WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Економічні основи розвитку підприємництва в Україні - Реферат

Економічні основи розвитку підприємництва в Україні - Реферат

забезпечення законних прав господарств тощо.
Можливості розвитку підприємництва відкриваються на базі прийнятих законів України "Про власність", "Про підприємства", "Про підприємництво". На їхній основі в Україні формуються такі форми підприємництва: індивідуальне дрібне підприємництво; система колективних підприємств (акціонерні товариства, кооперативи та ін.); державні підприємства; спільні підприємства.
Різні форми підприємницької діяльності в Україні набувають усе більшого поширення. Так, на початок 1996 р. у промисловості в державній власності залишалось менше половини (43%) підприємств галузі проти 70% у 1992 р. За вісім місяців 1996 р. промисловими підприємствами недержавного сектора вироблено близько 52% загального обсягу промислового виробництва. Усього за час проведення приватизації понад 40 тис. державних підприємств змінили організаційну форму господарювання. Частка основних фондів, що належить державі, зменшилась з 96 до 49 відсотків. Однак, незважаючи на поліпшення кількісних показників збільшення недержавного сектора, слід констатувати, що підприємництво ще не стало основним способом господарювання в Україні.
З'ясовуючи причини такого становища, треба виходити з реальної ситуації, яка створилася в економіці країни. Насамперед слід мати на увазі, що перехід від командно-адміністративних до ринкових методів господарювання - тривалий процес, у якому необґрунтована поспішність може призвести лише до втрат матеріального й морального характеру.
Крім того, на розвитку підприємництва негативно позначається кризове становище економіки. Так, лібералізація цін і пов'язана з нею інфляція призвели до ліквідації фінансової бази малого бізнесу через обезцінення заощаджень населення і різке підвищення відсоткових ставок. Слід враховувати й таке: економічна суть підприємницької діяльності полягає в одержанні прибутку не будь-яким шляхом, а за рахунок зниження витрат виробництва стосовно до ринкової ціни через науково-технічний прогрес. Інфляція, спричинена надто високими цінами на засоби виробництва, фактично закриває доступ багатьом підприємствам до сучасних технологій, найновіших досягнень науково-технічного прогресу.
Негативно позначається на розвитку підприємництва також глибокий спад виробництва. Він посилює монополістичний характер економіки, її дефіцитність, розширює інфляцію, породжує економічний хаос і невпевненість. До того ж постійна інфляція, коли зростання цін перевищує збільшення номінальних доходів населення, веде до звуження ємності внутрішнього ринку, істотно стримує розвиток підприємницької діяльності у виробничій сфері. Крім того, недосконалими залишаються організаційні й правові засади розвитку підприємництва, фінансово-кредитна й податкова системи. Всі ці та інші факти переконливо свідчать, що процес становлення підприємництва як форми господарювання відбувається нині досить суперечливо. На його шляху необхідно подолати багато труднощів як об'єктивного, так і суб'єктивного характеру.
Розвиток підприємництва несумісний з командно-бюрократичними методами господарювання, будь-якими суб'єктивно-догматичними підходами в управлінні економікою. Допущені тут помилки катастрофічне відбиваються на становищі підприємця. Лише той досягає успіху на цьому шляху, хто здатний творчо мислити, генерувати нові ідеї, володіє вмінням організувати трудові колективи на втілення цих ідей у господарську практику.
Висновок
На сьогоднішній день у світі не існує загальноприйнятого визначення підприємництва. Американський учений, професор Роберт Хизрич визначає "підприємництво як процес створення чогось нового, що має вартість, а підприємця - як людини, що затрачає на цей весь необхідний час і сили, бере на себе весь фінансовий, психологічний і соціальний ризик, одержуючи в нагороду гроші і задоволення досягнутим".
Підприємництво - це особливий вид економічної активності (під який ми розуміємо доцільну діяльність, спрямовану на витяг прибутку), що заснована на самостійній ініціативі, відповідальності й інноваційній підприємницькій ідеї.
