бути підготовлені всі пов'язані з порядком денним документи, аби акціонери мали можливість ознайомитися з ними до скликання загальних зборів. До таких документів можуть бути віднесені: проекти рішень загальних зборів, проекти нормативних актів, шо висуваються на затвердження загальних зборів, відомості про кандидатів у члени органів управління товариством, довідкові та інші матеріали.
Для участі у загальних зборах має бути підготовлений перелік акціонерів. Такий список готується при бездокументальній формі випуску акцій депозитарієм цінних паперів. При документальній формі випуску акцій перелік акціонерів готується реєстратором.
Правління на підставі отриманої від реєстратора або депозитарію інформації затверджує перелік акціонерів. Такий перелік потрібний для розсилання персональних повідомлень акціонерам про проведення загальних зборів. У переліку вказуються прізвище, ім'я, по батькові (найменування) акціонера та його місце проживання (юридична адреса).
На підставі даних, що містяться в переліку акціонерів, правління вживає заходів щодо виготовлення необхідної кількості документів і бланків: повідомлень про скликання загальних зборів, бюлетенів і карток для голосування.
Не пізніше як за^45 днів до дати проведення зборів правління публікує повідомлення про дату, місце і час проведення загальних
зборів акціонерів, а також про порядок денний (ст. 43 Закону "Про господарські товариства").
Крім названих у даній статті відомостей, у повідомленні рекомендується вказувати:
o найменування органу, що скликає збори (правління, спостережна рада або акціонери, що володіють більш як 10 % голосів);
o місце, де можна ознайомитися з документами, що стосуються порядку денного;
o телефон, за яким можна одержати додаткові відомості;
o перелік документів, які необхідно мати акціонерам або їхнім представникам для реєстрації як учасників зборів;
o місце і час реєстрації учасників зборів і видачі їм бюлетенів. Повідомлення публікується в друкованому органі за місцезнаходженням товариства, а також в одному з офіційних друкованих видань Верховної Ради ("Голос України"), Кабінету Міністрів України ("Урядовий кур'єр") або Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку ("Українська інвестиційна газета", "Цінні папери України"). Повторне повідомлення не є обов'язковим і може публікуватися за рішенням правління (організаційного комітету) у будь-якому друкованому органі (необов'язково офіційному). Крім публічного повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів, кожен акціонер - власник іменних акцій має персонально сповіщатися про скликання загальних зборів способом, визначеним у статуті, - рекомендованим листом, кур'єром тощо. Повідомлення вва-жається надісланим своєчасно, якщо воно передане безпосередньо акціонеру або здане для відправлення до поштової організації не пізніш ніж за 45 днів до зборів. Дата передачі повідомлення визначається за штемпелем поштового відділення відправника.
Крім обов'язкового надання інформації та матеріалів стосовно загальних зборів згідно з вимогами чинного законодавства, таку інформацію та матеріали товариствам доцільно також розміщувати в мережі Інтернет, зазначаючи адресу в мережі Інтернет у повідомленні про проведення загальних зборів.
Якщо порядок денний включає питання, що є підставою для акціонерів, які на загальних зборах не голосували "за" під час прийняття певного рішення або які голосували "проти" (залежно від того, що самепередбачено статутом товариства), вимагати викупу товариством належних їм акцій, відомості про це питання та таке право слід включати до повідомлення про проведення загальних зборів.
Не пізніше як за ЗО днів до дати проведення зборів кожен акціонер може запропонувати включити додаткові питання (частини питань) до порядку денного. Пропозиція вважається поданою своєчасно, якщо вона в зазначений строк передана безпосередньо правлінню, організаційному комітету або здана поштовій організації. Внесення змін до порядку денного з ініціативи органів управління акціонерного товариства, державних органів (крім як за рішенням суду), юридичних та фізичних осіб, що не є акціонерами товариства, не припускається. Пропозиції акціонерів щодо порядку денного можуть стосуватися тільки доповнення його тим або іншим питанням (частиною питання). Акціонерами не можуть пропонуватися зміна формулювання питання або виключення питання з порядку денного.
Усі пропозиції, що своєчасно надійшли, розглядаються правлінням, яке підтверджує остаточний варіант порядку денного. Правління наділене правом відхиляти пропозиції акціонерів щодо порядку денного, за винятком пропозицій, поданих акціонерами, що володіють на день подачі пропозиції в

 
 

Цікаве

Загрузка...