WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Підприємництво і ринок - Контрольна робота

Підприємництво і ринок - Контрольна робота

специфічною для кожного конкретного випадку і залежить від сфери вибраної діяльності. Одним із перших етапів заснування власного діла є пошук підприємницької ідеї.
Пошук привабливої ідеї бізнесу - це досить важке і відповідальне завдання підприємця, котрий має віднайти в ідеї можливість реалізувати свої знання і здібності. На цьому етапі виникає проблема: де і як шукати нову підприємницьку ідею.
Вирізняють два типи підприємництва:
" самокерована фірма (підприємство);
" підприємницька фірма (підприємство).
Самокерована фірма являє собою такий тип підприємства, де рішення щодо діяльності підприємства приймаються на колективній основі.
Підприємницька фірма - сам підприємець виконує функцію прийняття рішень. Необхідно зазначити, що коли йдеться про тип підприємства, то мається на увазі спосіб прийняття рішень, але не форма власності (підприємство може належати одні особі, але бути самокерованою структурою).
Принагідно нагадати, що історично первинним було тривале існування підприємницьких фірм, самокеровані системи з'явились потім, коли економічне і підприємницьке середовище уможливило реалізацію принципу економічної демократії. У нас спостерігається перехід від "соціалістичного" типу підприємств до самокерованих, а не до підприємницьких, без урахування обставин перехідного періоду.
За умов такої "економічної демократії", коли приватизація здійснюється через "розпорошення прав власника", коли приватизація здійснюється через розпорошення прав власника між усіма працюючими, демократичні засади в економіці призводять до хаотичного розвитку виробництва.
Приймаючи рішення про вибір тієї чи іншої організаційно-правової форми, підприємець п о в и н е н:
" визначити потрібний йому рівень і обсяг можливих прав і обов'язків, що залежить від профілю та змісту майбутньої підприємницької діяльності, можливого кола партнерів, співвідношення найбільш доцільної форми організації підприємства і можливостей, що надаються чинним законодавством.
" вирішити питання про форму створення статутного фонду засновуваного підприємства, що також залежить від конкретного змісту майбутнього підприємства, власних можливостей, масштабів діяльності, рівня конкуренції у тій галузі, в яку підприємець має намір проникнути. Для започаткування будь-якої справи потрібно мати достатньо потужний стартовий капітал;
" ретельно зважити і видати найбільш ефективну форму організаційної побудови підприємства.
Відповідно до закону "Про підприємства в Україні" можна заснувати:
" приватне індивідуальне (сімейне) підприємство;
" ТзОВ (акціонерне товариство закритого типу);
" акціонерне товариство відкритого типу.
Крім того закон дозволяє створення повного і змішаного (командитного) товариств, а також об'єднань підприємств. До цього переліку можна додати державні і муніципальні підприємства, а також ті, що функціонують на основі оренди і викупу майна трудовими колективами.
При створенні підприємства мають бути визначені конкретні цілі їхньої діяльності, тобто кінцеви стан господарювання, якого фірма сподівається досягти на певний момент у майбутньому.
Процес формування цілей підприємства має бути конкретним і передбачати:
виробництво наперед визначеної кількості певної групи товарів;
задоволення виявлених у певному регіоні потреб у конкретній сукупності товарів (продуктів, послуг);
обслуговування певної категорії клієнтів тощо.
Зокрема підприємці ставлять перед собою не лише поточні цілі, а й перспективні, тобто планують як тактику, так і стратегію свого становлення функціонування і розвитку.
Зокрема тактика підприємця може полягати у тому, що на початковому етапі своєї діяльності накопичити певну суму власного капіталу, яка потім на другому етапі буде використана для розвитку підприємства.
Вибрані цілі мають бути конкретними і реальними, формуватись і визначатись у певних показниках, максимально точно вимірюватись.
До них можна віднести такі:
ў прибутковість (обсяг прибутку, дохід від інвестованого капіталу, відношення прибутку до обсягу продажі);
ў продуктивність або ефективність (виробіток на одного працівника, витрати на виробництво одиниці продукції);
ў продукція (зміна номенклатури і асортименту, впровадження нових її видів);
ў виробничі потужності (поточна величина, можлива динаміка у майбутньому);
ў персонал (підвищення рівня кваліфікації, поліпшення умов праці);
ў ринок (обсяг продажу, частка участі на ринку);
Отже основні етапи створення підприємства:
- пошук і знаходження своєї господарсько-ринкової лінії на ринку;
- свідомий вибір форми підприємницької діяльності (індивідуальне або колективне підприємство);
- усвідомлення та розробка власних стратегій та тактик вибраного бізнесу;
- придбання засобів реалізації підприємницької ідеї - технічних засобів і предметів праці, майном необхідних працівників;
- встановлення ринкової ціни на вироб чи послугу;
- започаткування конкретного виробництва, визначення каналів збуту власної продукції.
Успішне подолання цих кроків дає можливість наблизитись до практичної реалізації формальної акції - підготовки документів для заснування, державної реєстрації, ліцензування діяльності започаткованої фірми.
Під стратегією прийнято розуміти комплексну програму дій, яка забезпечує здійснення місії (генеральної мети) фірми і досягнення її множинних цілей.
Для того, щоб вибрати стратегію фірми, потрібно спочатку провести оцінку і аналіз існуючої стратегії. Залежно від того, на якій стадії життєвого циклу перебуває фірма, її керівництво може вибрати одну з базових стратегій.
1. Стратегію виживання - вона є захисною і використовується за кризового стану економічної діяльності підприємства.
2. Стратегію стабілізації - стратегію діяльності підприємства з урахуванням нестабільності (коливання) обсягу продажу своєї продукції і отримують величини доходів.
3. Стратегію зростання - найефективнішу стратегію стабільного зростання обсягу продажу, прибутку, капіталу.
3. Мале підприємництво в ринкових умовах
Світовий досвід розвитку малого підприємництва в країнах з розвиненою економікою засвідчує, що частка малих та середніх підприємств у загальній кількості змінюється по країнах від 94% у Великобританії, до 99,9% у Франції. В усіх розвинутих країнах малі підприємства вже давно оформилися в самостійні структурні підрозділи малого бізнесу. Вони зайняті виготовленням продукції невеликих

 
 

Цікаве

Загрузка...