WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаПідприємництво → Організаційний план виконання проекту - Реферат

Організаційний план виконання проекту - Реферат


Реферат на тему:
Організаційний план виконання проекту
ПЛАН
1. Характеристика організаційної структури підприємства.
2. Персонал-менеджмент.
3. Організаційний графік виконання робіт.
1. організаційні рішення по реалізації будь-якого проекту зводяться до обґрунтування організаційної структури майбутнього підприємства та розподілу в часі необхідних до здійснення заходів.
При розробці та виконанні БП ініціаторам проекту необхідно прийняти рід стратегічних організаційних рішень.
- вибір юридичної форми майбутнього підприємства.
- вибір способів фінансової участі.
- побудова організаційної структури майбутнього підприємства.
- розподіл у часі робіт та заходів, які необхідно виконати.
Необхідність вибору юридичної форми підприємства виникає тоді, коли воно реструктуризується, або виникає нове.
Відповідно до нині діючого законодавства підприємства можуть набувати такий юридичний статус:
1) Приватне одноосібне підприємство а) з правами юридичної особи; б) з правами фізичної особи;
2) колективне підприємство - засноване на власності трудового колективу;
3) комунальну підприємство - засноване на власності відповідної територіальної громади;
4) господарські товариства - засновані на об'єднанні майна громадян та юридичних осіб;
5) акціонерне товариство - товариство, статутний фонд якого поділений на певну кількість акцій рівної номінальної вартості;
При виборі юридичної форми власності свого бізнесу підприємцю необхідно мати справу з декількома змінними:
- порядок та вартість реєстрації підприємства;
- відповідальність за роботу підприємтсва
- контроль за роботою підприємства
- податки та інші регулятивні заходи уряду
Переваги одноосібного підприємства:
- формальності при реєстрації бізнесу
- повна відповідальність але й мінімальний контроль за роботою
В даному випадку здійснюється контроь зі сторонни фінансових органів
- спрощена система оподаткування
- фіз. особа має право на бехготівкові розрахунки
- невеликі витрати на управління
Недоліки:
- податкові пільги та державні субсидії надаються як правило тільки юр. особам
- обмежений перелік видів діяльності якими можна займатись
- кредиті установи надають перевагу юридичним особам
Переваги партнерства:
- обмеження відповідальності за виробничі та фінансовві результати діяльності
- порівняно більша маса залученого капіталу
Недоліки:
- високий контроль за діяльністю таких підприємтсв з боку інвесторів
- порівняно великі витрати на управління
- чітка регламетнація використання
прибутку, обмеження розрахукнів готівкою.
Після вибору юридичного статусу, який визначає всі питання управлінської структури мають вирішуватись всі питання щодо виробничої структури:
- вирішується питання щодо кількості виробників та функціональних підрозідлів:
1. створення нових виробничих підрозділів;
2. закриття старих, що є неефективні;
3. продаж або консервація надлишкових виробничіх потужностей;
4. відокремлення від підприємтсва непрофільних структурних підрозділів;
5. звільнення від обьєктів соц. побуту;
6. зупинка капітального будівництва;
7. створення або удосконалення функціональних служб
2. Пресональний менеджмент
- інвестиції роблять в конкретних людей а не в бізнесплан;
В даному підрозділі пояснити,як організовано керівну групу, кому і яку роль відведено пр виконанні проекту, рівень професіоналізму персоналу фірми та його можливості по вирішенню завдань передбачених проектом.
Тобто в даному розділі варто висвітлити наступні питання:
- характеристика структури управління даним пілприємтсвом, економність та евективність;
- характеристика вищих посадових осіб - перераховуються основні управлінські посади, наводяться і мета конкретних людей, проводиться оцінка їх кваліфікації, стаж роботи, перлік надається успішних справ, перелік осіб що рекомендують дану особу;
- надаються дані про умови стимулювання праці управлінців, рівень заробітньої платні вищого персоналу;
Робиться порівняння з попереднім рівнем з.п.
- розробляється політика (тобто способи і методи підвищення кваліфікації персоналу, джерела фінансування даних витрат)
В нашому вітчизняному б.п. персонал набирається під визначену організаційну структуру підприємства.
За рубежем, як правило, домінує інший підхід. Організаційна структура будь-якого бізнесу формується в розрахунку на певну управлінську команду.
Тобто реалізація будь-яких ідей в бізнесі в першу чергу залежить від спрацьованої та кваліфікованої команди, здатної вирішувати вісі завдання поставлені в проекті.
Все це говорить нам про те, наскільки важливим є людський фактор в бізнес плануванні.
Зауважимо: діяльність персоналу принесе позитивні результати, коли інтереси підприємства та виконавців будуть сумісні.
3. організаційний графік виконання робіт.
Реалізація будь-якого б.п. складається із декількох етапів. Перший з них це є до виробничий, який передбачає здійснення таких заходів:
- проведення переговорів з постачальниками ресурсів, обладнання, тощо, та заключення договорів з ними.
- вивчення кон'юнктури ринку та заключення договорів-намірів на продаж продукції.
- проведення попередніх заходів по стимулюванню збуту (реклама, тощо).
- установка обладнання, апробація технології, і т. д.
- переговори з кредитором.
Виробничий процес може також запроваджуватися в декілька етапів, коли підприємство не працює (?) на повну потужність.
Саме тому організаційний план закінчується графіком виконання робіт, який дає можливість передбачити:
- черговість по строкам виконання робіт;
- персональну відповідальність менеджерів;
- обсяги капіталовкладень.
Графік освоєння виробничих потужностей та збуту продукції.
Перелік заходів 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Маркетингове дослідженя доссдоддослідженядослідження *
Переговори з постачальниками * *
Переговори з кредиторами *
Поставка обладнання *
Установка обладнання *
Капітальний ремонт * *
Підбір кадрів * *
Переговори зпостачалниками * * * * * * *
Постачанння сировини *
Освоєння виробництва * * * * *
Збут продукції * * * *
Використана література
1. Агафонова С. М. "Бізнес-планування". К:1998.
2. Бойчик І.М., Харів П.С., Хопчпн М.І., Піча Ю.В. Економіка підприємства - К.: "Каравела"; Львів: "Новий світ - 2000", 2001. - 298 с.
3. Економіка підприємства: Підручник / За заг.ред. С.Ф.Покропивного - Вид 2-ге. - К.: КНЕУ, 2000.
4. Економіка підприємства: Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисциплін / О.Г.Швиданенко таінші - К.: КНЕУ, 2000.
5. Економіка підприємства: Структурно-логічний навч. посібник/ За ред. С.Ф. Покропивного. - К.: КНЕУ, 2001. - 457 с.

 
 

Цікаве