WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Особливості організації і функціонування підприємств різних форм власності - Контрольна робота

Особливості організації і функціонування підприємств різних форм власності - Контрольна робота

одержує значну кількість переваг за рахунок високої продуктивності, ефективності та гнучкості в процесі організації економічної діяльності.
Кластерна модель об'єднання підприємств пропонує новий спосіб одержання переваг від таких факторів, як географічне розташування, співробітництво, спеціалізація, кооперація, інновація тощо. Американський вчений Майкл Портер визначив можливості збільшення конкурентоздатності підприємств, що поєднуються в кластери, за трьома напрямками:
1. Кластери підвищують продуктивність компаній, використовуючи переваги тих, хто працює в одній географічній зоні.
2. Кластери, спрямовуючи свою діяльність на високо-технологічні інноваційні проекти, досягають більш істотного економічного зростання, ніж їхні конкуренти.
3. Кластери стимулюють створення нових підприємств, що у майбутньому стають учасниками тих же кластерів, і тим самим підсилюють їх.
Лоурен Янг також виділяє ряд переваг галузевих кластерів, причому як на рівні окремих фірм, так і на рівні суспільства. Так, підприємства, що об'єднуються в кластери, одержують переваги за рахунок росту в них якості робочої сили, різного роду досліджень і більш швидких змін у технології. Крім того, позитивний ефект дає здешевлення первинних факторів виробництва, внаслідок більш ефективного використання новинок і зростання продуктивності за рахунок обміну ідеями між учасниками кластера, і широкого вибору (швидкого набору) кадрів для фірм із відкритими вакансіями.
Створення й ефективне функціонування кластерів дає переваги і суспільству. А саме: зростають можливості одержання роботи для великої кількості працездатного населення, що певною мірою вирішує проблеми безробіття; посилюється економічний розвиток регіонів, що сприяють створенню і розвитку кластерів; відбувається вдосконалення бази оподаткування за рахунок залучення місцевої влади для лобіювання заходів щодо підтримки розвитку підприємництва в регіоні [10, с. 285].
Разом з тим великий світовий і невеликий вітчизняний досвід показують, що переваги кластерної моделі ще більш значні. Так, спеціалізація і кооперація, що відбуваються в кластерах, забезпечують розподіл ринку на сегменти і цивілізовану спеціалізацію підприємств на певних асортиментних групах продукції, що зменшує транспортні витрати, забезпечує раціональний поділ праці, обмін знаннями, технологіями, кваліфікованою робочою силою.
Крім того, кластери, стримуючи зовнішню конкуренцію і прискорюючи інновації на підприємствах, можуть утримувати певну частину ринку через диференціацію продукції всередині кластера й усередині регіону. Конкуренція ж, у свою чергу прискорюючи маркетингові інновації на підприємствах, може забезпечити відданість споживачів торговій марці підприємств, шо входять у кластер.
Кластери завжди намагаються вдосконалити свої засоби виробництва, впроваджувати новітні технології, забезпечувати високі стандарти якості продукції. Ця форма залучає капітали і кредити на вигідних умовах від фінансових установ, шо конкурують в обслуговуванні процвітаючих секторів промисловості. Тому об'єднання підприємств у кластери відкриває більш реальні можливості одержати інвестиції і для невеликих фірм, учасників відповідних об'єднань.
Крім того, членство в громадській організації, що поєднує кластери, і в самих кластерах дає можливість одержувати допомогу експертів-консультантів з питань технологічної модернізації виробничої діяльності підприємств; експертів із зовнішньої торгівлі щодо впровадження торгових знаків і експортних стандартів; експертів юридичних установ щодо реєстрації й оформлення відповідних документів тошо.
Для учасників кластерів розширюється доступ до інформації щодо різних аспектів діяльності, відкривається можливість створення комп'ютерного центру і використання Іпіегпеі для одержання інформації про наявні вільні матеріальні ресурси, ринки збуту, можливості виходу на закордонні ринки, налагодження зв'язків з партнерами по виробництву, а також одержанню інформації про конкурентів як на внутрішньому, так і зовнішньому ринках. Крім того, участь у кластерах відкриває широкий доступ до робочої сили і до постачальників продукції.
Значні переваги учасникам кластера дає загальна закупівля і продаж. Загальна закупівля оснащення, комплектуючих, матеріалів веде до зменшення ціни за рахунок збільшення обсягів закупівель. Крім того, для учасників об'єднання істотно зменшуються витрати на маркетингові дослідження, рекламу, страхування, впровадження сертифікатів якості, участь у промислових виставках, торгових ярмарках і конференціях, поїздках бізнесменів у більш розвинуті країни для вивчення передового досвіду тощо.
До того ж відкриваються можливості загальної перепідготовки і пошуку необхідних (залежно від спеціалізації) досвідчених і кваліфікованих робітників. Зменшується ризик від переміщення робітників з інших підприємств у рамках одного кластера, а також знижуються витрати на перенавчання.
Такимчином, учасники кластерів одержують численні переваги саме від об'єднання і співробітництва, не втрачаючи при цьому своєї самостійності. Додатково вони здобувають конкурентні переваги внаслідок розглянутих вище важливих аспектів колективної діяльності.
По-перше, існування і створення в рамках кластерів нових підприємств-постачальників забезпечує доступ підприємств до сировини, матеріалів, оснащення, запасних частин тощо. Підприємства мають можливість наймати робочу силу з необхідною кваліфікацією, професійними знаннями і навичками. Кластери можуть залучати до співробітництва оптових продавців, а також одержувати спеціалізовані види послуг з питань техніки, технології, фінансів і бухгалтерського обліку, користування мережею Internet.
По-друге, підприємства одержують користь від свідомої загальної діяльності і взаємного збагачення ідеями, знаннями та досвідом. Створюються галузеві асоціації, які представляють інтереси всіх підприємств, що входять у кластери. Спеціалізація і більш ефективний поділ праці підприємств, що входять у кластери, призводить до підвищення якості продукції і збільшення обсягів її виробництва. Завдяки періодичному спілкуванню керівників і фахівців підприємств, шо входять у кластер, вони можуть багато чому навчитися один в одного.
Кластери дають змогу більш ефективно і продуктивно використовувати залучений капітал, що особливо актуально для України за умов гострої нестачі інвестиційних ресурсів.
Ще одним позитивним наслідком є сприяння формуванню в рамках кластерів нових підприємств як виробничого, так і сервісного напрямку. Передумовами цього можуть бути як наявність необхідних матеріалів і сировини, так і трудових ресурсів потрібної кваліфікації в місцях розташування підприємницьких структур кластера. Новостворені підприємства можуть скористатися вже налагодженими зв'язками в даному конкретному регіоні, а значна концентрація споживачів знижує ризик і полегшує визначення потенційних можливостей для нових підприємств. Для нових учасників кластерів більш низькими є також і вхідні бар'єри.
Практично в усіх розвинутих країнах державні структури активно беруть участь у формуванні і розвитку підприємницької діяльності, підтримці найбільш доцільних і ефективних її напрямків. Перехід до ринкових умов господарювання в Україні з особливою гостротою поставив питання про роль і місце держави в процесах реформування економіки і, особливо, в регулюванні і підтримці малого бізнесу.
Бізнес-центр
Сьогодні в Україні відсутні діючі механізми підтримки,

 
 

Цікаве

Загрузка...