WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Земельна рента, її поняття та складові. Особливості визначення земельної ренти на землях сільськогосподарського призначення та населених пунктів. Зага - Реферат

Земельна рента, її поняття та складові. Особливості визначення земельної ренти на землях сільськогосподарського призначення та населених пунктів. Зага - Реферат


Контрольна робота
Земельна рента, її поняття та складові. Особливості визначення земельної ренти на землях сільськогосподарського призначення та населених пунктів. Загальні характеристики земель сільськогосподарського призначення. 3. Індексація грошової оцінки
План
1. Земельна рента, її поняття та складові. Особливості визначення земельної ренти на землях сільськогосподарського призначення та населених пунктів
2. Загальні характеристики земель сільськогосподарського призначення
3. Індексація грошової оцінки
1. Земельна рента, її поняття та складові. Особливості визначення земельної ренти на землях сільськогосподарського призначення та населених пунктів
Земля є невід'ємною частиною нашого життя і нашого існування. Як природний об'єкт, що охороняється законом, існує незалежно від волі людини, земля виконує екологічну функцію; як місце й умова життя людини - соціальну; як територія держави, просторова межа державної влади - політичну; як об'єкт господарювання - економічну функцію.
Земля як специфічний засіб виробництва відіграє подвійну роль, оскільки задіяна у процесі суспільного матеріального виробництва або іншої сфери соціальної діяльності.
Для підприємств промисловості, транспорту будівництва, розміщення населених пунктів, ряду інших галузей виробництва вона слугує просторовим операційним базисом, місцем для розміщення будинків, споруд, устрою шляхів сполучень
Цілком іншу роль виконує земля в сільськогосподарському виробництві і лісовому господарстві, де вона є не тільки матеріальною умовою, але й активним чинником виробництва Землі є носителем визначених природних властивостей, тому в сільському і лісовому господарствах слугують не тільки загальною умовою праці, але і головним, основним засобом виробництва, предметом праці Оброблюючи землю як предмет праці, людина перетворює й в засіб праці
Існуючи як природний об'єкт без впливу людини, земля як засіб виробництва має ряд якісних характеристик Найважливішою відмінною рисою землі, що дозволяє їй виступати в сільському і лісовому господарствах головним засобом виробництва, є родючість, якою володіє її верхній поверхневий прошарок - грунт, що містить у собі необхідні для зростання рослин вологу і живильні речовини (фосфор, азот, калій ін.)у засвоюваної для рослин формі Родючість значною мірою визначає собою споживчу вартість землі, й корисність і спроможність у поєднанні з працею бути джерелом одержання сільськогосподарської і лісової продукції
На відміну від інших засобів виробництва, що у процесі використання зношуються, зменшують свої корисні властивості, виходять із господарського обороту, природна продуктивна спроможність землі не зменшується, а збільшується при н раціональному використанні Внаслідок цього земля являє собою вічний засіб виробництва
До відмінних рис землі порівняно з іншими засобами виробництва відноситься й просторова обмеженість, сталість місцезнаходження і незамінність
У той час як інші засоби виробництва можуть бути створені в необхідних кількостях і розмірах, поверхня землі не може бути розширена Просторова обмеженість землі як об'єктивна властивість, усупереч мальтузіанському закону, що зв'язує обмеженість землі з зменшенням родючості при наступних вкладеннях в неї капіталу, означає не обмеженість й продуктивних сил, а лише необхідність і можливість використання землі у визначених природою просторових межах
З просторовою обмеженістю землі пов'язана така особливість як сталість й місцезнаходження, тобто, необхідність використання земельної ділянки там, де вона розміщується Принцип непереміщення земельної ділянки має значення для вирішення питань територіального розміщення і спеціалізації народного господарства і впливає на витрати виробництва J собівартість сільськогосподарської продукції
Істотною особливістю землі є її незамінність, тобто, неможливість використовувати замість її які-небудь інші засоби виробництва Незамінність землі, особливо в сільському і лісовому господарствах, створює об'єктивну необхідність підвищення рівня інтенсивності використання земельних ділянок шляхом вкладення додаткових витрат із метою одержання більшої кількості продукції з одиниці земельної площі
Земельні відносини є вольовими суспільними відносинами, носять об'єктивний характер і є економічними відносинами Землю включено в сферу виробництва, оскільки забезпечуючи людину їжею і готовими засобами життя, вона стає об'єктом присвоєння, тобто, власністю Всяке виробництво є присвоєння індивідуумом предметів природи в тій або іншій формі власності Виникнення відносин власності на землю як умову матеріального виробництва й іншої соціальної діяльності зумовлює економічний характер земельних відносин, в основі яких лежить земельна рента
Рента є економічною формою реалізації земельної власності
Наявність власності на землю зумовлює отримання землевласником додаткового доходу, який виступає як земельна рента 3 яких би складових частин не складався цей дохід, для нього з власне земельною рентою загальне те, що він визначає вартість (ціну) землі, що є не що інше як капіталізований дохід від надання землі в оренду Саме безпосередній зв'язок між ціною землі та земельною рентою зумовлює необхідність більш детальнішого розгляду природи земельної ренти
Хоча особливості прояву земельної ренти на землях, віднесених до різних категорій земель, суто індивідуальні, закони рентоутворення єдині для всіх земель
Виділяють такі основні форми земельної ренти абсолютну, диференціальну, монопольну
Зупинимося на особливостях утворення земельної ренти в сільському господарстві, яка зумовлюється тим, що земля в сільському господарстві виступає не тільки матеріальною умовою, але й активним фактором виробництва
Диференціальна земельна рента характеризується відмінностями в природних умовах, які призводять до того, що при однакових витратах на різних за якістю і місцерозташуванням землях виробляється різний обсяг продукції, а відповідно і неоднаковий додатковий дохід, який і є матеріальною основою ренти
Фактори, які впливають на утворення диференціальної ренти у сільськогосподарському виробництві, поділяються на об'єктивні (родючість земельних ділянок, їх

 
 

Цікаве