WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Фінанси бізнес-плану - Реферат

Фінанси бізнес-плану - Реферат


Реферат на тему:
Фінанси бізнес-плану
ПЛАН
1. Необхідність та методика фінансової оцінки бізнес-плану.
2. Визначення вартості проекту та джерела його фінансування.
3. Планування чистих грошових потоків.
4. Оцінка економічної ефективності інвестицій.
1. Необхіність та методика фінансової оцінки бізнес-проектів.
Основне завдання розділу "Фінансовий план" - обгрунтування необхідної суми грошей на здійснення проекту і, найголовніше, довести інвестору, що його капіталовкладення з врахуванням прибутковості, ризиків, інфляції будуть найбільш вигідними.
Фінансова частина бізнес-плану допомагає "продати" проект інвестору, показавши всі його переваги.
Саме тому грамотна підготовка розділу "Фінансовий план" є кінцевим аргументом для потенційного інвестора.
Зрозуміти загальні умови здійснення будь-якого інвестиційного проекту дуже просто: необхідно поставити себе на місце інвестора. Жодна людина не дасть гроші на проект, який не забезпечить:
" Повернення витрат за рахунок реалізації;
" Отримання прибутку не нижче бажаного рівня;
" Окупить інвестиції в межах прийнятного строку.
Тут і надалі мова буде йти про бізнес-план як інвестиційний проект метою здійснення якого є якомога більше заробити прибутку на вкладені гроші чи їх еквіваленту.
При цьому слід відмітити:
Інвестора необхідно переконати, що Ви для нього є "мішок з грошима", а не навпаки.
Тобто,інвестора необхідно переконати, що він від здійснення проекту дещо заробить.
Базовим методом розрахунку ефективності капіталовкладень в бувшому СРСР являється так званий метод приведених витрат, заснований на використанні встановленого нормативу окупності капіталовкладень.
Н-д: спочатку розраховувався фактичний показник окупності капіталовкладень і порівнювався з нормативним.
Для харчової промисловості 2-3 роки, машинобудування 5-7 років.
У країних з ринковою економікою розроблений і широко застосовується великий арсенал методів оцінки інвестиційних проектів. Вони засновані на порівнянні прибутковості капіталовкладень в різні проекти. Як альтернатива для будь0якого проекту можуть розглядатись фінансові вкладення:
" В інші виробничі об'єкти даної галузі чи інших галузей
" Розміщення фінансових коштів в банку під відсотки.
" Купівля цінних паперів
Дані методи безперечно враховують присутність таких явищ в ринковій економіці як інфляція і наявність інвестиційних ризиків.
В 1972 р. Міжнародним центром промислових досліджень при ЮНІДО. Було опубліковано "Керівництво по оцінці проектів". ЮНІДО - одна з організацій ООН, яка займається промисловим розвитком. В роботі над створенням даного "Керівництва" приймали участь МИРР і МВФ, і саме воно стало еталоном підготовки та аналізу інвестиційних проектів.
В спрощеному вигляді дана методика виглядає наступним чином :
1. визначення вартості проекту та джерел його фінансування
2. розрахунок та фінансова оцінка чистих грошових потоків від проекту.
3. Обгрунтування ставки дисконту з врахуванням ризиків та інфляції
4. Визначення економічної доцільності і бізнес - проекту.
2. визначення вартості проекту та джерел його фінансування.
Визначення вартості проекту схоже на визначення ціни яку необхідно заплатити при придбанні облігацій чи акцій.
Під вартістю проекту розуміють номінальну суму коштів які необхідно вкласти в проект до того, поки він буде давати якусь віддачу.
В нашому прикладі до того, поки розпочнеться виробництво та реалізація продукції.
Найбільш простий та поширений спосіб оцінки вартості проекту є "балансовий спосіб"
На підставі вже зроблених розрахунків необхідних для здійснення проекту основних та оборотних коштів, моделюють баланс майбутнього підприємства.
Ступінь деталізації модельованого балансу залежить від задачи, яка вирішується. У всякому випадку даний баланс повинен допомогти визначити загальну вартість авансованого капіталу, в тому числі необхідну кількість залучених коштів, а також можливість розрахувати основні фінансові коефіцієнти.
При фінансовому плануванні необхідно враховувати, що поточні витрати фінансуються за рахунок поточних пасивів, а капітальні витрати за рахунок довгострокових кредитів.
Завдяки цьому оптимізується загальна сума витрат по залученню капіталу.
Таблиця
Загальна потреба в інвестиціях та формування джерел фінансування
Актив Пасив
Потреба в інвестиціях Сума,
тис .грн. Джерела фінансування Сума, тис. грн..
І Основні засоби, в т. ч.: 100 І Власні кошти 60
- будівлі 60 ІІ Залучені кошти, в т. ч.: 55
- обладнання 40 - д/ст. кредити 40
ІІ Оборотні кошти, в т. ч.: 23 - к/ст. кредити 15
- запаси і затрати 20 ІІІ Інші джерела: 8
4
4
- грошові кошти 3 Заборгованість по з/п;
З постачальниками
з постач. 4
4
Всього потреба в інвестиціях 123 Всього по джерелах фінансування 123
Коштів по фінансуванню проекту складала не менше 30 - 50%. На підставі змодельованого балансу ми можемо розрахувати основні фінансові коефіцієнти і порівняти їх із середніми по галузі. Це дасть можливість переконатись в тому, що проект знаходиться в "відмінній фінансовій формі".
Методи фінансової оцінки проектів дещо схожі до методів оцінки фінансового стану діючих підприємств. Це є показники фінансової стійкості та ліквідності. Процес управління активами спрямований на зростання прибутку шляхом зміни обсягу і структури власного та позичкового капіталу. Цей процес має назву "фінансовий леверидж" (важіль) і означає, що із введенням проекту в дію, постійно

 
 

Цікаве