WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Особливості організації і функціонування підприємств різних форм власності - Контрольна робота

Особливості організації і функціонування підприємств різних форм власності - Контрольна робота

працівників (незалежно від форм власності), воно може бути віднесено до категорії малих, середніх чи великих підприємств (рис. 2).
2. Форми об'єднання підприємств в Україні
Відповідно до Господарського кодексу України будь-яке підприємство має право на добровільних засадах об'єднувати свою господарську діяльність, якщо це не суперечить анти-монопольному законодавству України.
Об'єднанням підприємств є господарська організація, утворена у складі двох або більше підприємств з метою координації їх виробничої, наукової та іншої діяльності для вирішення спільних економічних та соціальних завдань.
Рис. 2. Розподіл підприємств за розмірами ведення
господарської діяльності
Примітка. Господарський кодекс передбачає еквівалент вказаних сум в євро за середньорічним курсом Національного банку України шодо гривні.
Форми об'єднань в Україні є такі: асоціація, корпорація, консорціум, концерн, холдингова компанія, промислово фінансова група.
Асоціація - договірне об'єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності. Асоціація не має права втручатися у виробничу та комерційну діяльність будь-кого з її учасників.
Основними характерними рисами асоціації виступають:
- незначний ступінь централізації функцій;
- створення для учасників спеціального органу управління в
асоціації, який є інформуючим, координуючим центром;
- привабливість для учасників поєднувати діяльність в
цьому об'єднанні з участю в інших асоціаціях на господарських об'єднаннях при збереженні всієї повноти юридичної самостійності;
- нежорсткість зв'язків між учасниками;
- різноманітність координаційних питань, які вирішуються.
Основними функціями асоціації є:
? забезпечення учасників необхідною внутрішньою та ринковою інформацією;
? координація спільних досліджень та розробок, проведення маркетингових досліджень;
? юридичне обслуговування учасників;
? допомога в стимулюванні збуту, кредитуванні, страхуванні, навчанні;
? централізований ремонт обладнання;
? підтримка інтересів учасників у державних органах та комерційних організаціях;
? представництво інтересів учасників на ярмарках, виставках, допомога у пошуку відповідних постачальників або покупців, укладенні вигідних комерційних угод;
? пошук нових ринків збуту, сприяння у здійсненні експорту продукції членів асоціації.
Корпорація - це договірне об'єднання, створене на основі поєднання виробничих, наукових та комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників органам управління корпорації.
Особливості корпорації:
o збереження юридичної та фінансової незалежності учасників від об'єднання або від будь-якого з його членів;
o делегування учасниками корпораціїїї центру (правлінню
і його апарату) частини повноважень, пов'язаних із централізованим виконанням деяких функцій в інтересах кожного з них;
o кооперування у випуску продукції, координація основ-
ної господарської діяльності підприємств-членів корпорації;
o можливість повернення раніше делегованих функцій, та
повноважень учасником (у порядку, обумовленому
засновницькими документами).
Консорціум - це тимчасове статутне об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети.
Концерн - це статутне об'єднання підприємств промисловості, наукових організацій, транспорту, банків, торгівлі на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємців.
Згідно з Указом Президента України "Про холдингові компанії, що створюються у процесі корпоратизації та приватизації" №224/94 від 11.06.1994р., холдингова компанія - це господарюючий суб'єкт, який володіє контрольним пакетом акцій інших, одного або більше господарюючих суб'єктів.
Холдингові компанії можуть створюватись шляхом:
> поглинання одного господарюючого суб'єкта іншим за рахунок придбання контрольного пакету акцій;
> заснування їх органами, які уповноважені управляти державним майном.
Дочірнє підприємство - це господарюючий суб'єкт, контрольним пакетом акцій якого володіє холдингова компанія (рис. 3).
Рис. 3. Механізм відносин у холдинговій структурі
Холдингову компанію створюють у формі відкритого акціонерного товариства.
Для створення холдингової компанії у процесі корпоратизації засновник подає такі документи:
- обгрунтування доцільності створення холдингової
компанії;
- проект статуту;
- перелік підприємств та їх структурних підрозділів, які
пропонуються перетворити на холдингову компанію та дочірні підприємства;
- згоду Антимонопольного комітету України та Мі-
ністерства економіки України.
Документи подаються органу, уповноваженому управляти державним майном.
Не допускається створення холдингової компанії у деяких галузях, щоб не допускати монопольного утворення (рис. 4).
Рис.4. Обмеження при створенні холдингової компанії
Відповідно до Закону України "Про промислово-фінансові групи в Україні" від 21.11.1995р. створюються промислово-фінансові групи.
Підприємство може бути учасником промислово-фінансової групи (ПФГ) (або транснаціональної промислово-фінансової групи, якщо до складу групи входять українські та іноземні юридичні особи).
Промислово-фінансова група є об'єднанням, яке створюється за рішенням Кабінету Міністрів України на певний строк з метою реалізації державних програм розвитку пріоритетних галузей виробництва і структурної перебудови економіки України, включаючи програми згідно з міжнародними договорами України, а також з метою виробництва кінцевої продукції.
До складу промислово-фінансової групи можуть входити промислові та інші підприємства, наукові і проектні установи, інші установи і організації усіх форм власності. У складі промислово-фінансової групи визначається головне підприємство, яке має виключне право діяти від імені промислово-фінансової групи як учасника господарських відносин.
Головне підприємство ПФГ - це підприємство, створене відповідно до законодавства України, яке виготовляє кінцеву продукцію ПФГ, здійснює її збут, сплачує податки в Україні та офіційно представляє інтереси ПФГ в Україні та за її межами.
Учасники ПФГ - це підприємство, банк, наукова чи проектна установа, організація, створена згідно з законодавством України або іноземна юридична особа, що входить до складу ПФГ, виробляє проміжнупродукцію ПФГ або надає банківські та інші послуги учасникам і головному підприємству ПФГ, і має на меті отримання прибутку
Особливості ПФГ та його членів:
o головне підприємство та учасники ПФГ зберігають статус юридичної особи, незалежність у здійсненні господарської й фінансової діяльності;
o ПФГ не має статусу юридичної особи. Право діяти від імені ПФГ має виключно головне підприємство;
o у складі ПФГ може бути тільки одне головне підприємство;
o головним підприємством не може бути банк, фінансово-
кредитна установа, торговельне, транспортне підприємство, підприємство у сфері громадського харчування, побутового обслуговування;
o у складі учасників ПФГ обов'язкова наявність банків-
ської установи;
o головне підприємство та учасники ПФГ укладають генеральну угоду про спільну діяльність щодо виробництва кінцевої продукції ПФГ;
o підприємство, установа, організація можуть бути головним підприємством чи учасником тільки однієї ПФГ. Рішення про створення (реєстрацію) ПФГ приймає Кабінет

 
 

Цікаве

Загрузка...