WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Земельна рента, її поняття та складові. Особливості визначення земельної ренти на землях сільськогосподарського призначення та населених пунктів. Зага - Реферат

Земельна рента, її поняття та складові. Особливості визначення земельної ренти на землях сільськогосподарського призначення та населених пунктів. Зага - Реферат

здійснення сільськогосподарської науково-дослідної та навчальної діяльності, розміщення відповідної виробничої інфраструктури або призначені для інших цілей.
До земель сільськогосподарського призначення належать:
а) сільськогосподарські угіддя (рілля, багаторічні насадження, сіножаті, пасовища та перелоги);
б) несільськогосподарські угіддя (господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження, крім тих, що віднесені до земель лісового фонду, землі під господарськими будівлями і дворами, землі тимчасової консервації тощо).
Рілля - це земельна площа, яка використовується під посів сільськогосподарських культур і періодично обробляється. Багаторічні насадження - це сади, виноградники, хмільники, тутовники і таке інше. Сіножаті та пасовища - це природні кормові угіддя, що використовуються для забезпечення тваринництва кормами. Перелоги - це орні землі, що з тих чи інших причин тимчасово не використовуються під посів культур.
Серед земель сільськогосподарського призначення виділяють особливо цінні продуктивні землі, до яких належать земельні ділянки з високородючими грунтами (чорноземи нееродовані несолонцюваті суглинкові на лесових породах, лучно-чорноземні незасолені несолонцюваті суглинкові грунти, темно-сірі опідзолені та чорноземи опідзолені на лесах і глеюваті, бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні глибокі і середньоглибокі, підзолисто-дернові суглинкові грунти, коричневі грунти Південного узбережжя Криму, дернові глибокі грунти Закарпаття). Особливо цінні продуктивніземлі підлягають особливій охороні, збереженню і відтворенню їх родючості у процесі сільськогосподарського використання. На власників і користувачів земельних ділянок з особливо цінними землями покладаються обов'язки щодо їх збереження.
До категорії земель сільськогосподарського призначення відносяться також і деякі несільськогосподарські угіддя: господарські шляхи і прогони, полезахисні лісові смуги та інші захисні насадження (крім тих, що віднесені до земель лісового фонду), землі під господарськими будівлями і дворами, землі тимчасової консервації.
У складі сільськогосподарських угідь рілля займає 77,9% (32563,6 тис.га).
3. Індексація грошової оцінки
Порядок індексації грошової оцінки визначається постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2000 р. № 783, згідно з якою для індексації грошової оцінки земель станом на 01.01.2000:
до грошової оцінки сільськогосподарських угідь, проведеної станом на 01. 07.1995, застосовується коефіцієнт 2,07;
до грошової оцінки земель за межами населених пунктів, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення (крім земель під торфородовищами, наданими підприємствам торфовидобувної промисловості, земель під водою, земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та лісових земель), проведеної станом на 01.04. 1996, застосовується коефіцієнт 2,04;
до грошової оцінки земель під торфородовищами, наданими підприємствам торфовидобувної промисловості, земель під водою, земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та лісових земель за межами населених пунктів, проведеної станом на 01.01.1997, застосовується коефіцієнт 1,20.
Подальша індексація грошової оцінки земель відбувається за Порядком у такій послідовності:
1. Грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення індексується станом на 1 січня поточного року на коефіцієнт, що визначається за формулою:
Кi = [1 - 10]: 100,
де І - середньорічний індекс інфляції року, за результатами якого проводиться індексація.
Якщо значення К, не перевищує одиниці, індексація не проводиться.
Приклад 1. Грошова оцінка міста виконувалась у 2000 році. Базова вартість квадратногом земель міста склала станом на 01.01.2000 25 грн. Необхідно проіндексувати базову вартість станом на 01.01.2001. Держкомстат України повідомив, що середньорічний індекс інфляції за 2000 рік становив 128,2%. Визначимо коефіцієнт індексації Ki: [128,2 - 10]: 100= 1,182.
2. Грошова оцінка земель за межами населених пунктів, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення (крім земель під торфородовищами, наданими підприємствам торфовидобувної промисловості, земель під водою, земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та лісових земель), за 1996 - 1999 роки індексується станом на 01.01.2000 на коефіцієнт 2,04, який визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за 1996 рік - 1,703, 1997 рік - 1,059, 1998 рік - 1,006 таза 1999 рік - 1,127.
Якщо грошову оцінку зазначених земель було проіндексовано за 1996 та 1997 роки на коефіцієнт 1,80 (1,703 х 1,059), то ця оцінка підлягає індексації за 1998 - 1999 роки на коефіцієнт 1,13(1,006x1,127).
Приклад 2. Необхідно проіндексувати грошову оцінку населеного пункту, виконану у 1998 році. Коефіцієнт індексації в 2001 році складе: 1,13 х 1,182=1,336. Якби оцінка цього населеного пункту виконувалась в 1999 році, коефіцієнт індексації мав бути: 1,127 х 1,182=1,332
3. Грошова оцінка земель під торфородовищами, наданими підприємствам торфовидобувної промисловості, земель під водою, земель природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення та лісових земель за 1997 - 1999 роки індексується станом на 01.01.2000. На коефіцієнт 1,20, який визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за 1997 рік - 1,059, за 1998 рік - 1,006 та за 1999 рік - 1,127.
Список використаної літератури
1. Ю.Ф. Дехтяренко, М.Г. Лихо груд, Ю.М. Манцевич, Ю.М. Палеха. Методичні основи грошової оцінки земель в Україні. - К.: видавництво "Київська правда", 2002. - 246с.
2. Впровадження сучасних технологій у містобудування: Матеріали науково-практичної конференції 17-19 жовтня 1995 року. - К.: Держбуд України, 1995. - 80с.
3. Географічна енциклопедія України, том 2. - К.: Українська Радянська Енциклопедія, 1990 - 480с.
4. Грей П. Логика, алгебра и базы данных / пер. с англ. - М.: Машиностроение, 1989. - 368с.

 
 

Цікаве

Загрузка...