Одним з пріоритетних напрямків державної політики повинна бути державна підтримка підприємства, малого і середнього бізнесу, фермерських господарств. Створення необхідних умов для становлення та подальшого розвитку підприємництва пов'язане рішенням питань не тільки економічного значення, а і соціального характеру, в тому числі створення додаткових робочих місць, формування нового соціального прошарку підприємців - власників, насичення ринку товарами, послугами, обмеження монополізму та ін.
Підприємницька діяльність не може розвиватися без певних економічних умов: вільних ринкових відносин.
Підприємництво передбачає повну економічну свободу, самостійність вибору таких напрямків застосування праці, які диктуються умовами ринку, попиту і пропозиції.
Підприємницька діяльність стає неможливою, коли державні органи директивно диктують підприємством, що виробляти, скільки, за якими цінами і як розподіляти отриманий прибуток. Вільний економічний вибір замінюється економічним примусом.
Тому головним моментом відродження підприємницької діяльності в нашому суспільстві є роздержавлення, особливо приватизація власності. В умовах ринкового господарства кожна людина має право організовувати процес виробництва любого продукту, якщо у неї для цього є бажання і кошти. В такому господарстві вона знає де необхідні їй засоби і робочу силу.
На початковому етапі найбільш ефективне підприємництво буде розвиватися в галузях з швидкою оборотністю капіталу: в торгівлі, всуспільному харчуванні, сфері послуг.
Роздержавлення власності важливо здійснювати одночасно з мірами по демонополізації державної діяльності. Прагнення до монополії, до особливого положення характерне підприємництву. Монополіст диктує умови, прагне нав'язати свою волю іншим. Але ринок не дозволяє на довго закріплювати таке положення.
Оскільки створення підприємницької діяльності в нас приходиться починати практично з нуля, то формування підприємців повинно пов'язуватися із підвищенням їх професіоналізму і компетентності.
За умов побудови планово-ринкової економіки в Україні важливі функції повинна відігравати акціонерна власність. По-перше, вона значно розмірить джерело нагромадження за рахунок вкладів в ощадних касах. По-друге, акціонерне підприємство сприятиме демократизму управління підприємствам, створення їх матеріально технічної бази посилення зацікавленості трудящих у використанні факторів виробництва, поліпшенню використання робочого часу, зростанню творчої ініціативи робітників і службовців. Це сприятиме подоланню відродженості трудящих від засобів виробництва та виробленого продукту, а отже від політичної влади.
Тепер, коли економіка України знаходиться у скрутному становищі-потрібний повний перехід до ринкової економіки. Проте ринкова економіка неможлива без вільних діянь людей, господарів і знавців своєї справи.
Розвитку підприємства на Україні повинні сприяти законодавчі акти. Ряд таких актів наша держава вже прийняла. Але необхідно створювати надійні механізми їх реалізації, захисту з боку держави.
Допомога підприємництву повинна надаватися і місцевими Радами народних депутатів (виділення земельних ділянок, приміщень, матеріально-технічне постачання). Така допомога вигідна і місцевим органам, оскільки від стану розвитку підприємництва значною мірою залежатимуть доходи місцевого бюджету.
Звичайно, потрібна потужна державна система підтримки розвитку підприємництва. Для цього потрібно при Кабінеті Міністрів України створити координаційну раду для підтримки підприємництва.
Список використаної літератури
1. Абаджи А.Р., Черняк В.І, Жуковський А.Г. Підприємництво в Україні. Юридичесий і економічний аспекти. Одеса, 2004.
2. Агєєв А. И. Підприємництво: проблеми власності і культури. -М., 2002.
3. Бусигін А. Підприємництво: Основний курс - М.,1997
4. Грузинов В., Грибів В. Підприємництво: форми і методи організації підприємницької діяльності - М., 1996
5. Клочко Ю., Черняк Т. - Проблеми малого бізнесу в Україні // Економіка України. - 2000. - №1
6. Котлер Ф. Основи маркетингу. - М" 1990.
7. Кэмпбелл Р.Макконнелл, Стенлі Л.Брю - Экономикс, М, 1996р.
8. За редакцією Булатова А.С. - Підручник за курсом Економічна теорія, 2-і видання, М., 1997р.
9. Основи підприємницької діяльності / За редакцією Осипова Ю.М. - - К., 2002

 
 

Цікаве

Загрузка...