WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Земельна реформа в Україні - Курсова робота

Земельна реформа в Україні - Курсова робота

аграрній сфері виникла проблема прихованого безробіття. Крім того, розпорошеність земельної власності і господарювання, полегшуючи соціальний тиск, викликаний економічною кризою, усунула дійсне функціонування ринку землі. Економічна криза призводить до ситуації, яка характеризується відсутністю ринку землі та руху робочої сили. В Словенії, наприклад, у період економічного спаду лише в декількох випадках було залишене господарювання на фермі. Це говорить про те, що необхідне укрупнення ферм і підвищення їх продуктивності може бути тільки після зростання життєвих стандартів населення. Лише дійсна можливість заробити високі доходи поза межами сільського господарства може послабити існуючий тиск на фермерську землю.
Отже, в країнах Центральної і Східної Європи, внаслідок реформування аграрної сфери, в одних державах на першому місці стоїть проблема створення господарств оптимальних розмірів (Польща, Словенія, Хорватія), в інших - через створення більш дієвих форм колективного господарювання - зменшення безробіття на селі (Чехія, Угорщина, Словаччина та інші). Албанія, а також Румунія і Болгарія, намагаючись провести швидку деколективізацію, допустили значне знищення вже створеної на селі матеріально-технічної бази.
Серйозною перешкодою для розвитку ринку землі, її оренди є відсутність добре підготовленого земельного кадастру, погана організація реєстрації нових землевласників [12].
Як свідчить досвід, нині ринок землі найбільшою мірою необхідний для використання під заставу. В нових фермерських господарствах катастрофічно бракує капіталу для успішної сільськогосподарської діяльності. Створені в деяких країнах спеціалізовані фонди кредитування сільського господарства не відіграють потрібної ролі. Для активнішого залучення коштів у сільське господарство визнається за необхідне утворити добре організований і контрольований державою ринок землі.
Досить серйозною проблемою є відсутність досвіду ведення сільського господарства на приватних фермах. Адже особливістю великих господарств було те, що кожному працівнику доводилось якесь одне окреме завдання. Тому, коли працівник став фермером, він не міг успішно вести господарську діяльність через відсутність досвіду самостійного господарювання. Тому, наприклад, в Латвії найбільш успішно функціонують ті індивідуальні господарства, в яких господарюють колишні керівники і спеціалісти сільськогосподарських підприємств. Тобто виникає проблема консультаційного обслуговування, яким би користувалися не лише приватні ферми, а також і реформовані кооперативи та інші господарські одиниці для більш успішного ведення діяльності за нових умов.
Отже, як бачимо у всіх посткомуністичних країнах виникли проблеми при проведенні реформ на селі. Вивчення досвіду цих країн допоможе перебороти кризові явища, які нині спостерігаються в сільському господарстві.
ВИСНОВКИ
Сільське господарство має цілу низку особливостей, які відрізняють його від інших галузей народного господарства України.
До таких особливостей слід віднести сильну залежність від кліматичних умов, нерівномірність виробничого циклу, низьку інвестиційну привабливість тощо.
В сільському господарстві утворився цілий ряд кризових явищ, які не зводять лише до економічних негараздів. Серед економічних проблем сільського господарства можна виділити диспропорцію цін на сільгосппродукцію і промислові товари, енергомісткість сільгоспвиробництва, відсутність кредитування та належної підтримки на державному рівні. До неекономічних проблем сільського господарства можна віднести: соціальну кризу, демографічну кризу, психологічну кризу, організаційну кризу. Кризу аграрної науки та освіти та ін.
Адаптація системи сільського господарства до умов, що склалися, подолання кризових явищ, про які говорилося вище, є тривалим процесом. У вирішенні проблем сільського господарства слід налаштуватися на кропітку працю, яка займе десятиріччя. І головне на цьому шляху - не приймати поспішних, не досить продуманих, рішень, які ведуть до помилкових кроків. Вони здатні надовго заблокувати перспективи реструктуризації.
Українське сільське господарство дуже неоднорідне. На успішність реформ впливають грунтово-кліматичні й соціально-економічні умови регіонів, розміри сіл та їхня віддаленість від міст, історичні особливості сформованої психології населення, а також ряд інших чинників. Тому немає і бути "єдино вірного" шляху реформування, прийнятного для всієї території держави. У кожному конкретному випадку вирішення необхідно шукати, виходячи з усього комплексу умов.
Істотних успіхів у реформуванні сільського господарства не можна досягти шляхом лише "аграрної реформи", що здійснюється як обмежений комплекс заходів, спрямованих головним чином на зміну характеру власності на землю і засоби виробництва.
Потрібен тривалий еволюційний процес трансформації всього суспільства. Вивчення досвіду країн, що вже пройшли цей шлях подолання кризових явищ допоможе прискорити та полегшити реформування сільського господарства України.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Андрійчук В. Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник.- К.: КНЕУ, 2002.- 624 с.
2. Андрійчук В. Г. Оцінка макро- і мікропараметрів економіки в контексті продовольчої безпеки України// Економіка АПК.-2001. -№5.-С.61-65.
3. Дем'яненко М. Я. Основи податкових відносин.-К.; ІАЕ УААН, 1998.-263 с.
4. Дем 'яненко С. І. Менеджмент виробничих витрат. - К.: КНЕУ, 1998, - 264 с.
5. Економіка підприємства. - К.: КНЕУ, 2001. - 528 с.
6. Касл Э-. Бекнер М., Нельсон А. Эффективное фермерское хозяйство: Пер. с англ.-М.: ВОАгропромиздат, 1992.-495с.
7. Коваленко Ю. С. Сільськогосподарське підприємство в ринковому середовищі. - К.: ІАЕ УААН, 2000. - 200 с.
8. Посібник по реформуванню сільськогосподарських та переробних підприємств. 2-е доповнене видання. - К.; ІАЕ УААН, 2000. - 633 с.
9. Проблеми формування ринкової економіки. Спеціальний випуск "Реструктуризація аграрних підприємств і земельна реформа: стан, проблеми, перспективи". - К.: КНЕУ, 2000. - 420 с.
10. СаблукП. Т. Аграрна економіка і політика в Україні: підсумки минулого і погляд в майбутнє. - К.: ІАЕ УААН, 2001. - Т. 1. 430 с.; - Т. 2. 481 с.; Т. 3. 485 с.
11. Сільськогосподарська кооперація: суть та проблеми розвитку в Україні. За ред.М.Й.МалІка.-К.:ІАЕУААН, 1999.-163с.
12. Федорое М. М, Економічні проблеми земельних відносин. - К.: ІАЕ УААН, 1998.-293 с.
13. Формування ринків матеріальних ресурсів АПК. За ред. чл.-кор. УААН ПІдлісецького Г. М. - К.: ІАЕ УААН, 2001. - 428 с.
14. Формування та функціонування ринку агропромислової продукції. - К.: ІАЕ УААН, 2000. - 556 с.
15. Хорунжий М. Й. Організація агропромислового комплексу. - К.: КНЕУ, 2001.-340с.
16. Ціни, витрати, прибутки агровиробництва та інфраструктура продовольчих ринків України. За ред. акад. Шпичака О. М. - К.: ІАЕ УААН, 2001. - 585 с.
17. Юрчишин В. В. Аграрні перетворення в Україні: небезальтернативний погляд на проблему. - К.: ІАЕ УААН, 1999.-65с.

 
 

Цікаве

Загрузка...