WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Особливості організації і функціонування підприємств різних форм власності - Контрольна робота

Особливості організації і функціонування підприємств різних форм власності - Контрольна робота

розвитку і захисту малого бізнесу, на відміну від того, як це відбувається у високорозвинутих країнах. Але Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва надає великого значення регіональній політиці підтримки малого бізнесу і розвитку його відповідної інфраструктури. Формуються мережі регіональних і міських бізнесів-центрів, інноваційних центрів, бізнес-інкубаторів, технологічних парків тощо, що можуть надавати реальну консультативну, інформаційну, навчальну, кадрову й інші види підтримки суб'єктам підприємницької діяльності на по-чаткових етапах їхнього створення.
Бізнес-центр - це, як правило, недержавна підприємницька структура, створена на суспільних засадах за сприяння місцевої влади й іноземних організацій з метою підтримки малого підприємництва в регіоні.
Діяльність бізнес-центру передбачає, що в ньому забезпечується на паритетній і регулярній основі, на принципах соціального партнерства співробітництво працівників органів місцевого самоврядування, об'єднань підприємців, громадських і профспілкових організацій працівників недержавного сектора економіки (рис. 9).
Досить важливо в діяльності бізнес-центру орієнтуватися на малі підприємства, керовані власниками. Будучи власником, малий підприємець безпосередньо залежить від прибутків і збитків. За умов конкурентної боротьби це є значним стимулом ефективного управління підприємством. Таким чином, якщо через брак коштів виникає потреба звузити коло тих, кому надається підтримка з боку бізнес-центру то, насамперед, варто підтримувати підприємства, якими управляють власник, менеджер-власник і приватні підприємці.
Рис. 9. Взаємозв 'язки бізнес-центру з владою і підприємницькими структурами [ 10, с. 294]
Доцільним є також створення на базі бізнес-центрів спеціалізованих клубів, таких, наприклад, як клуб підприємців, клуб бухгалтерів і інших, з метою проведення семінарів з різних напрямків господарської діяльності, проблемних питань звітності підприємств, оподатковування і, в обов'язковому порядку, з запрошенням до участі в їхній роботі висококваліфікованих фахівців відповідної галузі знань.
Організаційна структура бізнес-центру відображена на рис. 10. Координаційний напрямок - це координація діяльності всіх структурних ланок бізнес-центру:
^ розподіл обов'язків і повноважень між структурними
підрозділами центру;
^ узгодження напрямків діяльності всіх структурних
підрозділів;
^ оперативне управління вирішенням поточних і стратегічних завдань.
Рис. 10. Організаційна структура бізнес-центру [10, с. 296]
Організаційний напрямок включає в себе розробку загальних питань регіональної політики підтримки малого і середнього бізнесу:
- пошук пріоритетних напрямків розвитку регіону;
- розробка концепцій і програм розвитку малого бізнесу;
- організація взаємодії і зворотного зв'язку між місцевою владою і підприємницькими структурами;
- лобіювання законодавства в питаннях малого бізнесу. Освітній напрямок спрямований на проведення активного навчання і перепідготовки, переважно за економічними спеціальностями:
- надання початкової економічної освіти як головного підґрунтя, необхідного для ведення власної справи;
- проведення тренінгів, семінарів в галузі маркетингу, менеджменту і фінансового аналізу;
- навчання програмам бухгалтерського обліку з орієнтацією на міжнародні стандарти і використання сучасної комп'ютерної техніки;
- навчання роботі з програмами бізнес-планування і стратегічного прогнозування;
- проведення тестування на можливість ведення власної справи.
Інформаційний напрямок включає в себе надання інформації і допомогу бажаючим почати підприємницьку діяльність:
- розробка, поширення і відновлення пакетів документів,
необхідних для створення підприємницьких структур різних організаційних форм;
- надання юридичних консультацій з питань реєстрації і відкриття підприємств;
- інформування підприємців і розробка бізнес-проектів для одержання мікрокредитів;
- надання інформації з питань складання бізнес-планів;
- створення банку даних і різне інформаційне обслуговування.
Консультативний напрямок спрямований на надання консультацій і практичної допомоги діючим і новоствореним підприємствам:
- консультації юриста;
- консультації аудитора;
- консультації з питань бізнес-планування;
- використання комп'ютерних довідково-пошукових систем;
- використання INTERNET (е-mail, телеконференції); - консультації з питань одержання мікрокредитів.
Аналітичний напрямок проводить аналіз ситуації на ринку й організацію маркетингових досліджень:
- збір аналітичної інформації для розміщення на WЕВ-сторінці;
- вивчення ринку ділових послуг і співробітництво з засобами масової інформації з метою широкого висвітлення діяльності бізнес-центру і створення позитивної громадської думки щодо розвитку малого підприємництва;
- збір і аналіз фактів, типових юридичних і бухгалтерських випадків ведення власної справи, висновків про стан законодавства з питань підприємництва, посилання звертань і листів у відповідні інстанції;
- аналіз законотворчої діяльності в секторі малого бізнесу;
- співробітництво з різними громадськими радами і комісіями з метою захисту інтересів малого бізнесу.
Інвестиційний напрямок - надання допомоги в пошуку інвесторів і одержанні інвестицій:
? створення банку даних потенційних інвесторів з різних
сфер економіки (банків, компаній, фондів);
? пошук інвесторів для підприємств малого бізнесу;
? розробка бізнес-планів, тіроектів для одержання мікро-кредитів тощо.
Бізнес-інкубатори
Останній підхід особливо важливий у випадку вибору вже існуючої фірми, що може бути включена в число учасників бізнес-інкубатора для підвищення його іміджу і життєздатності.
Останнім часом увага широких кіл громадськості України приділяється такому інструменту регіонального розвитку і підтримки малого підприємництва, як бізнес-інкубація. У багатьох регіонах нашої країни організаціями-прихильниками бізнес-інкубаторського руху набутий великий практичний досвід у вирішенні регіональних проблем, шляхом залучення до цього процесу малого і середнього приватного бізнесу, і надання йому необхідної допомоги через недержавні неприбуткові організації. Подальший розвиток у цьому напрямку можливий за умови проведення ретельного аналізу набутого досвіду, сучасних умов діяльності малого підприємництва і вибору стратегічних напрямків руху на майбутнє.
В Україні бізнес-інкубатор - це самостійне підприємницьке утворення, метою якого є створення і розвиток нових підприємств. За своїм призначенням і метою діяльності бізнес-інкубатори в Україні можна розділити на такі:
- бізнес-інкубатори загального призначення, що надають послуги в широкому аспекті (від реєстрації фірм до її виходу на стабільний ринок) з орієнтацією на різні напрямки підприємницької діяльності;
- бізнес-інкубатори спеціального призначення, що надають послуги лише однотипним фірмам, і за конкретними видами діяльності.
В Україні, де бізнес-інкубатори лише починають входити в ринкове середовище, їхня перспективність визначається такими факторами:
- невпинно зростає попит підприємницьких фірм на нові, практичні технології навчання, консалтинг та інформаційне забезпечення;
- потенційні інвестори, які частіше чекають від фірм не тільки підтверджень стійкого матеріального і фінансового стану, а й доказів уміння

 
 

Цікаве

Загрузка...