WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Соціально-екологічні аспекти бізнес-планування - Реферат

Соціально-екологічні аспекти бізнес-планування - Реферат


Реферат на тему:
Соціально-екологічні аспекти бізнес-планування
ПЛАН
1. Мета та зміст соціального аналізу бізнес проекту.
2. Цілі та методика екологічного аналізу.
1. Проектуючи нову діяльність, ініціатору проекту завжди необхідно дати відповідь на наступні питання:
- як впливатиме проект на зміни в соціальному середовищі;
- як соціальна система може впливати на реалізацію проекту та на одержання очікуваних результатів.
Метою соціального аналізу є визначення прийнятності варіантів реалізації проекту з погляду користувачів, посилення регіону, де здійснюється проект.
Основні компоненти соціального аналізу:
- визначення розмірів території, що перебуває у сфері впливу;
- виявлення категорій людей, яких проект;
- виявлення серед них зацікавлених у проекті та їх противників;
- визначення прийнятності проекту для населення з точки зору демографічної та соціокультурної ситуації в регіоні;
- визначення соціальних наслідків реалізації проекту.
До основних соціальних наслідків слід віднести:
- зміна кількості робочих місць в регіоні;
- поліпшення житлових та культурних-побутових умов;
- зміна структури економіки регіону;
- зміна рівня забезпечення товарами та послугами;
- зміна рівня здоров'я;
- економія вільного часу;
- зміна в доходах населення.
Тобто це ті показники, які в тій чи іншій мірі характеризують рівень життя населення.
В тих випадках, коли реалізація проекту вимагає переселення людей проводиться детальна етно, -демографічна характеристика населення.
Тобто, соціальний аналіз передбачає не лише фіксацію існуючого рівня розвитку регіону, але й прогнозування його зміни в результаті реалізації проекту.
При цьому слід враховувати весь спектр можливих змін, які можуть бути зумовлені змінами в зовнішньому середовищі проекту. Соціальні прогнози проекту, ще менш певні, ніж економічні результати майбутньої діяльності.
Однак, при реалізації великомасштабних проектів, які вимагають урядових гарантій або погоджень з владними структурами соціальний аналіз є обов'язковою умовою.
2. Цілі та методи екологічного аналізу.
Вплив на зовнішнє середовище є одним з найпоширеніших зовнішніх факторів або екстерналій, у проектах як державного так і приватного сектору.
Різні інвестиційні проекти можутьмати різний негативний вплив на зовнішнє середовище. Він може бути постійним та тимчасовим.
Наприклад: будівництво підземних трубопроводів має тимчасовий негативний вплив під час будівництва.
Рівн. об'єднання "Азот" постійний і досить суттєвий.
Метою екологічного аналізу є визначення потенційної шкоди навколишньому середовищі під час здійснення та експлуатації проекту та визначення заходів.
потрібних для пом'якшення негативного впливу або запобігання йому
Найскладнішим завд економістів є оцінка в грошовому виразі позитивний вплив а також обрахувати вартість здійснюваних заходів
Для цього застосовують декілька загально відомих підходів:
- оцінка очевидних екологічних наслідків або оцінка змін продуктивних змін продуктивності ресурсів відображено в ринкових цінах:
Приклад: будівництво меткобінату може порушити існуючу еконм. діяльність на певній території чи скид води в металургійному комбінаті в річку можуть порушити систему рибальства
2 Метод "людського капіталу" або оцінка втрат доходів
Визначаються втрати громадян на додатковий захист та лікування внаслідок погіршення екологічного стану в регіоні Захист: додаткове харчування, відпочинок
3 Оцінка альтенативної вартості неринкового або такого, що не має ніші ресурсу (збереження лісу як національного багатства замість його вирубки) Отже цей підхід вимірює те, від чого приходиться відмовитись з метою збереження ресурсів.
4. оцінка ефективності витрат - порівняння очікуваних суспільних вигод та втрат
Приклад: додаткові витрати на хорону здоровя і підвищення середніх доходів населення або: рівень зниження забруднення із витратами на додаткові очисні споруди
Оскільки розробники проектів не завжди роблять такі
Використана література
1. Агафонова С. М. "Бізнес-планування". К:1998.
2. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчпн М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства - К.: "Каравела"; Львів: "Новий світ - 2000", 2001. - 298 с.
3. Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред. С.Ф.Покропивного - Вид 2-ге. - К.: КНЕУ, 2000.
4. Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисциплін / О.Г.Швиданенко та інші - К.: КНЕУ, 2000.
5. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник/ За ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001. - 457 с.

 
 

Цікаве